Golf Online

Voľba správneho druhu trávy je kľúčová

Každý, kto o golfe niečo vie, prosto musí uznať, že pre väčšinu hráčov je pri hodnotení ihriska najdôležitejšia práve jeho úprava. Dosiahnutie kvalitnej hracej plochy závisí od množstva rôznych faktorov. Schopnosti greenkeepera sú prirodzene zásadné.

Dobrý trávnik je výsledok dobrej údržby, no vyžaduje si aj dobré vybavenie. Zlá kvalita kosby bude zákonite viesť k tomu, že sa tráva bude dlhšie zotavovať a povrch nebude hladký.

Ako tvrdí Jonathan Smith z Golf Environment Organization, práve tento faktor je dôležitý aj pre trvalú udržateľnosť golfu. To je aj dôvod, prečo GEO spolupracuje s výrobcom brúsok Bernhard and Company. "Firma Bernhard ako zástanca  trvalej udržateľnosti golfu,  prenáša túto filozofiu do výroby a predaja svojich produktov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri zvyšovaní odolnosti trávnikov voči chorobám a suchu."  Stuart Staples z firmy Scotts, dodávateľa hnojív a osív pre intenzívne trávniky, dodáva: „Prevádzkári ihrísk čelia ekonomickým tlakom. Zásadné pre nich je udržať trávniky zdravé a silné a vyhnúť sa tak dodatočným nákladom, akým je napr. opätovný výsev po vypuknutí nejakej choroby. Kľúčovým faktorom na dosiahnutie tohto cieľa je voľba správneho druhu trávy, s prihliadnutím na miestne pomery. Greenkeeperi  často volia tradičné trávne zmesi bez toho, aby sa bližšie zamysleli nad ich vhodnosťou pre ich konkrétne ihrisko. Voľbou správnych druhov sa však môžu vyhnúť činnostiam, ktoré so sebou nesú aj isté environmentálne riziká.

Nové šľachtiteľské techniky napr. viedli k vyšľachteniu nových tráv a nižšou mierou dorastania. Využívanie týchto druhov zníži periodicitu kosenia trávy a tým pádom aj náklady na strojové vybavenie a prácu. Existuje silná tendencia k vývoju nových druhov tráv s nižšími nárokmi na rôzne vstupy. V Spojených štátoch sa stále viac používajú trávniky, ktoré zostávajú stále zelené aj počas období sucha a horúčav, pričom im neprekáža ani značne vysoká zasolenosť pôdy a prostredia.

Prvou vecou, z ktorej golfové ihrisko profituje, je zníženie potreby zavlažovania. Ale aj voľba druhov so zvýšenou odolnosťou proti chorobám, im pomôže ešte viac znížiť potrebné vstupy. Kombinácia ekonomických a environmentálnych tlakov bude viesť pravdepodobne k tomu, že sa ihriská rozhodnú pre konzervatívnejšie rozhodnutia, čo sa týka údržby. Režim údržby, ktorý zámerne dostáva trávu až na samú hranicu prežitia (v domnienke optimalizácie nákladov), je zákonite rizikový. Rovnako riskantná je aj snaha o udržanie psinčekových trávnikov v oblastiach, ako sú v USA štáty prechodovej zóny. Významným faktom je ďalej to, že aj špičkové ihriská ako napr. East Lake v Atlante, sa rozhodli pre výsev novým "ultra-trpasličím" druhom Bermuda grass (vysv.: Cynodon spp. – druh trávneho druhu rozšírený v teplých oblastiach, rozmnožujúci sa stolonami, rhizomami a semenani). Stále najbežnejším trávnym druhom na greeny je psinček plazivý, no ihriská si kladú otázku, či  náklady a riziká spojené s jeho použitím  skutočne stoja za to.

Druhý trend smeruje k trávnym druhom, ktoré vyžadujú nižšie vstupy. Vo Veľkej Británii to znamená obnovenie záujmu  o tradičné britské druhy tráv, tj. kostravu a psinček. "Využívanie druhov so zvýšenou odolnosťou voči environmentálnym záťažiam sa za posledné roky zvýšilo," hovorí Stuart Staples z firmy Scotts. "Nové trávové kultivary sú vyšľachtené špecificky ako golfové, a to so zvýšenou odolnosťou voči vysokej koncentrácii solí, tolerantnosťou voči tieňu a chorobám, ako je „ohnisková škvrnitosť trávnika", čiže brown patch (resp. Rhizoctonia solani a Rhizoctonia cerealis). Výrazným výsledkom nových šľachtiteľských techník je rozdiel v hustote výhonkov a v nárokoch na dusík u nových odrôd psinčeka, v porovnaní so starými. Takýmto spôsobom dokážu greenkeeperi minimalizovať vstupy pri súčasnom udržaní kvality trávnika."

