Golf Online

STRI agronomy service - dajte si otestovať svoje hracie povrchy

STRI The Trueness Meter

Firma ENGO s.r.o. v spolupráci s STRI prinášajú STRI AGRONOMY SERVICE  na slovenské a české golfové ihriská.

Dajte si otestovať svoje hracie povrchy nezávislými odborníkmi z firmy STRI.

STRI program je nový analytický prístup k agronómii využívajúci meracie prístroje, ktorými hodnotí kvalitu hracích povrchov greenov a kľúčové agronomické faktory.

Benefity využitia STRI programu:

  • Plná informovanosť  o stave greenov a získanie informácií pre ďalšie rozhodovanie
  • Dôraz na získanie špecifických informácií o kvalite greenov (hladkosť/plynulosť, pevnosť, rýchlosť, konzistencia - smoothness,trueness, firmness, speed and consistency)
  • Monitorovoanie kľúčových agronomických faktorov, ktoré ovplyvňujú hraciu kvalitu grenov
  • Jasná a zrozumitelná interpretácia výsledkov
  • Na základe výsledkov meraní zákazník dostane odporúčania ďalších zásahov k dosiahnutiu požadovanej hracej kvality greenov

STRI agronomy service zahŕňa:

1/ Meranie hracích parametrov greenov

-    Hladkosť (meraná prístrojom Trueness meter)
-    Plynulosť (meraná prístrojom Trueness meter)
-    Pevnosť  (meraná prístrojom Clegg Impact Hammer)
-    Rýchlosť (meraná prístrojom Stimpmeter)

2/ Meranie agronomických ukazovateľov

-    Meranie vlhkosti pôdy
-    Meranie obsahu organickej hmoty  (v 4 hĺbkach)
-    Štandardná analýza živín (stanovenie pH,P,K)

Merania budú uskutočnené na 3 greenoch podľa špecifikácie zákazníkom a vykoná ich odborník z inštitútu STRI (nezávislý vysoko rešpektovaný výskumný inštitút  - SPORT TURF RESEARCH INSTITUTE).

Počas meraní a konzultácií bude v prípade potreby zabezpečený preklad do slovenského jazyka.

Výsledky budú analyzované a prezentované v deň merania a neskôr zákazník dostane komplexný report. Report bude obsahovať analýzu a interpretáciu výsledkov a špecifické odporúčania na dosiahnutie požadovanej úrovne a kvality greenov. Súčasťou reportu bude krátke zhodnotenie všetkých častí golfového ihriska z agronomického hľadiska.

Cena STRI agronomy service : 1300 EUR (bez DPH)
Termín:  22.-24. týždeň, presný termín bude určený podľa požiadaviek zákazníka a možností STRI

V prípade záujmu alebo otázok nás kontaktujte  telefonicky na t.č. +421 903 753 841 alebo mailom na rothova@engo.sk.
Kontaktná osoba : Ing.Iveta Rothová