Golf Online

Budúcnosť zavlažovania –zmenia greeny farbu na hnedú?

Závlaha a manažment vody zažívajú ťažké a neisté časy. Rozpočty sa znižujú k úplnému minimu. Klimatické zmeny vyvolávajú obavy. Jedna vec je však istá. Voda je nevyhnutná, aby rastliny prežili.

A zámerne sme použili slovo prežili, nie rástli. Golf nie je poľnohospodárstvo, naším cieľom nie je maximálna úroda, naším cieľom je nájsť krehkú rovnováhu medzi rastlinou, jej životom a kvalitou hry. Viac ako 90% rastlinných tkanív sa skladá zo životodárnej tekutiny. Tá prispieva k ochladzovaniu rastliny, k udržaniu jej správneho vnútrobunkového napätia a pôsobí aj ako zásadný dopravný systém pre živiny a chemické látky. V tomto článku sa zameriame na ochranu vody ako zdroja života a zásady jej využívania v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte.

Krátkodobý horizont

Aerácia,  tj.prevzdušňovanie, je určite základná operácia v systéme údržby trávnika. Hlboké prevzdušňovanie, a to akýmkoľvek spôsobom, zvýši množstvo koreňovej biomasy, podporuje hlboké zakorenenie a poskytuje tak trávniku väčšiu príležitosť dostať sa k dostupnej vode. Treba však povedať, že aj povrchové prevzdušňovanie a neustále úsilie o kontrolu plsti, podporuje väčšiu infiltráciu a umožní rose preniknúť ku koreňom ešte pred tým, než sa odparí. Použitie vlhčiacich činidiel je ďalším pomocníkom pri zbere tohto objemovo síce neveľkého, ale zato prírodného a bezplatného zdroja.
Zvyšovanie výšky kosenia, ponechanie skosených častí porastu na hracej ploche ako mulč a kosenie ostrými vretenami kosačiek bude minimalizovať poškodenie listov a  hrať ďalšiu, síce malú, ale významnú úlohu v zachovaní vlhkosti..

Používanie prípravkov na reguláciu rastu je dnes čoraz bežnejšie. Trendom je skracovanie dĺžky internódií tráv, tým pádom hustejší porast a bohatšia koreňová zóna. Výťažky z morských rias a pôdne kondicionéry taktiež hrajú svoju úlohu vo všeobecnom zvyšovaní kvality koreňovej sústavy. Časy, kedy sa do pôdy dostávalo kvantum nešpecifikovateľných chemikálií, negatívne vplývajúcich na pôdne častice, ničiacich faunu a všetky užitočné mikroorganizmy, sú dávno preč.

Zmena a ovplyvňovanie vlastností porastu smerom k väčšej tolerancii voči suchu a soli sa dá dosiahnuť len prostredníctvom postupného dosievania nových kultivarov.  Zamyslite sa nad všetkými týmito faktormi, ktoré môžu mať síce neveľký, ale zato významný vplyv na zachovanie vodných zdrojov.

Ďalej je treba venovať pozornosť používaniu vody a zavlažovaciemu systému samotnému. Veľa môžete dosiahnuť kontrolou systému mimo sezóny alebo na jej začiatku.

Skutočne sa sprinklery vysúvajú a rotujú správne? Nie sú niektoré z nich poškodené zimnou aeráciou? Sú vhodne rozmiestnené? Je trajektória sprinklera nastavená správne? Prechádza tryskami dostatočný objem vody? Možno triviálne otázky, ale čudovali by ste sa, aké výsledky môže priniesť  takáto kontrola.

Zlé rozmiestnenie sprinklerov je možno najčastejší problém. Bez kontaktu „head to head“ môžete na presnú distribúciu vody zabudnúť. Nevhodné rozmiestnenie môže byť spôsobené buď chybou počiatočnej inštalácie, alebo aj prirodzenou zmenou terénu. Oblúk a trajektória závlahy by mala byť pravidelne kontrolovaná, tak isto ako aj skutočný tlak vody v postrekovači. Tieto informácie môžu viesť k identifikácii netesností v systéme, k zmene nastavenia trysiek alebo k iným úpravám, ktoré uľahčia dosiahnutie požadovaného výsledku.

Ak je systém nastavený ako blokový (častý prípad s tradičným dizajnom odpalísk a greenov), potom každý pár postrekovačov bude dodávať vodu rovnaký čas. Tam, kde sú možné modifikácie podľa lokálnych podmienok, napr. sa dá nastaviť jeden postrekovač ako celokruhový a ďalší iba pre určitý výsek, množstvo vody dodávané cez celokruhový postrekovač na jednotku plochy za daný čas bude polovičné ako cez výsekový postrekovač.

Strednodobý horizont

Dôležité je vzdelávanie a plné zaškolenie. O závlahe sa často vtipkuje ako o záležitosti „mimo očí mimo mysle“. Ale aspoň jeden člen personálu by mal byť dôkladne vyškolený v jej ovládaní. Koniec koncov, závlaha predstavuje najdrahšiu časť zariadenia na údržbu ihriska, do ktorej klub investoval.