Azda najdramatickejšie zmeny nastali v teplejších regiónoch. Paspalum (trávny druh teplých oblastí) napreduje rýchlym tempom. Keď vidíme, ako sa druhu Platinum paspalum darí na ihriskách v Dubaii a v Spojených arabských emirátoch, tak  je aj jasné prečo.

Paspalum nie je samozrejme všeliekom, aj keď sa to pár rokov nazad tak javilo. Keďže stále viac ihrísk zaujíma kontrolovaný, manažérsky orientovaný prístup k trávniku, je dostupných aj viac informácií o jeho údržbe. Vyžaduje si značne agresívnu vertikutáciu, ak nemá tvoriť príliš silnú vrstvu plste. Trend k druhu paspalum vznikol pôvodne na ihriskách v teplých oblastiach, kde vládli obavy, či sa podarí zabezpečiť dostatok kvalitnej zavlažovacej vody bez toho, aby to ihrisko zruinovalo. Zdalo sa totiž, že táto rastlina sa dokáže vysporiadať aj s vodu nižšej kvality. Časom však greenkeeperi zistili, že nekvalitná voda predstavuje problém aj pre túto trávu. Nutnosť zavodňovania pôdy kvalitnou vodou a odstraňovania soľných usadenín robí túto rastlinu menej revolučnou, ako si mnohí zo začiatku mysleli. No aj tak zostáva u ihrísk v teplejších oblastiach favoritom.

Trávne druhy vhodné do teplých podnebí

Bermudská tráva - Troskut prstnatý (cynodon transvaalensis a c. dactylon)

Využíva sa na golfových ihriskách už od začiatku 20. storočia. Nikdy to však vlastne nebol dokonalý povrch. Jej široké listy tvorili nerovnosti, takže sa loptičky hýbali aj na rovine a  okrem toho sa táto tráva nedala kosiť na tak nízko ako psinčeky. Medzičasom sa podarilo vytvoriť hybridné trpasličie odrody bermudskej trávy, ktoré sa charakteristikou blížia psinčeku plazivému, alebo sa mu dokonca vyrovnajú. Známe golfové kluby renovujú svoje trávniky práve týmito druhmi.

Ak sa pôda priveľmi ochladí, bermuda upadá do spánku a získava žltú farbu, ktorá nie je veľmi príťažlivá. Najmä strediská, ktorých hlavná sezóna je počas zimy, robia dosev na jeseň ešte mätonohom. Ale je to vlastne škoda, lebo práve táto spiaca bermudská tráva poskytuje fantasticky pevný hrací povrch. Po uplynutí svojho "žltého" obdobia (4-6 týždňov) je výsledkom naopak dosť nekvalitný trávnik, práve v dôsledku spomínaného dosiateho mätonohu. Popularita takéhoto dosevu za súčasných ekonomických podmienok klesá, nakoľko stúpa cena vody ako aj potrebných chemikálií. Sú však prípady, kedy je to vyslovená nutnosť. Nemôžete odohrať tisíce kôl na ihrisku, ktorého hrací povrch, teda trávnik, aktívne nerastie. Na druhú stranu dosev len pre estetické dôvody je nerozumný.

Paspalum vaginatum

Je vhodná pre ihriská v teplom podnebí. Tam, kde vládnu prísne ekologické predpisy a nedostatok vody, tam sa paspalum javí ako spása. Táto tráva pochádza z morského pobrežia Južnej Afriky a je vysoko odolná voči soli (a čírou náhodou aj vode, ktorá je nekvalitná z iných dôvodov). Ak na zavlažovanie chcete využívať odpadovú vodu zo zástavby, tak práve pri druhu paspalum je možná nutnosť dodatočnej filtrácie vody nižšia.

Z botanického hľadiska je paspalum podobné vyššie spomínanému druhu bermuda. Tráva má široké listy a vytvára početné rhizomy. Trávnik sa zakladá vegetatívne, t.j. vysádzaním vegetatívnych výhonkov. Spiace paspalum predstavuje ešte lepší hrací povrch ako spiaca bermuda, no aj v tomto prípade väčšina ihrísk s týmto povrchom dosieva. Cez leto je trávnik trochu 'lepkavý” a kladie akoby väčší odpor.

