Golf Online

Ako vybrať správne vlhčiace činidlo?

Ako vybrať správne vlhčiace činidlo?

Vlhčiace činidlá sa stali veľmi významným nástrojom pre course manažérov, hlavne v podmienkach, kedy čelíme čoraz častejším reštrikciám v oblasti využívanie vody a v čoraz častejších obdobiach sucha, ktoré trápia rôzne časti krajiny.

Použitie vlhčiaceho činidla môže pomôcť manažérom maximalizovať využitie a v niektorých prípadoch aj limitovať potrebu vody - stále drahšieho ale nevyhnutného zdroja.

"Myslím, že v budúcnosti ich význam ešte vzrastie, budú hrať dôležitú úlohu v agronomických plánoch golfových ihrísk," hovorí Jeremy Hreban, superintendant v Indian Country Spring Club, Marlton, N.J.
"Pokiaľ ide o taký cenný zdroj akým voda bezpochyby je, nástroj, ktorý by umožnil s ňou lepšie hospodáriť bude nie výhodou, ale nutnosťou."

Zmáčadlá pomáhajú udržať vlhkosť v koreňovej zóne a významne pomôžu v kontrole suchých miest v trávniku.

Vlhčiace činidlá významne pomôžu v riešení suchých miest trávnika

Správne použité vlhčiace činidlo je fantastická vec - šetrí vodu aj elektrinu

Bill Kistler, superintendant Tampa Palms Golf a Country Club v Tampe na Floride, je veľkým zástancom vlhčiacich činidiel. Využíva ich rôznymi spôsobmi, napríklad na greenoch na udržanie vlhkosti v koreňovej zóne v obdobiach sucha, ku kontrole letnej škvrnitosti. Zmes činidiel a fungicídami pomáha kontrolovať aj výskyt chorôb a počas daždivých vlhkých období zase činidlá pomôžu k lepšiemu odvodneniu greenov. V zimných mesiacoch ich používa na greeny, ktoré neboli dosievané – zabraňujú námraze, ktorá by vznikla z rosy. Činidlá takisto aplikoval prostredníctvom fertigation (hnojenie cez závlahový systém)  fervejí a odpalísk počas obdobia sucha za účelom zvýšenia účinnosti údržby.

"Robil som to metódou pokus – omyl, ale na základe toho som zistil, ktoré zmáčadlo funguje v podmienkach môjho ihriska najlepšie. A hneď ako bolo jasné čo funguje najlepšie, začali sme to používať pravidelne. Dosiahnuť tento stav, tj. vedieť, ktoré zmáčadlo skutočne funguje najlepšie, môže byť trochu časovo náročné, keďže všetci výrobcovia prezentujú svoje výrobky ako najlepšie na trhu.“

„Niektoré z nich majú tendenciu povrch spáliť, ak nie ste dosť opatrní.  Niektoré zase účinkujú dlhšie ako ostatné. Treba skúšať, hovoriť s kolegami, pýtať sa čo použili a aké dosiahli výsledky. Pri správnom použití je vlhčiace činidlo fantastická vec – šetrí vodu aj elektrinu."

Brad Sparta, superintendat Ballyowen Golf Club v Vernon, N.J. je takisto veľkým priaznivcom zmáčadiel.

"Oceňujem najmä úspory, ktoré dosiahneme nižšou potrebou ručného polievania." hovorí. "To nám umožňuje efektívnejšie využívať a rozdeľovať prácu. A to nehovorím o úspore vody a energie. Len by som si želal, aby boli lacnejšie. Na druhej strane, v dlhodobom horizonte sa náklady na ne vykompenzujú úsporami."

Kathy Conard, Kathy Conard Communications, konzultantka pôsobiaca v golfovom priemysle hovorí: "Napriek nepriaznivému počasiu v minulom roku som videla mnoho ihrísk vo skvelej kondícii.  Zmáčadlá boli dôležitou súčasťou agronomických postupov a naozaj  pomohli ihriskám prežiť. Kľúčom je nájsť také, ktoré by bolo optimálne nielen pre podmienky golfového ihriska, ale hlavne pre spôsob riadenia údržby daného golfového ihriska.“

Vlhčiace činidlá nefungujú na rovnakom princípe

Treba však vedieť, že zmáčadlá  nefungujú na rovnakom princípe. Kathy  vždy pracuje s manažérmi individuálne, rieši všetky nejasnosti s cieľom vybrať skutočne ten správny produkt, ktorý bude optimálny pre potreby daného ihriska.

