Golf Online

Course manažéri a head greenkeeperi – nároky na nich sa neustále zvyšujú

Gordon Brammah

„Hráči sú zvyknutí hrať počas roka čo najdlhšie, kedykoľvek majú chuť, bez ohľadu na počasie. Očakávajú, že ihrisko bude vždy vo vynikajúcom stave. Profesia course manažéra je čoraz náročnejšia, musíme sa neustále učiť a vzdelávať, aby sme udržali krok a boli schopní poskytnúť to, čo hráči vyžadujú."
Gordon Brammah , course manažér Hallamshire Golf Club


Gordon Brammah  je na ihrisku Hallamshire Golf Club v Shefielde  už trinásty rok.  „Je pozoruhodné , že od doby kedy sa ihrisko prvýkrát otvorilo v roku 1987, sa tam vystriedalo  5 head greenkeeperov. Podľa toho si môžete urobiť obraz o mieste a aj o celkovej situácii v odvetví. "

Gordon prišiel do klubu ako Head Greenkeeper. V priebehu rokov sa však výrazne menila  jeho  rola a zodpovednosti, stále viac sa venoval aj manažérskym činnostiam ako školenie personálu , bezpečnosť a ochrana zdravia, plánovaniu a tvorbe rozpočtov atď.  Takže bolo správne zmeniť aj názov jeho pracovného zaradenia, aby lepšie vyjadroval jeho zodpovednosti.

Chris Whittle

Chris Whittle, prišiel do  Royal Birkdale Golf Club pred osemnástimi rokmi z Muirfield Golf Club. V golfovom odvetví však pôsobil oveľa dlhšie – vrátane pozície Head greenkeepera v St Annes Old Links Golf Club.

Miluje svoju prácu tak ako ju vždy miloval, ale súhlasí s Gordonom , že  v posledných 10 rokoch nastalo veľa zmien, s ktorými sa musel vyrovnať.
„Tento job je teraz určite oveľa náročnejší,  očakávané štandardy sú čoraz vyššie.  Je veľmi dôležitá prezentácia, požiadavky golfistov ... Ale je to dobré pre nás všetkých a aj pre hru ako takú."

Chris Whittle,course manažér, Royal Birkdale Golf  Club
"Ak sa pozrieme na strojové vybavenie, nevyhnutnou súčasťou je brúska vretien. Toto nastalo v dôsledku zmeny klímy. Každá sezóna je iná, počasie sa stalo nevyspytateľným.  Na ihrisku sa dejú zmeny skoro celých 12 mesiacov. Bývali časy, kedy sme kosačky odložili do dielní až do Veľkej noci.  Teraz ich musíme používať skoro celý rok. A preto je potrebné, aby sme  ich aj častejšie brúsili.  Golf sa dá hrať počas roku dlhšiu dobu. Vývoj kvalitnejšieho oblečenia do dažďa a vetra tiež urobil svoje,  golfisti sú chránení výbornou výbavou a ochotní hrať za každého počasia.“

„Zistili sme, že je oveľa efektívnejšie mať vlastné brúsky. Nielen z ekonomického hľadiska, ale aj z praktického hľadiska.  Stroje neopúšťajú areál a je to dobré aj pre zamestnancov, ktorí si zvykli sa o ne starať sami a naučili sa ako ich treba udržovať a nastavovať.  Použitie brúsok je veľmi jednoduché a rozdiely v kvalite kosenia sú viditeľné.  Spodné nože a ložiská sa menej opotrebovávajú, prináša to aj úsporu PHM,  nakoľko výkon strojov je skutočne optimálny.“

Gordon zdieľa Chrisove názory . „Milujem svoju prácu,. Keď sa darí, je to mimoriadne obohacujúce a uspokojujúce . Na druhú stranu máme aj náročné dni, kedy musíme nájsť riešenia pri čoraz nižších a nižších rozpočtoch, zatiaľ čo golfisti očakávajú a vyžadujú vyššiu a vyššiu kvalitu.“
„Obvykle všetci hovoria o hospodárskej kríze ako o príčine všetkého zlého, ale treba povedať, že  na greenkeeping vplýva aj mnoho iných vecí ako zmena klimatických podmienok, obmedzené zdroje financií, požiadavky na vyššiu kvalitu, vyššie štandardy a pod... Investície do odvetvia neprichádzajú v potrebnej výške, takže greenkeeperi sú skutočne pod tlakom zo všetkých strán. "

