Golf Online

Budúcnosť zavlažovania –zmenia greeny farbu na hnedú?

Závlaha a manažment vody zažívajú ťažké a neisté časy. Rozpočty sa znižujú k úplnému minimu. Klimatické zmeny vyvolávajú obavy. Jedna vec je však istá. Voda je nevyhnutná, aby rastliny prežili.

A zámerne sme použili slovo prežili, nie rástli. Golf nie je poľnohospodárstvo, naším cieľom nie je maximálna úroda, naším cieľom je nájsť krehkú rovnováhu medzi rastlinou, jej životom a kvalitou hry. Viac ako 90% rastlinných tkanív sa skladá zo životodárnej tekutiny. Tá prispieva k ochladzovaniu rastliny, k udržaniu jej správneho vnútrobunkového napätia a pôsobí aj ako zásadný dopravný systém pre živiny a chemické látky. V tomto článku sa zameriame na ochranu vody ako zdroja života a zásady jej využívania v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte.

Krátkodobý horizont

Aerácia,  tj.prevzdušňovanie, je určite základná operácia v systéme údržby trávnika. Hlboké prevzdušňovanie, a to akýmkoľvek spôsobom, zvýši množstvo koreňovej biomasy, podporuje hlboké zakorenenie a poskytuje tak trávniku väčšiu príležitosť dostať sa k dostupnej vode. Treba však povedať, že aj povrchové prevzdušňovanie a neustále úsilie o kontrolu plsti, podporuje väčšiu infiltráciu a umožní rose preniknúť ku koreňom ešte pred tým, než sa odparí. Použitie vlhčiacich činidiel je ďalším pomocníkom pri zbere tohto objemovo síce neveľkého, ale zato prírodného a bezplatného zdroja.
Zvyšovanie výšky kosenia, ponechanie skosených častí porastu na hracej ploche ako mulč a kosenie ostrými vretenami kosačiek bude minimalizovať poškodenie listov a  hrať ďalšiu, síce malú, ale významnú úlohu v zachovaní vlhkosti..

Používanie prípravkov na reguláciu rastu je dnes čoraz bežnejšie. Trendom je skracovanie dĺžky internódií tráv, tým pádom hustejší porast a bohatšia koreňová zóna. Výťažky z morských rias a pôdne kondicionéry taktiež hrajú svoju úlohu vo všeobecnom zvyšovaní kvality koreňovej sústavy. Časy, kedy sa do pôdy dostávalo kvantum nešpecifikovateľných chemikálií, negatívne vplývajúcich na pôdne častice, ničiacich faunu a všetky užitočné mikroorganizmy, sú dávno preč.

Zmena a ovplyvňovanie vlastností porastu smerom k väčšej tolerancii voči suchu a soli sa dá dosiahnuť len prostredníctvom postupného dosievania nových kultivarov.  Zamyslite sa nad všetkými týmito faktormi, ktoré môžu mať síce neveľký, ale zato významný vplyv na zachovanie vodných zdrojov.

Ďalej je treba venovať pozornosť používaniu vody a zavlažovaciemu systému samotnému. Veľa môžete dosiahnuť kontrolou systému mimo sezóny alebo na jej začiatku.

Skutočne sa sprinklery vysúvajú a rotujú správne? Nie sú niektoré z nich poškodené zimnou aeráciou? Sú vhodne rozmiestnené? Je trajektória sprinklera nastavená správne? Prechádza tryskami dostatočný objem vody? Možno triviálne otázky, ale čudovali by ste sa, aké výsledky môže priniesť  takáto kontrola.

Zlé rozmiestnenie sprinklerov je možno najčastejší problém. Bez kontaktu „head to head“ môžete na presnú distribúciu vody zabudnúť. Nevhodné rozmiestnenie môže byť spôsobené buď chybou počiatočnej inštalácie, alebo aj prirodzenou zmenou terénu. Oblúk a trajektória závlahy by mala byť pravidelne kontrolovaná, tak isto ako aj skutočný tlak vody v postrekovači. Tieto informácie môžu viesť k identifikácii netesností v systéme, k zmene nastavenia trysiek alebo k iným úpravám, ktoré uľahčia dosiahnutie požadovaného výsledku.