"Mnoho zmáčadiel nedosiahlo dobré výsledky, ale boli produkty, ktoré zvládli extrémne podmienky veľmi dobre a priniesli vynikajúce výsledky.“

Jej skúsenosti ukázali, najúčinnejšie boli produkty, ktoré obsahovali zložky, ktoré zabezpečovali  rovnomerné, úplné a efektívne prevlhčenie pôdy,  ďalej  zložky, ktoré zbavovali  pôdne častice hydrofóbnych vrstiev a zložky, ktoré  pomáhali vyrovnávať pH a upraviť tvrdosť vody.

"V golfovom priemysle sa pohybujem takmer 25 rokov. Vlhčiace činidlá sú moja špecializácia a ešte nikdy som sa nestretla s takýmito výsledkami," hovorí. "Všetky tieto komponenty spoločne vytvárajú vynikajúci efekt bez ohľadu na počasie alebo stresové podmienky. A to hovorím na základe výsledkov z mnohých ihrísk z roku 2010."

Takže, kam smerujeme v úžasnom svete zmáčadiel ?

"V súčasnosti zostáva našou prioritou zabezpečovať vysoko kvalitné suroviny tak, aby naše vlhčiace činidlá aj naďalej prevyšovali očakávania našich zákazníkov," hovorí Jack Harrell, Jr, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Harrell´s, Lakeland, Fl. "Máme za sebou veľmi ťažký rok a naše zmáčadlá dosiahli najlepšie výsledky vo všetkých lokalitách - od severu až k juhu. Manažéri sú spokojní a to je presne to, čo sme chceli dosiahnuť. Pokiaľ ide o budúce generácie činidiel, ktoré budeme vyvíjať a vyrábať, budeme sa snažiť čo najviac počúvať našich zákazníkov a zisťovať ich potreby. Budeme pokračovať v spolupráci s poprednými výskumníkmi a tvrdo pracovať, aby sme aj naďalej prinášali našim klientom inovatívne riešenia."

Chuck Champion
, prezident Kalo, Inc. Overland Park v Kansase hovorí: "Manažéri majú v súčasnosti oveľa lepšie a kompletnejšie informácie o efektívnosti vlhčiacich činidiel. Presne chápu prínos týchto výrobkov ako veľmi účinného nástroja, ktorý im pomáha lepšie hospodáriť s vodou.“

Je zrejmé, že manažéri preferujú produkt, ktorý môže byť použitý s čo najmenším objemom vody, ktorý netreba po aplikácii opäť zavlažovať a ktorý je možné zmiešať aj s inými prípravkami na ochranu prípadne výživu porastu.

"Trend je, že sa upúšťa od jednoduchej aplikácie reziduálneho zmáčadla účinkujúceho dlhodobo v prospech častejších aplikácií v dvojtýždňových alebo mesačných intervaloch s použitím nižších dávok, " hovorí Champion.
"Preventívne ošetrenie zahŕňa použitie dávkovacích čerpadiel, ktoré čerpajú zmáčadlá z barelu, zásobníku alebo nádrže priamo na ihrisku a tie vstreknú priamo do závlahovej vody prechádzajúcej zavlažovacím systémom. Tento spôsob aplikácie je veľmi efektívny, prináša úsporu práce."

Spoločnosť KALO ponúka celý rad zmáčadiel pre špecifické použitie. Tournament-Ready Soil Surfactant je jej nosný produkt. Pôsobí tromi rôznymi spôsobmi, možno ho použiť preventívne aj kuratívne.

Je vyrobený na báze chemickej látky z obnoviteľných zdrojov (aktívnou látkou sú karbohydráty). Toto zaručuje bleskovú účinnosť na Dry spot - okamžitou infiltráciou vody do repelentnej pôdy.  Zostávajúce dve zložky sú chemikálie na báze ropných produktov,  ktoré účinne menia vlastnosti pôdy - zlepšujú absorpciu a vertikálnu a horizontálnu penetráciu vody v pôdnom profile.“

Dodáva, že KALO pripravuje  na trh nové činidlo, ktoré nadviaže na úspech Tournament Ready, založené na báze jedinečnej zložky, v súčasnosti nie veľmi rozšírenej.  

