Golf Online

Sucho - problém tejto sezóny?

Hlavné problémy a komplikácie letného obdobia by sa dali zhrnúť nasledovne: vyššia miera opotrebenia v dôsledku väčšej vyťaženosti ihriska, stres zo sucha a vysokých teplôt, nedostatok zrážok, nedostatočné plytké zakorenenie, spálené miesta či špecifické letné choroby.

Zdravý trávnik by mal však tomuto všetkému odolať. Je treba si uvedomiť, že správna príprava začína už v zime a na jar, kedy potrebnými operáciami a správnym hnojením pomôžeme trávniku dobre sa pripraviť na nadchádzajúcu letnú záťaž. Prirodzene, aj počas leta sa dajú urobiť niektoré operácie, či už ako prevencia alebo ako riešenie daného problému.

Vo Veľkej Británii začali sucho pociťovať už na začiatku sezóny. Ak takýto typ počasia pretrvá, sucho bude hlavným problémom ohrozujúcim kvalitu trávnika v nadchádzajúcich mesiacoch. Nastane obrovská potreba dodatočného zavlažovania a tlak na zavlažovacie systémy bude veľký. Rôzne regulačné opatrenia môžu situáciu v niektorých oblastiach ešte viac skomplikovať. Bude treba efektívne využiť každú kvapku vody.

Nasledujúce kroky sú zamerané na udržanie kvalitného trávnika v suchých podmienkach. Nadmerné opotrebenie povrchu v dôsledku vyššej záťaže je v podmienkach sucha ešte viac markantné.

Zdravý trávnik na vhodnej pôde či substráte nadmernej záťaži bez problémov odolá, ale trávnik, ktorý je pod stresom z nedostatku vlahy bude mať problémy.

Čo je dôležité?

V prvom rade musí byť zachovaná celistvosť hracej plochy a to nielen z funkčného hľadiska ale najmä preto, aby sa predišlo stratám závlahovej vody z odokrytej pôdy, čo môže viesť k vzniku prasklín a erózii. Vyhnite sa narušeniu hracieho povrchu počas horúceho počasia, používajte rôzne organické textílie prepúšťajúce vodu a vzduch  k zapojeniu porastu . Textílie udržiavajú  vhodnú teplotu a vlhkosť substrátu a povrchu.

Vlhčiace činidlá pomáhajú závlahovej vode preniknúť  cez organickú vrstvu do nižších vrstiev pôdy alebo substrátu. Ak máme vážny problém s plsťou v trávniku v dôsledku prítomnosti voskovitých rastlinných zvyškov a hubového mycélia, bude potrebné použiť prípravky odbúravajúce alebo rozpúšťajúce vosky a to najmä na miestach, ktoré odpudzujú vodu. Vlhčiace činidlá však niekedy nedokážu preniknúť cez suchú vrstvu plsti a následok toho je nedostatok vlahy v koreňovej zóne a odtečenie vody a živín. Prípravky vodného manažmentu napomáhajú nielen prieniku vody do pôdy alebo substrátu, ale podporujú aj bočný a zvislý priesak a viažu vodu na hydrofóbne suché pôdne častice. Pôda je tak efektívne zavlažená kompletne v celej  koreňovej zóne a to s minimálnymi stratami spôsobenými odtokom.

Činidlá sa líšia mechanizmom účinku a dobou účinnosti. Niektoré fungujú až šesť mesiacov. Živiny môžu do rastliny preniknúť iba cez koreňové vlásky ako jednoduché ióny v roztoku. O efektívnej závlahe hovoríme vtedy, ak sa voda a živiny dostanú k čo najväčšej časti koreňovej zóny. Trávnik sa ta spevňuje pri minimálnych stratách vody. Čím je koreňová zóna aktívnejšia, vyvinutejšia a rozsiahlejšia, tým je rastlina odolnejšia voči suchu a stresu. Anióny fosforu, aminokyseliny a mykorízne huby sú kľúčové faktory, ktoré pomôžu k zdravej a dostatočne rozvinutej koreňovej zóne.