Ak je systém nastavený ako blokový (častý prípad s tradičným dizajnom odpalísk a greenov), potom každý pár postrekovačov bude dodávať vodu rovnaký čas. Tam, kde sú možné modifikácie podľa lokálnych podmienok, napr. sa dá nastaviť jeden postrekovač ako celokruhový a ďalší iba pre určitý výsek, množstvo vody dodávané cez celokruhový postrekovač na jednotku plochy za daný čas bude polovičné ako cez výsekový postrekovač.

Strednodobý horizont

Dôležité je vzdelávanie a plné zaškolenie. O závlahe sa často vtipkuje ako o záležitosti „mimo očí mimo mysle“. Ale aspoň jeden člen personálu by mal byť dôkladne vyškolený v jej ovládaní. Koniec koncov, závlaha predstavuje najdrahšiu časť zariadenia na údržbu ihriska, do ktorej klub investoval.

Pri inštalácii nového závlahového systému je dôležité zabezpečiť školiaci kurz ovládania a údržby jej hardwaru. Systém sa síce nastaví na východiskovú úroveň, ale dobre vyškolený personál by mal byť bez problémov schopný prepočítať a nastaviť nové hodnoty reflektujúce napr. úroveň lokálnych zrážok,  či nové požadované výkonnostné hodnoty.

Ale nielen personál ihriska by mal mať potrebné vedomosti o využívaní vody. Členovia klubu by tiež mali mať aspoň základné povedomie o nebezpečenstve a úskaliach nadmerného zavlažovania. Voda a jej spotreba do budúcna sa rýchlo stáva politickou záležitosťou a jej neobmedzená spotreba je už  dávno minulosťou. Voda a audity závlah, odôvodnenie pokračujúceho používania pitnej vody sa stane ďalším orieškom pre course manažérov. Zodpovedný prístup a vedenie podrobných záznamov o využívaní vody sú preto bezpochyby na mieste..

Dlhodobý horizont

Tu je jednoznačne miesto pre moderné technológie. Vedenie klubu musí urobiť strategické rozhodnutie, ktoré oblasti golfového ihriska budú zavlažované. Či to budú iba odpaliská a greeny, alebo aj fairwaye a chodníky.

Dobrý dizajn a využitie auditu hustoty postrekovačov  môže ušetriť vodu a zohľadniť potreby okolitej krajiny. Inštalácia novej závlahy nemusí nutne vyžadovať predanie rodinného striebra. Dôležitý je plán s požiadavkami na budúce parametre, schválený všetkými zúčastnenými.  Treba ísť krok za krokom, postupne. Začne sa napríklad úvodnou inštaláciou greenov a odpalísk, ale s naddimenzovaním systému , kabelážou a čerpacou kapacitou tak, aby v budúcnosti pokryla všetky potencionálne  požiadavky pri rozšírení závlahy na fairwaye či chodníky.

Rovnováha medzi rýchlosťou infiltrácie a závlahovou dávkou, správne umiestnenie meteorologickej stanice a čidiel na meranie pôdnej vlhkosti, spolu s tradičnými spôsobmi pozorovania deficitu pôdnej vlahy, dokážu priniesť až 20% úspory.

Dôležité je povedať, že pri plánovaní a projektovaní akéhokoľvek systému by sme takisto mali vziať v úvahu otázku zaistenia zdrojov vody. Príkladom môže byť kontinentálna Európa, kedy napríklad v Dánsku pre golfové ihriská existuje obmedzenie na spotrebu  5000 m3 vody na rok.
Nové vrty a ich využitie je taktiež v mnohých oblastiach už kontrolované a v budúcnosti bude isto podliehať prísnym pravidlám. Čerpanie vody a zariadenia na jej zachytávanie budú mať preto zásadný význam. Ďalšie využívanie pitnej vody z verejného vodovodu bude nepochybne buď neúnosne nákladné, alebo úplne zakázané.