Pri inštalácii nového závlahového systému je dôležité zabezpečiť školiaci kurz ovládania a údržby jej hardwaru. Systém sa síce nastaví na východiskovú úroveň, ale dobre vyškolený personál by mal byť bez problémov schopný prepočítať a nastaviť nové hodnoty reflektujúce napr. úroveň lokálnych zrážok,  či nové požadované výkonnostné hodnoty.

Ale nielen personál ihriska by mal mať potrebné vedomosti o využívaní vody. Členovia klubu by tiež mali mať aspoň základné povedomie o nebezpečenstve a úskaliach nadmerného zavlažovania. Voda a jej spotreba do budúcna sa rýchlo stáva politickou záležitosťou a jej neobmedzená spotreba je už  dávno minulosťou. Voda a audity závlah, odôvodnenie pokračujúceho používania pitnej vody sa stane ďalším orieškom pre course manažérov. Zodpovedný prístup a vedenie podrobných záznamov o využívaní vody sú preto bezpochyby na mieste..

Dlhodobý horizont

Tu je jednoznačne miesto pre moderné technológie. Vedenie klubu musí urobiť strategické rozhodnutie, ktoré oblasti golfového ihriska budú zavlažované. Či to budú iba odpaliská a greeny, alebo aj fairwaye a chodníky.

Dobrý dizajn a využitie auditu hustoty postrekovačov  môže ušetriť vodu a zohľadniť potreby okolitej krajiny. Inštalácia novej závlahy nemusí nutne vyžadovať predanie rodinného striebra. Dôležitý je plán s požiadavkami na budúce parametre, schválený všetkými zúčastnenými.  Treba ísť krok za krokom, postupne. Začne sa napríklad úvodnou inštaláciou greenov a odpalísk, ale s naddimenzovaním systému , kabelážou a čerpacou kapacitou tak, aby v budúcnosti pokryla všetky potencionálne  požiadavky pri rozšírení závlahy na fairwaye či chodníky.

Rovnováha medzi rýchlosťou infiltrácie a závlahovou dávkou, správne umiestnenie meteorologickej stanice a čidiel na meranie pôdnej vlhkosti, spolu s tradičnými spôsobmi pozorovania deficitu pôdnej vlahy, dokážu priniesť až 20% úspory.

Dôležité je povedať, že pri plánovaní a projektovaní akéhokoľvek systému by sme takisto mali vziať v úvahu otázku zaistenia zdrojov vody. Príkladom môže byť kontinentálna Európa, kedy napríklad v Dánsku pre golfové ihriská existuje obmedzenie na spotrebu  5000 m3 vody na rok.
Nové vrty a ich využitie je taktiež v mnohých oblastiach už kontrolované a v budúcnosti bude isto podliehať prísnym pravidlám. Čerpanie vody a zariadenia na jej zachytávanie budú mať preto zásadný význam. Ďalšie využívanie pitnej vody z verejného vodovodu bude nepochybne buď neúnosne nákladné, alebo úplne zakázané.

Zmena klímy je ďalšia zložitá otázka. Špekulácie sa líšia, prognózy sú rôzne. Napriek tomu, jedno je isté: naša klíma má tendenciu byť viac extrémna a dažďové zrážky sú menej časté ale zato výdatnejšie. Musíme sa preto zamerať na dlhodobé zabezpečenie daného vodného zdroja a nájdenie vhodnej formy zariadenia pre skladovanie vody. Pre ilustráciu, skladovacia kapacita  ihriska so zavlažovaním odpalísk a greenov by mala byť 10,000-15,000 m3,  ak je ale do budúcna plánované rozšírenie, treba počítať s objemom 25,000-40,000 m3.

Aké sú možné zdroje tejto vody? Malo by sa uvažovať so zberom  prebytočnej vody z drenážneho systému golfového ihriska , z  plôch s pevným nepriepustným povrchom ako parkoviská, ale aj využitím odpadovej vody z klubového domu, čistenej a filtrovanej cez požadovaný systém filtrov. Zimné čerpanie vody z vrtov, riek a potokov, je ďalšia možnosť. Toto všetko musí byť plánované v dlhodobom kontexte. Pamätajte si, že predvídavosť sa veľakrát oplatí.

V globálnom meradle, ak neberiem v úvahu potreby samotného golfového ihriska, voda  a zabezpečenie jej zdrojov, alebo naopak boj s jej nedostatkom je veľmi vážny  problém, ktorý sa v konečnom dôsledku môže ukázať vážnejší ako problém s ropou a pohonnými hmotami.

A na záver:
Existujú niektoré relatívne jednoduché opatrenia, ktoré môžu byť pri riešení problémov s vodou veľmi účinné. Treba však nastoliť aj niektoré strategické otázky a zámery vedúce k ochrane vody a zefektívneniu jej využitia. A to sú často ťažké a strategické rozhodnutia na dlhé roky dopredu.

