Golf Online

Poskytnite hráčom to, čo naozaj chcú a ocenia

Posledný výskum vykonaný na túto tému v UK presne ukázal, čo golfisti a aj potencionálni hráči naozaj chcú. Výsledky sú jednoznačné – uvoľnené, rodinné priateľské prostredie, klub, ktorý dokáže ponúkať rozmanité služby a flexibilné možnosti členstva. A samozrejme hladké, plynulé a pevné greeny.

Prieskum bol uskutočnený v máji 2013 firmou Syngenta – jednou z popredných dodávateľských  spoločností pôsobiacich v odvetví turf priemyslu a zúčastnilo sa ho viac ako 3.500 respondentov.

Agentúra GfK  sa pýtala na názor 1477 aktívnych hráčov a 2145 negolfistov a hráčov ktorí golf hrať prestali.  Výsledky boli fascinujúce a naznačili možné riešenia a stratégie, ktoré by klubom pomohli nielen získavať nových hráčov, ale aj udržať súčasných.  

Eric Brown, Global Turf Business Manager spoločnosti Syngenta, vysvetlil prečo bol výskum vykonaný: „Ako spoločnosť sme chceli lepšie porozumieť golfovému priemyslu v UK – najmä zo sociálneho, obchodného a environmentálneho hľadiska. A na to musíme poznať názory zákazníkov – golfistov aktívnych i neaktívnych, aj tých, ktorí golf ešte nehrali. Treba mať jasnú predstavu o tom čo chcú a potrebujú.

Eric Brown

Eric Brown, Global Turf Business Manager spoločnosti Syngenta, vysvetlil prečo bol výskum vykonaný: „Ako spoločnosť sme chceli lepšie porozumieť golfovému priemyslu v UK – najmä zo sociálneho, obchodného a environmentálneho hľadiska. A na to musíme poznať názory zákazníkov – golfistov aktívnych i neaktívnych, aj tých, ktorí golf ešte nehrali. Treba mať jasnú predstavu o tom čo chcú a potrebujú.

Niektoré zistenia nás neprekvapili. Vieme, že golfisti vždy chcú kvalitné ihrisko a dobré hracie podmienky ale vyskytlo sa aj niekoľko kľúčových tém u ktorých sa ukázalo, že sú pre kluby taktiež dôležité. Konkrétne zákazníci hovorili o svojej túžbe po uvoľnenom, rodinnom prostredí s priateľskou atmosférou. Chceli tiež väčšiu flexibilitu, hlavne pokiaľ ide o možnosti členstva a menej formálne pravidlá týkajúce sa obliekania. Takisto menej rôznych obmedzení - ako napr. možnosť používať smartphone v klubovni.“
Eric ďalej poukázal na to, že prieskum odhalil aj obrovské možnosti týkajúce sa žien a juniorov a zásadný význam dostupnosti cenovo prijateľného tréningu pre nových hráčov .

„Cieľom výskumu nebolo iba upozorniť na nedostatky v golfe, ale hlavne ponúknuť potenciálne riešenia, ktoré by klubom pomohli lepšie porozumieť svojim zákazníkom a poskytnúť príjemné prostredie a zážitky z hry na dennodennej báze“, dodal.

Aké teda boli výsledky výskumu?

1. Priateľské a prívetivé prostredie

Výsledky prieskumu: 25 % golfistov sa vyjadrilo, že sa s nimi nezaobchádza ako s váženými zákazníkmi. Na otázku, čo je pre nich dôležité okrem kvalitného ihriska odpovedali:
1.    Cena členstva a green –fee
2.    Prívetivosť členov
3.    Pohodlné a komfortné prostredie
4.    Žiadne predsudky voči pohlaviu
5.    Prívetivosť zamestnancov

Prívetivosť môže byť podceňovaná, ale je jasné, že členovia a pravidelní návštevníci očakávajú rovnakú úroveň zákazníckych služieb všade – v reštaurácii, vo wellness klube aj v hoteli. Ide o ich voľný čas, takže si ho chcú užiť a chcú sa cítiť ako vážení zákazníci.

2. Flexibilita


Výsledky prieskumu: Až 50 % golfistov uviedlo, že sa cítia obmedzovaní rôznymi klubovými predpismi, a nariadeniami alebo aj členmi či zamestnancami. Medzi najdôležitejšie faktory sa dostali:

1.    uvoľnené pravidlá a čo možno najmenej reštrikcií v klube či na ihrisku
2.    flexibilné možnosti členstva
3.    voľné pravidlá týkajúce sa oblečenia

„Golfisti sa vyjadrili jasne, chcú v klube robiť bežné veci – používať smartphone, mať ležérne pohodlné oblečenie, nechcú byť nijako obmedzovaní.  Takisto by ocenili viac možnosti čo sa týka členstva – celoročné členstvo ako jediná voľba mnohým nevyhovuje, naopak ich môže odradiť.“

3. Participácia žien

Výsledky prieskumu: 67 % žien uviedlo, že preferuje hrať golf len s priateľmi a rodinou, 75% žien svoju hru obmedzí ak prestanú hrať ich priatelia, ale 47% žien by začalo hrať ak by začali hrať priatelia, prípadne členovia rodiny. Čo sa týka juniorov – zastúpenie dievčat je 48 %.  