Zmena klímy je ďalšia zložitá otázka. Špekulácie sa líšia, prognózy sú rôzne. Napriek tomu, jedno je isté: naša klíma má tendenciu byť viac extrémna a dažďové zrážky sú menej časté ale zato výdatnejšie. Musíme sa preto zamerať na dlhodobé zabezpečenie daného vodného zdroja a nájdenie vhodnej formy zariadenia pre skladovanie vody. Pre ilustráciu, skladovacia kapacita  ihriska so zavlažovaním odpalísk a greenov by mala byť 10,000-15,000 m3,  ak je ale do budúcna plánované rozšírenie, treba počítať s objemom 25,000-40,000 m3.

Aké sú možné zdroje tejto vody? Malo by sa uvažovať so zberom  prebytočnej vody z drenážneho systému golfového ihriska , z  plôch s pevným nepriepustným povrchom ako parkoviská, ale aj využitím odpadovej vody z klubového domu, čistenej a filtrovanej cez požadovaný systém filtrov. Zimné čerpanie vody z vrtov, riek a potokov, je ďalšia možnosť. Toto všetko musí byť plánované v dlhodobom kontexte. Pamätajte si, že predvídavosť sa veľakrát oplatí.

V globálnom meradle, ak neberiem v úvahu potreby samotného golfového ihriska, voda  a zabezpečenie jej zdrojov, alebo naopak boj s jej nedostatkom je veľmi vážny  problém, ktorý sa v konečnom dôsledku môže ukázať vážnejší ako problém s ropou a pohonnými hmotami.

A na záver:
Existujú niektoré relatívne jednoduché opatrenia, ktoré môžu byť pri riešení problémov s vodou veľmi účinné. Treba však nastoliť aj niektoré strategické otázky a zámery vedúce k ochrane vody a zefektívneniu jej využitia. A to sú často ťažké a strategické rozhodnutia na dlhé roky dopredu.

Článok čerpá z časopisu Pitchcare, č.42, April/ Máj 2012. Autorom je Adrian Mortram, Managing Director of Robin Hume Associates (RHA).

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 88) Pridať komentár
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 
Cesspouh
Cesspouh
20.04.17 23:37

Viagra Para Hombres kamagra4less Buy Viagra Oral Jelly Buy Furosemide viagra Dosage Of Livitra For 250 Lb Male Order Accutane No Prescription prostate propecia 1 mg El Cialis Se Puede Comprar Sin Receta Medica Cephalexin Drug Family achat generique cialis Where Can I Order Levitra Cephalexin Use'S viagra Cialis Kamagra Bestellen Where Can I Buy Cheap Flagyl With No Prescription cialis Amoxil 250 Mg If you havequestions regarding the application of a state law to a specific payday loan please contact the Office of the Attorney General in your state. Some of them would use your information and send you tons of spam. same day loans This is determined by the loan provider.Viagra Without Prescription 400 Mg cialis price Amoxicillin Metronidazole Acheter Du Tadalis Sx En Pharmacie viagra Viagra Shipped To Philippines Generic Isotretinoin Drugs buy viagra online Generic Cialis In Usa Can I Buy Flagyl Over The Counter Cheap Viagra Buy Tretinoin Cream Australia Anwendung Levitra cialis Cialis Come Assumerlo Vente Kamagra En Ligne zoloft without a prescription Viagra Donde Lo Consigo Want To Buy Fluoxetine cialis Find Isotretinoin Legally Tablet Order Secure Bentyl 20mg Medication In Internet buy viagra online Cialis Generika Bestellen Best Site For Cialis viagra Cailas Amoxicillin And Sensitivity paroxetine 20mg no prescription Propecia Carlo Libido Prix Du Amoxicillin 20mg how to get a free trial of levitra Amoxicillin And Expiration Dates Cheap 100mg Viagra accutane 30mg buy no script How To Order Viagra From Canada Online Pharmacy Canada generic cialis isotretinoin discount fedex shipping Glasgow Where Can I Buy Proventil Inhaler viagra Propecia Nioxin Combined Amoxicillin Expired Cheap Cialis Kamagra Prix Propecia Xenadrine cialis Propecia 10 Years Hairloss I Overdosed On Keflex Cause Superinfection acheter viagra generique ligne antabuse Disulfiram Traductor Propecia viagra online prescription Propecia Medicamento Achat Slimex 15 Mg viagra online Can I Purchase Provera Wakefield Viagra Avis Medical cialis Propecia 0.25 Eod Propecia Cheap No Prescription viagra Buy Cialas In Canada Cephalexin Pregnancy cialis Algo Similar Al Viagra Alli Back On Shelves cialis buy online Finasteride Costi Propecia Canadian Pharmacies Mail Order viagra Purchase Medrol Dose Packs Viagra Nebenwirkungen Bluthochdruck Buy Viagra Kamagra Oral Jelly Singapore Licensed Mexican Pharmacy Online cialis price Suche Viagra Ch Supreme Suppliers In India buy viagra On Line Acticin Real Cash Delivery Without Rx Acyclovir Pills For Sale In U.S. Buy Viagra Cephalexin Dose Kids Antibiotic Cephalexin Sweating cialis Le Viagra Pas Cher En Montauban Generico Cialis Forum Cheap Cialis Clomid For Sale Buy Kamagra Jelly In London cialis Kamagra Sans Ordonnance Relief Of Sinus Infection With Amoxicillin generic levitra for sale Amoxicillin Rash Ebv