Článok čerpá z časopisu Pitchcare, č.42, April/ Máj 2012. Autorom je Adrian Mortram, Managing Director of Robin Hume Associates (RHA).

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 98) Pridať komentár
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 
ChasEngere
ChasEngere
18.06.17 07:57

Medical Advice generic cialis Onde Comprar Cialis Diario Can I Have Alchohol With Keflex Cialis Cost Sexual Side Effects Amoxicillin Cialis Generico Consegna 24 Ore Priligy Buy Levitra Erezione Amitriptyline Overnight Generic Cialis Cheapest Buy Xenical From Boots Cialis Efectos Secundarios Alcohol Brand Cialis Online German Pharmacies Does Cephalexin Make Dogs Tired Zithromax Online Blue Kamagra Plus Will Amoxicillin Help A Uti Buy Priligy Cialis Darreichungsformen Propecia Shedding To Work Generic Viagra 100mg Best Prices For Cialis Expired Zithromax Levitra Brand Online Propecia Contenido Quiero Comprar Viagra En Espana Purchasing Levitra Prix Kamagra Au Maroc Amoxicillin 850mg Side Effects Priligy Pastillas Priligy Farmacia Medicamento Levitra Precio Cheap Generic Cialis Viagra Online Ausland Healthy Man Viagra Radio Cialis Online Usa Propecia Acheter Canada Best And Quickest Viagra Online Generic Cialis Cheapest Amoxicillin For Cough Lasix Purchase cialis Tomar Propecia Lactosa Monohidrato Value Of Propecia Buy Real Viagra Online Best Prices On Cialis Generic Cheap Prednisone 20mg Cheapest Cialis Online What Size Fluconazole For A Small Dog Vente Sildenafil 200 Mg Purchase Levitra Viagra Brand Without Prescription. Job Openings Applications Forms Act Holiday Schedule Establishing Credit KEMBA Credit Union makes loans for all your needs. cash advance Identification Checklist for Individual Customers PDF kb Westpac Group Online Apply online it usually takes less than minutes.Viagra 25 Mg 4 Tabl Best Levitra Online Viagra Sales Levitra Orodispersible Rezeptfrei Cheap Viagra Overnight Cipro Vs Cephalexin Interaction Amoxicillin Dosage For Treating Uti brand levitra canada Synthroid 112 Mcg Price Cialis De 5mg cialis Generic Levitra Paypal Como Conseguir Cytotec En Chicago viagra Generisches Cialis Soft Preisvergleich Cialis C20 Cialis Tadalafil Vendo Cialis Italia Viagra Plus Yohimbine Prices Cialis discount isotretinoin acne for sale best website visa Viagra E Doping Price Generic Viagra Dosificacion Kamagra Elocom viagra Levitra Farmaco Impotenza Prix Levitra 20mg how to get a free trial of levitra Ou Puis Je Acheter Du Kamagra 2 Day Shipping On Viagra Buy Acutane Better Pills Than Viagra Keflex Indications Levitra Brand Online Kamagra Naturel Pas Cher Achat Levitra En France Need To Order Cialis Triam Hctz 75 50 Mg Where To Buy Amoxicilina Cod Accepted Milan levitra cheap Usa Online Phamacy Antibiotics Cialis 20 Mg Efficacia Levitra Ordering Cialis Duree Traitement Propecia Result Photos Cheapest Propecia In Usa Finasteride Generique Buy 5 Mg Tadalafil Online Levitra Soft Tabs Amoxicillin 875 Dosage Buy Cialis From Canada Levitra Tablet Cheapest Cialis Generic Online Cephalexin 550 For Tooth Pain Priligy Cheap Over The Counter Celebrex Equivalent

ChasEngere
ChasEngere
14.06.17 19:06

Hoodia Order Viagra Pills Acquistare Kamagra Generic Acquista Levitra Generico Cheap Viagra On Line Propecia 1 Ano Cephalexin Keflex 500 Mg Priligy Online Pharmacy Pompe Lioresal Contraindications For Amoxicillin Buying Levitra Online Cialis Chi Lo Ha Provato Levitra Con Otros Medicamentos Where To Buy Cialis Priligy Sin Receta Espana Buy Effexor Uk Cheap Viagra Tablets Levitra Rezeptfrei Shop Acheter Levitra Sans Ordonnance Zoloft Pills Biosuganril Wellbutrin And Breast Growth viagra Buy Prednisone Without Prescription Cheap Dutasteride Best Website Medication Cod Accepted Order Cialis Pills Buying Viagra In U S

Leonardpoete
Leonardpoete
14.06.17 01:43

buy viagra online canada
buy real viagra online
buy generic viagra
buy generic viagra online canada

Lavernlurce
Lavernlurce
14.06.17 01:31

where to buy cialis cheap
cheap cialis india
buying cheap cialis online
buy cheap cialis online

cialis without a doctor's prescription
cialis without a doctor's
13.06.17 05:12

http://www.cialiswithoutdoctor.com cialis without a doctor's prescription
cialis without a doctor prescription
http://cialiswithoutadoctors.shop cialis without a doctor's prescription

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next