„Jedným z najväčších problémov v našej profesii je zmena klímy. Keď som prvýkrát prišiel do práce pred tridsiatimi rokmi , provizórne greeny boli celkom bežné.  Mávali sme problémy s drenážami a toto bol jediný spôsob, ako udržať ihrisko hrateľné.  Teraz už také niečo neexistuje.  Kedysi členovia neočakávali , že budú hrať aj v zime. Pokiaľ to podmienky dovolili a mohli si zahrať pár kôl, boli šťastní.  V súčasnosti  golfisti  očakávajú, že budú môcť hrať každý deň na riadnych pôvodných greenoch.  Tieto zmeny však prichádzali tak postupne, že myslím,  že väčšina hráčov si ani neuvedomuje rozdiel medzi situáciou aká je dnes a situáciou aká bola v minulosti. Jednoducho očakávajú, že budú môcť hrať vždy a za každého počasia. Pripadá im to úplne prirodzené.“

„Takisto pozícia greenkeepera je v súčasnosti oveľa viac profesionálna. BIGGA veľmi tvrdo pracovala na rozvoji  a vzdelávaní , máme za sebou dlhú cestu. Spomínam si, že v prvých rokoch som väčšiu časť svojho času strávil vonku v teréne.  V súčasnosti to už nie je možné.“


Používame oveľa viac technológií, stroje a zariadenia sú oveľa prepracovanejšie, zložitejšie, riadené počítačovými systémami. Medzi naše zodpovednosti patria aj plány, rozpočty údržby, materiálov, miezd ... Pozitívne je, že som sa veľa vecí naučil, pracujem oveľa efektívnejšie a delegujem prácu.  Iste, musím dohliadať na množstvo vecí a kontrolovať,  či sú vykonané , ale so správnym týmom ľudí, ktorí sú schopní pracovať samostatne a zodpovedne,  sa to dá zvládnuť.“

„Komunikácia sa v Hallamshire Golf Club takisto veľmi zlepšila. Informovanosť hrá oveľa dôležitejšiu úlohu ako predtým. Každý mesiac vypracujem Greenkeeping Report o prácach, ktoré boli vykonané. Vždy som ho pripravoval, ale teraz ho dávame aj na web, takže k nemu majú prístup všetci členovia. Predtým ho čítalo skutočne len pár ľudí. Teraz si ho môže kedykoľvek pozrieť každý a členovia sa cítia oveľa viac zainteresovaní do toho, čo sa na ihrisku deje. Takisto mám pocit, že si viac vážia prácu nášho týmu. Majú o nej detailné informácie a uvedomujú si, že na tieto činnosti treba isté zručnosti a vedomosti. "

Zvláštne je , že tento rok bol jedným z najúspešnejších v oblasti príjmov a aj spätnej väzby a komunikácie, napriek tomu, že ceny gree-fee vzrástli o cca 40 % . Možno je to preto, že sme zlepšili naše marketingové aktivity, aby sme čo najviac využili náš potenciál. Vylepšili sme klubové webové stránky, zlepšili  komunikáciu. Zaviedli sme procesy na  ochranu životného prostredia, vysadili sme nové vresoviská a aktivity tohto typu sú medzi členmi veľmi populárne.“

Bernhard Anglemaster brúska
Bernhard Express Dual brúska

Bernhard brúsky máme od roku 2006 a používame ich čoraz častejšie.  Počas uplynulých sezón sme sa naučili čo najlepšie funguje a teraz už presne vieme, čo a kedy treba robiť. Ich použitie je skutočne veľmi jednoduché. Ak pravidelne brúsime, optimálne pritom nastavíme stroje, robíme údržbu vretien a ložísk ... Skrátka všetky procesy sú nastavené na optimálne využitie a optimálne výsledky.  Predtým, než sme kúpili vlastné brúsky, brúsili sme len v polovici sezóny a na jej konci.  Museli sme vykonávať aj backlapping  - hroznú a neobľúbenú prácu. Momentálne brúsime v závislosti na ročnom období. Keďže pravidelne vykonávame top dresing,  intervaly sú  cca 2-4 týždne.“

Obaja Chris a Gordon sa museli prispôsobiť zmenám v priebehu relatívne krátkej doby . Inak to jednoducho nešlo. Pozitívne na zmenách je, že golfové ihriská sa stali kvalitnejšími, ekologickejšími a práca greenkeepera sa stala komplexnejšou a  profesionálnejšou. 

Viac informácií o brúskach spoločnosti Berhnard nájdete ma www.3gmachinery.eu.
Máte otázku ? Píšte na kmetyova@3gmachinery.eu

Článok bol uverejnený na www.pitchcare.com autorkou je Sallie Taylor.

PREČÍTAJTE SI AJ:

Bernhard brúsky prispeli k výbornej kvalite povrchu ihrísk PGA Tour FedExCup