Champion verí, že zameranie vlhčiacich činidiel sa posunie viac k úsporám vody a eliminácii suchých miest v trávniku. Počet ihrísk, ktoré budú činidlá používať sa bude zvyšovať, vrátane nízkorozpočtových  a deväť jamkových ihrísk.

"Činidlá budú vyvíjané s cieľom použitia pred alebo po aplikácii fungicídov a insekticídov, čo prinesie úsporu nákladov a zároveň zvýšenie účinnosti liečby. Môžu pomôcť pri pohybe a translokácii niektorých pesticídových produktov. Doporučená aplikácia bude separátne aplikovanie, aby sa predišlo osobitnej registrácii ako prídavnej látky.

Andy Moore, riaditeľ rozvoja obchodu Aquatrols Corporation of America, so sídlom v Paulsboro, N.J., tvrdí, že produkt jeho spoločnosti Revolution  „napĺňa požiadavky a očakávania course manažérov, pretože umožňuje  kontrolu vzduchu a vody v koreňovej zóne na takej úrovni, ktorú neumožňuje žiaden iný produkt."

A dodáva: "Revolution má tiež priaznivý vplyv na rastliny samotné, na ich schopnosť odolávať stresu a nepriaznivým podmienkam. Výsledkom sú teda zdravšie rastliny, ktoré ľahšie prežijú. Ďalej ponúkame Dispatch, ktorý pomôže manažérom znížiť spotrebu vody, zlepšuje transfer hnojív do koreňovej zóny čím aj zvyšuje ich účinnosť. Z vynaložených prostriedkov je teda možné získať ten najväčší efekt – a to je v dnešnej dobe obmedzených rozpočtov veľmi pozitívne.“

Dave Mitchell, majiteľ Mitchell Products , Millville, N.J., ktorý vyvinul predáva produkt TriCure. "V ponuke máme niekoľko činidiel, ale naším nosným produktom je TriCure AD, ktorý je veľmi rozšírený nielen v Spojených štátoch ale aj v zámorí."

„Tento produkt je navrhnutý pre prácu so všetkými typmi pôd a organických povrchov. Práve to ho robí unikátnym v porovnaní s inými produktmi, ktoré majú isté limity pokiaľ ide o použitie a rozsah pôsobnosti.  Je navrhnutý tak, aby efektívne fungoval pri veľmi nízkych nákladoch,  často polovičných v porovnaní aké by boli pri použití konkurenčných produktov. Zvyšuje to flexibilitu, prináša významné úspory nákladov. Prenikanie prípravku do hlbších vrstiev pôdneho profilu má nielen penetračné ale aj liečebné účinky. Použitie tohto konkrétneho výrobku eliminuje potrebu použiť ďalšie výrobky, určené pre špecifické použitie.“


Čo sa týka jeho prognózy vývoja o 5-10 rokov, hovorí: "Je ťažké predikovať budúcnosť, ale pokiaľ ide o trend kombinácie produktov s rôznymi účinkami do jedného (niektoré spoločnosti sa vydali práve týmto smerom), neverím, že to je správna cesta.  Pre manažérov je dôležitá flexibilita, výsledky a hospodárnosť. A produkty s kombinovanými účinkami často atribúty znižujú. A takisto si myslím, že spoločnosti, ktoré sľubujú účinky a výsledky, ktoré nie sú reálne a vedecky podložené, len aby odlíšili svoje produkty od ostatných na trhu,  postupne stratia dôveru zákazníkov.   

Jim Richardson špecifikoval ideálny produkt takto:
"Zmáčadlo, ktoré účinkuje dlhodobo, bez nutnosti aplikácie príliš veľkého množstva vody a pritom za rozumnú cenu  – to by bolo ideálne. Pravdepodobne však existuje len v krajine rozprávok. Rozumnou cestou sa mi javí kombinácia vlastností rôznych produktov.“

Každopádne, vedci aj výrobcovia činidiel sa snažia, aby sa z ríše rozprávok presunuli do normálneho sveta.


SORTIMENT vlhčiacich činidiel nájdete na www.engo.sk.

POROVNANIE výsledkov účinnosti TOURNAMENT READY  a Revolution nájdete TU: Testy realizovala University of Florida.

Máte otázky? Kontaktujte nás mailom