Aplikácii fosforečnanu sa mnohí manažéri vyhýbajú, aby zabránili rozšíreniu jednoročných druhov tráv, zatiaľ čo fosfor je pre rast rastliny a koreňov nevyhnutný. Fosfor má pozitívny vplyv na vývoj koreňov a prenos energií v látkovom metabolizme. Taktiež pomôže v boji proti niektorým druhom koreňových a listových patogénov. Stojí za to zvážiť jeho použitie v programe hnojenia od skorej jari.

Aminokyseliny pozitívne vplývajú na hĺbku zakorenenia  a zlepšujú odolnosť porastu  voči stresu v suchých obdobiach. Taktiež prispievajú k tvorbe chlorofylu, ktorý znižuje riziko poškodenia suchom. A v neposlednom rade aminokyseliny redukujú stres a žltnutie spôsobené použitím rastových regulátorov na báze pesticídov.

Zvýšená pozornosť musí byť práve v období sucha venovaná aplikácií hnojív. Reziduá hnojív na spálených miestach sú veľmi nebezpečné. Granulované hnojivo vyžaduje po aplikácii závlahu, aby sa granule rozpustili a živiny sa dostali tam, kde sú potrebné. Obaľované produkty s postupným uvoľňovaním živín zostávajú neporušené niekoľko týždňov. To zvyšuje bezpečnosť, nakoľko živiny sa uvoľňujú v malých množstvách postupne, zatiaľ čo klasické granule sa môžu na povrchu znehodnotiť bez toho, aby došlo k ich zakomponovaniu do povrchu a transferu akýchkoľvek živín.

Každopádne, radšej vždy zvoľte homogénne výrobky, nie zmesi. Živiny sa tak rovnomerne rozložia a vyhnete sa možnému spáleniu alebo farebne nevyrovnanému povrchu. Treba mať na pamäti, že sucho vždy zvyšuje riziko spálenia. Vodorozpustné alebo tekuté hnojivá je výhodné použiť cez hlavnú hraciu sezónu. Na povrchu nezostanú žiadne zvyšky a výhodou je aj rýchly účinok. Nízke dávky sa môžu aplikovať priamo na list, kde budú hneď využité. Vyššie dávky môžu byť aplikované priamo ku koreňovej zóne a následne zavlažené. Zabráni sa tak spáleniu a živiny sa dostanú priamo tam, kam patria.

Obsah živín v hnojive by mal zohľadňovať miestne a sezónne podmienky. Zistite si obsah živín prirodzene obsiahnutých v pôde alebo substráte, najmä fosforu, draslíka a horčíka, čas potrebný na prípadnú aplikáciu, špecifické podmienky, ktoré sú potrebné pre turnaje a rôzne iné akcie a takisto prognózy počasia, aj keď to môže byť neustále premenlivé. Je treba vedieť do akej miery hrozí sucho a ak áno, ako intenzívne?

Okrem štandardného hnojenia, nesmieme zabúdať na to, že  povrch potrebuje množstvo ďalších minerálnych a organických látok, ktoré podporia jeho odolnosť voči stresu v letnom období. Morské riasy a ďalšie rastlinné extrakty môžu podporiť  tvorbu auxínu a fytoalexinu v trávniku. Takisto zinok má priamy vplyv na odolnosť voči chorobám a je ho často nedostatok. Niektoré baktérie, ako je Bacillus subtilis a niektoré huby, napr.Trichoderma asperellum chránia korene a listy pred niektorými patogénmi.

Skrátka, kvalitná výživa rastlín zahŕňa oveľa viac než len klasické hnojenie.

Článok bol uverejnený v časopise Pitchcare April/May 2011, autor Bill Riley, BSc.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia (žiadne komentáre) Pridať komentár
 
žiaden komentár

Táto novinka neobsahuje žiaden komentár. Budte prvý!