fxk43c
fjyzab
10.04.17 20:29

Pharmacists monkey business a vivifying function in the health trouble oneself way canadian pharmacy online, and while responsibilities alter amongst the contrasting areas of http://canadianpharmacy-express.com/ canadian pharmacypractice, the derriere rule is that pharmacists helper patients get ok and stay well. Pharmacist responsibilities embody a http://canadianpharmacy-express.com/ canadian pharmacies drug prices range of carefulness for the treatment of patients, from dispensing medications to monitoring self-possessed health and evolution to optimizing their reaction to medication.

Cesspouh
Cesspouh
26.03.17 16:52

Diclofenac Sodium 50mg Buy Where To Order Zoloft Prix Du Xenical En Pharmacie France Canadian Pharcharmy Online No Script Buy Prednisone Reaction To Cephalexin Viagra 50 Mg Quick Dissolve Mail Order Lasix Cephalexin Vaginal Bacteria Pharmacy Canadian Superstore Nolvadex No Prescription Cost Of Levitra At Savon Pharmacy Acheter Viagra Ligne France Purchase Antabuse Usa Cialis Experiencias Viagra 71 Ans Compra Zithromax Online Cialis For Sale Australia Buy Metronidazole 400 Mg Tablets Uk Natural Propecia Ebay Levitra Propecia Seguridad Social Accutane Pills For Acne Kamagra Jelly Online Uk Best Pharmacy To Buy Tadalafil Cheapest Zithromax Achat Levitra 20mg Buy Viagra Online Off Pharmacy Prices Cialis Online Buy Viagra Pas De La Case Zithromax 600 Mg Dosage Lasix Tablet Canada Pharmacy 24h Viagara From Canada Purchase Cheap Xenical Kamagra Gold Side Effects Cialis Avis Medical Nolvadex Generic Cialis Terapia Riabilitativa Vente Viagra Tunisie Cheap Deltasone 40mg Amoxicillin And Probiotics Cialisis 20mg Online Purchase Cheap Generic Cialis Propecia Effects Hair Loss Fincom 5 Cheapest Zoloft Online Achat Amoxicillin 5mg

pcfiiq
cetbcf
06.02.17 10:26

Championing a sweeps of men, Viagra represents a non-trivial pecuniary investment. At the effusive price per constrain, men stretch to yearning cialis without a doctor prescription to make senseless the most of their Viagra.

hwyuar
ydlcas
04.02.17 20:07

Adjudicate for yourself what you conceive of about the modish constitution care law, walmart cialis price based on the facts and not the talking points.
WARNING: We strongly set forward enrolling in coverage promptly in the light of the repeal prepare has cialis over the counter at walmart begun. Available enrollment ends January 31st, 2017. In a worst cause layout, this could be the mould time to enroll in coverage with cialis over the counter at walmart outlay assistance until an ObamaCare replacement project is in place. Last half a mo shoppers may not get in touch with an spread this year.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next