Eric Brown hovorí: „Prieskum jasne ukázal, že ženy radšej hrajú s rodinou a priateľmi.  Tento fakt je zásadný a kluby by ho mali mať na pamäti – ak si chcú udržať existujúce hráčky a prilákať nové. Odpovede tiež potvrdili významnú spojitosť medzi ženami a deťmi, resp. juniormi, ktorým sa venujú v rámci učenia hry."

4. Priatelia a rodina

Výsledky prieskumu: 48% negolfistov potvrdilo že by začali hrať ak by začali hrať ostatní členovia rodiny alebo priatelia, 29% z hráčov, ktorí hrať prestali, uviedlo práve rodinu ako hlavný dôvod toho, že už nehrajú. Polovica z tých, ktorí odporučili klub ostatným to urobilo preto, aby tam mohli stretávať viac priateľov.  

„Hranie golfu s priateľmi a rodinou je významným faktorom pre existujúcich golfistov aj potenciálnych nových hráčov. Zároveň však práve rodina môže byť dôvodom prečo členovia klub a golf ako taký opúšťajú. Čiže zameranie sa na rodinu ako celok môže byť dobrým prístupom, treba si uvedomiť že okolo každého golfistu je skupina ľudí, ktorých by mohol ku golfu priviesť.“

 
5. Kvalita ihriska a hracie podmienky

Výsledky prieskumu ukázali, že 80% aktívnych  hráčov vyžaduje prvotriednu kvalitu ihriska.  Poradie preferencií bolo nasledovné:

1.    Hladkosť greenov
2.    Design ihriska
3.    Vizuálna stránka – atraktivita prostredia ihriska
4.    Vysoká šanca nájdenia loptičky v rafe – v prijateľnom čase
5.    Ihrisko musí byť prirodzene zakomponované do pôvodného prostredia

„Tieto odpovede nie sú prekvapujúce, ihrisko stále zostáva kľúčovým faktorom pokiaľ ide o preferencie hráčov. Schopnosť klubu poskytnúť príjemný a nezabudnuteľný zážitok  na ihrisku do istej miery závisí aj od reputácie klubu. Schopnosť nájsť stratenú loptičku v rafe zasa vyvoláva zamyslenie nad faktom, že hráči si chcú hru užiť a vyhnúť sa stresu že brzdia hru na ihrisku.“

6. Začať s golfom

Výsledky prieskumu: Z negolfistov, ktorí uviedli, že by mali záujem začať s golfom, bola polovica z vekovej skupiny 15-39 rokov, 35% z týchto ľudí nevie ako by mali začať a 61% sa vyjadrilo, že by golf vyskúšali ak by mali možnosť cenovo dostupných golfových lekcií.

Eric Brown komentuje: „Požiadali sme negolfistov a hráčov, ktorí hrať prestali, o ich názor na rôzne iniciatívy, ktoré ihriská pre nich organizujú. Náš výskum ukázal, že možnosť ukážok, prezentácií či vyskúšania si golfu bez nutnosti dlhodobého záväzku môže byť dôležitým prvým krokom. Nemenej dôležitý je fakt, že sa tam golfisti musia cítiť príjemne a uvoľnene, inak z toho nebudú mať dobrý zážitok."

A ako využiť výsledky prieskumu?

„ V golfe neexistuje univerzálny recept, riešenie fungujúce pre všetkých,“ hovorí Eric Brown . „Každý golfový klub, ihrisko  či driving range pôsobia na rôznych trhoch, v rôznych lokalitách so zákazníkmi, ktorí môžu mať rôzne preferencie."

 „Dôležité v golfovom biznise je pozorne počúvať svojich zákazníkom a pochopiť situáciu z ich pohľadu. Zistiť, čo chcú a potrebujú, čo ich motivuje a čo ich naopak môže odradiť.  Ak chce byť golfový klub úspešný, musí poskytnúť nielen kvalitné hracie prostredie, ale aj rozsah a úroveň služieb, ktoré zákazníci vyžadujú.“

 „Zaujímavé je, že to nie je nevyhnutne otázka investícií a výdavkov. Náš prieskum zdôraznil význam priateľskej atmosféry a pocitu, že sú zákazníci cenení. To je niečo, čo môžu skutočne poskytnúť všetky golfové kluby a je to ten najlepší začiatok.“

Článok bol uverejnený na www.fegga.org, prieskum uskutočnila spoločnosť Syngenta v spolupráci s GfK.