Kikuytj (pennisetum clandestinum)

Táto rastlina platí v mnohých krajinách za burinu. Trávu kikuytj však využíva prekvapivo veľké množstvo renomovaných ihrísk v teplých krajinách. V Južnej Afrike je to dokonca najčastejšie využívaný povrch. Kikuytj má veľmi široké listy a tiež tvorí značne "lepkavý" povrch.

Zoysia (zoysia japonica a z. matrella)

Tento druh sa obvykle obmedzuje na ferveje a na rafy. Zapestovanie trávnika môže trvať extrémne dlho, až dva roky. No keď ho už raz máte, tak si vyžaduje minimum údržby, nakoľko pomaly rastie. Má tendenciu k plstnatosti , najmä pri aplikácii vysokých koncentrácií dusíka. Spravidla sa nekosí na kratšie ako 13 mm, nakoľko je tráva dosť tuhá a vzpriamená. Loptička na nej dobre "sedí", pretože je aj hustá.

Trávne druhy vhodné do chladných podnebí

Kostrava (Festuca spp.)

Kostrava je trávny druh s asi 300 poddruhmi, ktoré sa od seba výrazne líšia. Listy má jemné a darí sa jej v relatívne miernych klimatických podmienkach a relatívne suchom povrchu. Doma je na piesčitých pôdach, lebo tvorí hlboké korene (hľadajúce vodu) a je schopná upadnúť do latencie, tj. spánku, počas horúčav alebo sucha. Vtedy sa listy sfarbujú do hneda. Zapestovanie porastu kostravy spravidla trvá dlhšie, lebo rastliny uprednostňujú rast koreňov na úkor listov. Kostrava nevyžaduje vysoké dávky vody a hnojiva, lebo vtedy ju naopak  iný, agresívnejší druh "prerastie". Keďže rastie veľmi  pomaly, neznáša veľmi  intenzívnu záťaž. Je skoro až nezlúčiteľná s využívaním golfových autíčiek. Taktiež ju nemôžete pokosiť úplne nakrátko a to znamená, že kostravové ihriská nebudú nikdy utra-rýchle.

Psinček (Agrostis spp.)

Existuje nespočetné množstvo druhov. Hlavné dva sú Psinček tenký a Psinček poplazivý, avšak sú medzi nimi podstatné rozdiely. Pokiaľ sa hovorí o psinčeko- kostravových greenoch, spravidla je použitý Psinček tenký. Green nie je to totožný s greenom kostravým, no hrateľnosť povrchu je podobná. Dá sa povedať, že to platí aj pre údržbu. Greenkeeperi obvykle vysievajú alebo dosievajú zmes kostravy a druhov Agrostis  capillaris  a konečný charakter trávnika určujú vlastnosti pôdy v danej lokalite. Čím je pôda ťažšia, tým dominantnejší psinček bude.

Psinček poplazivý (plazivý) je odlišný trávny druh . Často počujeme o Penncross, sérii A a odrode  L74. Ide o sofistikované príklady selektívneho šľachtenia, vytvorené producentmi osív pre golfové ihriská tej najvyššej triedy. Tieto trávy voláme “plazivé”,  nakoľko rastlina vytvára vodorovné výhonky, zvané tiež  stolony a takto sa rýchlo šíri po celom povrchu. Psinček poplazivý v tejto brandži platí za zlatý štandard, lebo výsledkom je hladký trávnik, ktorý sa dá kosiť na minimálnu výšku, čo ho robí presným a rýchlym. Rastlina ako taká je však značne delikátna. Vyžaduje množstvo vody, fungicídov a hnojív. Greenkeeper môže často balansovať na ostrí noža - medzi dosiahnutím požadovaného stavu trávnika a likvidáciou trávy v snahe dosiahnuť pevný a rýchly povrch.

Lipnica (Poa spp.)

Lipnica Poa annua ( Lipnica ročná ) a Lipnica  Poa pratensis ( Lipnica lúčna ) sú významné druhy pre golfový šport, no ich úloha kontroverzná. Poa annua je jednoročná rastlina, každý rok totiž odumiera. Na rozmnožovanie preto tvorí veľké množstvo semien  a veľmi agresívne konkuruje ostatným druhom. Schopnosť trávy Poa annua zamoriť vlastne akýkoľvek trávnik je jeden z hlavných problémov údržby trávnikov. Otázka znie: Bojovať, alebo sa s ňou zmieriť?  Nedá sa povedať, že by Poa annua nebola schopná poskytnúť kvalitný povrch, väčšina starších vnútrozemských ihrísk, na ktorých rastie, má stále dobré trávniky. Skutočný problém nastáva v čase tvorby semien, keď sa trávnik stáva nerovný.  Boj proti tomuto druhu je ťažký, lebo je veľmi agresívny. Poa pratensis sa obvykle používa na rafy. Je hustá a rastie vzpriamene. Loptička klesá priamo až na zem, čo odpal značne sťažuje. Monokultúra lipnice lúčnej na rafe kosenom na rovnakú výšku je pre priemerného hráča obtiažna a navyše jej jednofarebný odtieň nesmierne komplikuje hľadanie loptičiek.

