Golf Online

Čarodejné kruhy - Fairy rings

Známa, nevyspytateľná choroba v trávnikoch všetkých typov. Často sú viditeľné jeden rok a druhý vôbec nie. Ich výskyt a prejavy sú nevypočítateľné. Niekedy sa prejavia iba ako tmavozelené kruhy, inokedy sú viditeľné aj plodnice. Zreteľnejšie sú viac za podmienok nedostatočnej výživy dusíkom, pretože viac dusíka sa uvoľňuje v mieste výskytu patogéna, nakoľko rozkladá organickú hmotu a uvoľňuje živiny.

Čarodejné kruhy sa viac vyskytujú v miestach s vysokým obsahom plste a obzvlášť na trávnikoch založených na pieskových povrchoch. Časté sú na novo založených trávnikoch a trávnikoch po regenerácii, nakoľko sa v pôde nenachádza dostatok konkurenčných, tj. antagonistických organizmov.

Vlhkosť hrá významnú úlohu v prejavoch symptómov  čarodejných kruhov. Kruhy sa významne rozširujú, keď je limitujúcim faktorom práve vlhkosť. Sú typické za veterného počasia a relatívne nízkej vzdušnej vlhkosti. Ak sa raz ukážu hnedé, suché miesta, pôda sa stáva hydrofóbnou a je ťažké znovu ju hydratovať.

Hoci chorobu zapríčiňujú huby  (viac ako 60 druhov rodu Basiodiomycetes ), neexistuje fungicíd, ktorý by ničil patogéna a mycélium pod povrchom. Rozvoj húb nastáva zo spóry alebo mycélia, ktoré sa chová ako saprofyt.

Saprofyt je organizmus, ktorý  rozkladá, tj. mineralizuje neživú organickú hmotu  na jednoduché anorganické látky a tie potom použije na svoju výživu. Okrem iných prvkov sa uvoľňuje aj dusík a jeho prítomnosť sa prejaví tmavozeleným sfarbením. Huby teda napadajú neživú organickú hmotu (ideálnym zdrojom je napr. plsť), nie rastúci trávnik, avšak práve na rastúcom trávniku sú viditeľné príznaky. Suchý trávnik v mieste výskytu huby nie je preto, že by huby napadli zdravý trávnik, ale preto, že napadnuté miesta sa stávajú hydrofóbnymi, teda neprijímajú, alebo veľmi ťažko prijímajú vodu a trávnik usychá v dôsledku jej nedostatku.

Niektoré fungicídy obmedzujú rast huby a spolu s intenzívnym hnojením pomáhajú maskovať príznaky, problém však neriešia. Taktiež ale pôsobia proti „užitočným“ hubám, ktoré sa nachádzajú v koreňovom prostredí a môžu pôsobiť proti hubám spôsobujúcim Fairy rings a konkurujú s nimi o „potravu“.

Opatrenia

Aerifikácia hrotmi (do hĺbky 25 cm) a následná hydratácia každý druhý deň po dobu jedného  mesiaca, zvlášť,  ak sa objavili hnedé suché  kruhy .Obvykle napadnuté miesto neprijíma vodu, preto sa doporučuje aplikácia vlhčiaceho činidla s dostatočnou dávkou vody. Hydratácia s vlhčiacim činidlom a následné hnojenie môžu potlačiť výskyt choroby. Zmena pH nepôsobí proti rozvoju huby, nakoľko sú schopné rásť za podmienok pH 5,1-7,9.

V niektorých prípadoch, ak sa spoja dva kruhy čarodejných húb nastane antagonistické pôsobenie a huby sa navzájom eliminujú.

Nový smer v boji s čarodejnými kruhmi je aplikácia biologických prípravkov s hubami rodu Pythium oligandrum. Je to mykoparazit, ktorý rozkladá telá iných húb a tak získava živiny pre svoju výživu. Huba zároveň indukuje rezistenciu voči chorobám listov produkciou sekundárnych metabolitov. Treba si ale uvedomiť, že pri použití prípravku s touto hubou, nie je možné používať fungicídne prípravky, nakoľko tieto likvidujú všetky huby, s ktorými prídu do styku.

Zahraničná literatúra udáva čiastočnú elimináciu čarodejných kruhov pri preventívnej a kuratívnej aplikácii prípravkov s účinnými látkami flutalonil, azoxystrobin a triadimefon.  Problém pri aplikácii fungicídov je ten, že je potrebné zasiahnuť mycélium, ktoré je ale veľmi rozsiahle, preto treba dostatočne zvýšiť dávku vody.

Program aplikácií vlhčiacich činidiel, na elimináciu výskytu Fiary rings

Apríl

Magnum CO (20 l/ha)  alebo Magnum citrigue (3 l/ha)

Máj

Magnum calibre (20 l/ha)

Jún

Magnum CO (10 l/ha) alebo Magnum citrigue (3 l/ha))

Júl

Magnum CO (10 l/ha) + Magnum calibre (10 l/ha) alebo Magnum citrigue (3 l/ha ) + Magnum calibre (10 l/ha)

August

Magnum CO (10 l/ha) alebo  Magnum citrigue (3 l/ha)

September

Magnum calibre (10 l/ha)

Na problematickým miestach aplikujte vlhčiace činidlo špeciálnym aplikátorom , aby sa dané miesto riadne prevlhčilo.

Zdroj: Na základe údajov Colorado State University, spracovala Iveta Rothová, Indigrow

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 1(komentárov: 1) Pridať komentár
 
lanpard
terry
08.10.16 08:05

Today, there are so many dazzling fashion brands. Even though, the style of chanel is favored by business people all the way. Gucci, an Italian fashion brand, was founded in 1921 at Florence by Guccio Gucci. Gucci products include Gucci fashion clothing, Gucci handbags and so on. Gucci brand is world famous for high-end, luxury and sexy. Its brand chanel replica handbags imagine of symbol of status and wealth makes Gucci accessories become the fashion darling of the uppers. Now, Gucci is the Italy's largest fashion groups. At the same time, luxury goods are loved by Gucci Outlet Store Online many including students and workers. Luxury goods are beautiful things that we all desire. As the symbol of fashion and status, Gucci products no doubt become the darling of so many especially gucci replica bags. Speaking of designer handbags, so many especially women must think of Gucci handbags. I think so many will be attracted by Gucci leather handbags which are designed by world famous designer and made from high quality leather material so that they emit the shining and curious color. Many louis vuitton replica handbags which was made from crocodile skin, python skin, Bo Pi, and iridescent paint paper and other materials create a sense of magic. You will fall in love with them if you replica gucci bags see them at first.