Golf Online

Inštalácia zavlažovacieho systému – rozhodujte sa rozumne

Výber kvalitnej firmy na inštaláciu závlahy je kľúčový

Prichádza jar a teda vhodný čas na plánovanie jesenných stavebných či rekonštrukčných prác. Každá stavba vyžaduje množstvo plánovania a príprav. Táto úvodná fáza je náročná, stojí veľa času a energie. Ak však nevyberiete vhodnú firmu,  ktorá inštalačné práce vykoná, všetky vaše snahy môžu byť zbytočné.  Aj keď sa dá povedať, že to platí všeobecne pre všetky stavebné projekty,  inštalácia zavlažovacieho systému má svoje špecifiká čo sa týka skúseností a zručností. Úroveň požadovaných skúseností je závislá na veľkosti projektu a na tom, či závlaha tvorí majoritnú alebo minoritnú časť projektu.

Vždy som poukazoval na fakt, že môžete mať najlepší projekt, resp. dizajn závlahy, najmodernejšie technické a technologické komponenty od najlepšieho distribútora, ale keď si nenájdete skúseného a spoľahlivého partnera na inštaláciu, všetko vyjde navnivoč. Vyvstáva teda otázka, na čo si treba dať pozor?

Čím musí disponovať kvalitný partner?

V prvom rade skúsenosťami. A nie iba individuálnymi skúsenosťami jednotlivých pracovníkov. Dôležité je mať aj skúseného vedúceho, ktorý môže komunikovať s vami, prípadne aj s vedením klubu, ak to bude potrebné. Mal by mať skúsenosti minimálne z piatich projektov, ideálne s komponentmi od rovnakého výrobcu ako máte vy (či už je to TORO, Rain Bird, Hunter alebo iné.) Každá značka má svoje špecifiká a čím viac skúseností s nimi má, tým lepšie. V týme by mal byť aj schopný asistent vedúceho, ktorý ho dokáže plnohodnotne zastúpiť v prípade, že vedúci bude jeden deň chýbať, alebo bude mať iné povinnosti. Raz som zažil projekt, kde boli tri problematické záležitosti a všetky tri boli vykonané v dňoch, kedy bol vedúci mimo stavby.

Ďalej je nevyhnutné, aby mala daná spoločnosť aj potrebné technické vybavenie – nástroje a mechanizmy potrebné na inštaláciu závlahy.  Dodávateľ musí mať dostačujúce finančné zázemie, pretože aj keď môže požadovať časť platby ako zálohu, obstaranie strojov, materiálu a aj personálu vyžaduje istý čas. Navyše, mnoho administratívnych a formálnych záležitostí ako napr. poistenie, je komplikovanejšie než pri klasických komerčných či rezidenčných projektoch.

Spoločnosť ďalej musí mať určité vedomosti o golfe ako takom. Práca na golfovom ihrisku vyžaduje určitú úroveň etikety, ktorú poznajú iba ľudia, ktorí na golfovom ihrisku pracovali a pracujú. Nekráčať cez greeny a bunkre ak to nie je nevyhnutné, nebyť hluční pri telefonovaní atď. Pri presunoch po ihrisku navyše treba vnímať okolie a hru -  zastaviť a počkať, ak je to nutné. Taktiež by pracovníci mali zostať vždy oblečení v tričku.

Ak plánujete inštaláciu zavlažovacieho systému ako súčasť renovácie ihriska, výber dodávateľskej firmy bude trochu náročnejší. Niektoré konštrukčné, či stavebné firmy, ktoré stavajú ihriská, dokážu aj inštalovať závlahu. Niektoré však nie. Inštalácia závlahy  je v tomto prípade determinujúca. Zistite si, či sa venujú závlahám len ako súčasť renovačných projektov, alebo aj čisto závlahovým projektom.

Niektoré firmy ponúkajú inštaláciu závlahového systému len ako dodatočnú službu k renováciám, nerobia ju veľmi často (a teda nebudú mať logicky toľko skúseností), zatiaľ čo pre iné to môže byť ich špecializácia. Na projekt sa treba pozrieť aj z hľadiska hodnoty, ak zahŕňa renovačné práce aj závlahu, ktorá časť je drahšia?
 
Vzhľadom ku skutočne vysokým nákladom na súčasné zavlažovacie systémy, sú náklady spojené so závlahou oveľa vyššie ako náklady na rekonštrukčné práce. Ak je tomu tak, odporučil by som aby bol projekt závlahy ponímaný a riadený ako samostatný projekt a projekt rekonštrukcie tiež ako samostatný projekt. Renovačné práce potom môžu byť vykonané stavebnými firmami buď individuálne, alebo subdodávateľsky prostredníctvom dodávateľa závlahy.
Ak sa jedná o verejný, tj. otvorený projekt, do úvahy pripadá oveľa viac dodávateľov. Kritéria sú presne a jasne špecifikované a záujemcovia musia preukázať ich spĺňanie. Ak ide o súkromný projekt, rozhodnutie je len na vás.  Neuvažujte s príliš veľa ponukami, ideálne je posúdiť 3-5 ponúk. S každým záujemcom sa stretnite, zistite čo najviac informácii, referencií  a udržujte neutrálnu komunikáciu.  Všetko musíte robiť na profesionálnej úrovni. Rozhodne si nenechajte nanútiť dodávateľa napr. od člena predstavenstva klubu – firma, ktorá mu postavila dom, síce môže byť dobrá, ale určite nebude dostatočne skúsená a kvalifikovaná na projekt golfového ihriska.  

Úspešnosť každého golfového projektu ide ruka v ruke s výberom vhodného dodávateľa závlahy.  Venujte jeho výberu dostatočný čas a energiu, urobte si prieskum trhu, opýtajte sa profesionálov z brandže. Pamätajte, že možnosti sú len dve: buď budete benefitovať z dobre vykonanej práce, alebo sa budete musieť vysporiadať s následkami nekvalitnej roboty od dodávateľa, ktorého výber ste podcenili.

Článok bol uverejnený na www.golfcourseindustry.com autorom je Brian Vinchesi.