Mätonoh (Lollium spp.)

Mätonoh trváci  je pravdepodobne vo Veľkej Británii a Európe najčastejšie využívaný trávny druh. Vyznačuje sa širokými listami  a je veľmi invazívny v  trávnikoch s inými trávnymi druhmi. Najmä na ťažších pôdach sa greenkeeperi skôr rozhodnú sa s ním zmieriť, ako viesť nerovný boj. Povrch to síce nie je najlepší, no môžete ho udržať hrateľným a limitovať tak náklady.

Článok bol prevzatý z časopisu Golf Course Architecure, Issue 22, October 2010

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 4(komentárov: 4) Pridať komentár
 
JaimeAmuts
JaimeAmuts
14.08.17 10:57

http://viagrabuyonline.phartesdomusa.org/ advice about buying generic viagra online
generic viagra wholesale 100mg
http://viagrabuyonline.phartesdomusa.org - about buy viagra online links
best online place to buy viagra
100 mg generic viagra
affordable generic viagra

Isley
Cecil
14.08.17 09:50

Baja Kromium: • Digit pertama adalah "5" seperti dalam 51xx dan 52xx

Toko pipa besi baja sch 40 sch 80
undangan pernikahan bentuk tas
Supplier Besi H beam

[..] besi beton master steel ms jual hp asus murah jual hp asus murah
undangan pernikahan simple


Toko besi hollow
undangan pernikahan simple
undangan pernikahan ada fotonya
Supplier Besi Beton

Pabrik besi beton ksty


Toko besi beton Sni Ulir Polos
undangan pernikahan aneh
www.sentrabesibaja.com

P[..] besi beton krakatau steel

Toko besi h beam
Toko besi wf baja
undangan pernikahan amplop
Pabr[..] Welded Beam T beam King Queen Cross Castellated Beam

Pabrik besi beton jcac

Toko besi wf
Toko besi unp
undangan pernikahan batik
Pabrik Bondek CorToko besi siku
undangan pernikahan murah
Pabrik Atap Spandek Sni
jual laptop asus jual laptop asus
jual laptop asus murah jual laptop asus murah
undangan pernikahan kalender
undangan pernikahan bahasa inggris islam

Pa[..] besi beton gunung garuda


Toko Plat besi plat kapal
undangan pernikahan online
Pabrik Plat Bordes Kembang

P[..] besi beton delcoprima

Toko besi cnp
Toko besi h beam baja
undangan pernikahan anti mainstream
Pabrik Plat Besi Hitam

P[..] besi beton cakra steel cs

Toko besi hollow
Toko besi cnp
undangan pernikahan cantik dan murah
Pabrik Plat Kapal Bki Krakatau Steel

Pabrik besi beton bjku


www.gudangbesibaja.com
undangan pernikahan unik
Pabrik Jual Besi Siku Baja

Pabrik besi beton Sni Ulir Polos

ironsteelcenter.com
Supplier besi Wf Baja
undangan pernikahan yang unik
Pabrik Besi Unp Baja Profil Kanal

Pabrik besi beton ais

Suppli[..] stainless steel
Supplier bondek
undangan pernikahan lucu
Pabrik Besi Cnp Profil Baja Gording

Pabrik besi beton

Supplier atap spandek
Supplier wiremesh
undangan pernikahan bunga
Pabrik Besi Hollow

jasa konstruksi baja

Supplier baja ringan
Supplier pipa besi baja sch 40 sch 80
undangan pernikahan islami
Pabrik Wiremesh

www.pusatbesibaja.co.id

Supplier bondek
Supplier besi hollow
undangan pernikahan ada foto
Pabrik Besi Pipa Baja Schedule 80

www.pusatbesibaja.com

link7

JaimeAmuts
JaimeAmuts
14.08.17 01:57

http://viagrabuyonline.phartesdomusa.org/ best and cheapest place to buy viagra
anyone use generic viagra
http://viagrabuyonline.phartesdomusa.org - 25 mg generic viagra
generic viagra 20mg pills erections
all day chemist generic viagra
anyone ever buy viagra online

