Golf Online

Golfový architekt – akú hodnotu poskytuje klientovi?

Adam Lawrence (Golf Course Architecture) sa zamýšľa, akú hodnotu poskytujú golfoví architekti svojim klientom  -  bez ohľadu na veľkosť a náročnosť projektu.

Hodnota je neľahký pojem. Je veľmi subjektívna - čo predstavuje hodnotu pre vás, nemusí  predstavovať hodnotu pre mňa a naopak. Obe strany môžu mať svoju pravdu, a tak akákoľvek zmysluplná diskusia bude vždy náročná.

Napriek tomu zamýšľanie sa nad hodnotou a jej definovanie je nevyhnutné pre každé odvetvie. Ekonómovia a analytici pred časom vymysleli pojem „pridaná hodnota“, ktorá sa dá špecifikovať hodnotou, ktorou nejaký subjekt či činnosti prispeli k zvýšeniu finálnej predajnej ceny produktu či služby. Pochopenie toho, ako vy osobne môžete prispieť k hodnote poskytnutej službe či projektu je veľmi dôležité. Prostredníctvom toho zistíte, čo by malo byť urobené, čo je cieľom projektu, čo chce  klient dosiahnuť.

Pokiaľ ide o golfových architektov, zistiť  a definovať ako a kde pridávajú hodnotu projektu  nie je jednoduché.

Koncept „signature designer“ , či už ide o profesionála ako napr. Roberta Trent Jones Sr , zakladateľa  ASGCA alebo bývalého slávneho hráča Jacka Niklausa  vzbudzuje dojem, že známe meno pridáva hodnotu.  Investori veria, že ak je pod projektom podpísané známe meno, bude atraktívnejší a úspešnejší. Aj takíto známi dizajnéri však musia vytvárať pridanú hodnotu. V golfovej architektúre a dizajne, aj napriek tomu, že je pre úspešnosť projektu kľúčová, je definícia hodnoty skutočne neľahká.

Tvrdenie „Čo sa nedá vyhodnotiť a zmerať, sa nedá ani riadiť ...“ , v  tomto prípade neplatí. Mnoho ľudí si to však stále myslí a tak je práca a kvalita architekta príliš často  hodnotená len v číselnom vyjadrení typu či sa projekt dokončil včas a či sa dodržal plánovaný rozpočet. Nie že by som termíny a rozpočty nepovažoval za dôležité, ale v tomto prípade ide o viac.  Jeden developer mi povedal, že aj keď sa vždy harmonogramu a rozpočtom venovala veľká pozornosť, ďalším mimoriadne dôležitým faktorom bolo určité špecifikum projektu, osobitosť, ktorá ho odlišovala od iných.  Povedal, že v golfe je to podľa jeho názoru najdôležitejšie. Ak chce byť ihrisko úspešné, musí nejakým spôsobom vyčnievať. Nemusí byť nutne najväčšie, najfajnovejšie či najdrahšie – to môže byť v mnohých prípadoch dokonca nevýhoda, ale musí mať niečo, čo ho bude odlišovať od ostatných.

 „Dizajn a architektúra ihriska je dôležitá aj cena je dôležitá. Zásadné je však pochopiť projekt ako celok, vytvoriť rozumný koncept a postaviť pekné a kvalitné ihrisko ako investíciu, ktorá poskytne príjemnú hru a ktorá bude efektívna, čiže ekonomicky udržateľná.“

Pekné a kvalitne postavené ihrisko je však aj o peniazoch. Napríklad množstvo veľkých, do terénu zasadených bunkrov bude samozrejme dobre vyzerať, ale náklady na ich výstavbu a potom na následnú údržbu určite vyvolajú u majiteľov otázku, či to bola rozumná voľba.

Čo teda klienti u architektov ocenia?

Množstvo architektov sa zhodlo na tom, že vysoko hodnoteným aspektom  u ich klientov je osobná zainteresovať a individuálny prístup. „Je treba byť sám sebou, získať klientovu dôveru. Takisto je dôležité osobne jednať so všetkými kľúčovými osobami. Ľudia nemajú radi, keď „kúpia“ jednu osobu a potom sú posunutí druhej.