ChasEngere
ChasEngere
27.05.17 02:21

Is Amoxicylin Similar To Tetracycline How Much Is Antabuse Viagra Cual Es Su Precio This fee may not be deemed interest for any purpose of law. payday advance The cheapest home loan can change from month to month or even week to week during competitive periods in the market.From lionsgate that they have fun download and play in pair the type of genuine internet of unit clerk requisition place trades on your behalf allowing for who you know make money without make a bit of extra money online are all legit.Gonorrhea Treatment Zithromax Buy Clomid Online Usa Generique Propecia Rx List Prozac Pills Propecia Produttore Meilleure Facon De Durer Plus Longtemps Order Prozac Online Usa Cialis Viagra Nebenwirkungen Tadalfil 20mg Cheap Generic Viagra Whats Better Penicillin Or Amoxicillin Mail Order Amoxicillin Lasix Online Stores Prix Du Viagra En Algerie Cialis 20mg Tadalafil Prix Best Vibramycin Online Buy Cialis 5mg Online Pharmacy Propecia Sale Online Uk Buy Prednisone Viagra Kaufen Docmorris Cialis Prix 5mg Vibramycin Pill Buy Methotrexate Zithromax Teeth Buy Fluoxetine Amoxicillin For Sick Macaw Cialis Prix Grenoble Amoxicillin Price Viagra Generic Vs Brand Get Real Cheap Hydrochlorothiazide Medicine Pills Store Propecia Tablets Uk Cialis Viagra En France Cialis 5 Mg Dosis Priligy Buy Online Uk Buy Amoxicillin Without A Prescription Cialis Rezeptfrei Vergleich Propecia Website Zithromax 600 Mg Pfizer By Cheap Viagra Cheap Kamagra Viagra Pillen Blau Balding Propecia Hair Loss Treatment Viagra Price Il Cialis Generico E Sicuro Over The Counter Metronidazole Sildenafil Viagra Senior How Much Amoxicillin Do I Buy Levitra 10mg Viagra Alternatives Cialis Buy Cipro 500mg Best Nolvadex Achat Xenical Pas Cher Viagra Wirkung Lasst Nach Where Can I Buy Accutane Buying Levitra In Mexico Generic Dutasteride In Internet Generic Vibramycin Cheap Propecia Nizoral Pattern Baldness Cialis Generika Empfehlen How To Buy Priligy Tadalafil Online Canadian Pharmacy Femara To Buy Without Prescription Cialis Online Usa Order Prednisone Canada Propecia 5mg Daily Order Vibramycin On Line Medicinale Levitra Buy Now Tab Finasteride Levitra Overnight Get Fedex Zentel Drugs With Doctor Consult Cephalexin For Pediatric Uti Buy Online Kamagra Rx Pills Where to order real isotretinoin drugs on line Priligy Country Usa Cephalexin Canine Worldwide Bentyl Buy Xenical Viagra Farmaco Generico Cialis Packungsbeilage Priligy Forum Licensed Pharmacist India Brand Name Cialis 20mg Low Price Antabuse Viagra Senza Ricetta Yahoo Looking For Viagara Cost Of Vibramycin Levitra No Prescription Cvs Ciallis How To Get Cytotec Buy Malegra Pro 100 Viagra Zona Avellaneda Strattera Versus Adderall Keflex Package Insert Quanto Costa Il Cialis In Slovenia Antabuse Pills Peppermint Misoprostol Order Online Buy Alli Online Cephalexin Penicillin Levitra Gegen Zu Fruhes Kommen How To Buy Clomid Baclofen Canada Levitra Conseil Purchase Clomid Viagra From Geremy Cialis Online Napoli Price Of Levitra Cialis Original Espana Buyhaldolonlinewithoutprescription Cheap Xenical 40mg Keflex Drug Used For Amoxicillin Fish Tank How To Buy Clomid Zithromax Dogs Does Amoxicillin Cause Yeast Infections How Much Nolvadex Amoxil Cialis Generico Consigli Order Clomid Viagra Dosierung Cialis Viagra Pa Nett I Sverige Nolvadex 20mg Buy Cialis 40 Mg Online Kamagra St Cheap Viagra Tablets Comparatif Prix Viagra Buy Tadalafil Cheap Purchase Cheap Prozac Cialis Medicament Prix Super Viagra Deutsch Generic Prednisone Worldwide Amoxicilina Actimoxi Internet Cash Delivery Saturday Delivery Levitra Lakemedel Isotane Cialis 20g