Ako už bolo spomenuté, hodnota je subjektívna veličina.
Z pohľadu golfistu je napr. 30 USD fee na nejakom ihrisku zanedbateľná čiastka, zatiaľ čo úvodný členský poplatok 100.000 USD na inom ihrisku bude považované za zlodejinu.

Architekt musí vždy pochopiť ciele projektu

Architekt musí vždy pochopiť ciele projektu, musí pochopiť o čo klientovi ide, čo chce dosiahnuť.  Potom musí ponúknuť produkt, ktorí klientove ciele naplní, ideálne aj ponúkne ešte niečo navyše - samozrejme v rámci daného rozpočtu. Znie to jednoducho, ale nie je tomu tak. Nie všetci klienti (a je jedno či ide o developerov veľkých rezidenčných projektov na narastajúcich trhoch alebo o predstavenstvo starého tradičného golfového klubu) dokážu jasne špecifikovať ich ciele.
Väčšinou začnú s niečím ako: „Chceme byť najlepší“..  Ale čo to vlastne znamená? Čo si pod tým predstavujú? Architekta potom obvykle stojí veľa času zistiť viac, musí položiť množstvo otázok a naznačiť mnoho námetov na zamyslenie... A aj to je vlastne pridaná hodnota, ktorú architekt klientovi poskytne. Mal by byť nezávislým poradcom, konzultantom, s ktorým klient preberie svoje predstavy a očakávania.

Príkladov ako to môže fungovať je veľa. Mnoho architektov, vrátane takých mien ako Bobby Weed , ASGCA v Deltona Club v Orlande na Floride, Erik Larsen, bývalý prezident ASGCA v aktuálnom projekte v Selva Marina Country Club, Atlantic Beach na Floride, pomohli  majiteľom ihriska obnoviť efektívne fungovanie klubu remodeláciou ihriska , ktorej výsledkom boli voľné pozemky na predaj nehnuteľností. 

Remodelácia pomohla aj iným ihriskám, umožnila im širšie využitie pre všetky skupiny hráčov od začiatočníkov, juniorov až po profesionálov ( napr. Island Hills v Michigane)

Ale aj veľké projekty s obrovskými investíciami potrebujú efektívny prístup. Napr. rezort Mission Hills v meste Shenzen a v turisticky vyhľadávanej destinácii  Hainan Island

Tým Schmidt – Curly kládol dôraz na efektivitu a rozumné riešenia. Lokalita Hainan nebola vybratá preto, že by bola najvhodnejšia z hľadiska terénu a prírody, ale preto, že bola najvhodnejšia. Vytvoriť desať golfových ihrísk na takom mieste bola veľká výzva a dizajnér aj dodávateľ stavby odviedli vynikajúcu prácu – načas a vďaka niektorým netypickým riešeniam dokonca s nižším rozpočtom. 

Golf je šport a zábava, ale takisto aj biznis.

Golfové ihriská predstavujú hodnotu nielen v zmysle finančnom, ale aj  v sociálnom.  Môžu slúžiť aj tým, čo golf nehrajú – ako príklad možno viesť Eagle Ranch v Colorado, kde bývalý prezident ASGCA Larsen vytvoril aj cyklistické a bežecké trasy.  Alebo môžu slúžiť ako územia, na ktorých sa kumuluje prebytočná voda po búrkach a povodniach ( Dubsdread, Orlando)

Dubsdread Golf Orlando

Úloha golfového architekta teda nie je len naprojektovať na danom teréne golfové jamky. Golfový architekt je poradcom a  konzultantom, ktorý pomáha klientovi ujasniť si tú správnu koncepciu  a potom ju efektívne zrealizovať. Profesia golfového architekta pokrýva množstvo činností a spôsob akým sa ich zhostí, ho robí jedinečným. A táto jedinečnosť je pridaná hodnota pre klienta.

Článok bol uverejnený v časopise ASGCA By Design, autor je Adam Lawrence.