Golf Online

Rozpočty – nie všetky náklady sa dajú naplánovať

Rozpočty - nie všetky náklady sa dajú naplánovať

Kedysi dávno sa mi stalo, že dodávateľ stavby predložil novú verziu ponuky s dodatočnými nákladmi za 50.000 USD. Odôvodnil to tým, že na danú položku jednoducho zabudol.  Bola mi sympatická jeho úprimnosť, aj keď sme sa nakoniec nedohodli. Práve výška finálnych nákladov ho o daný projekt pripravila.

Aj keď váš architekt  či dodávateľ prác pripraví detailné plány, treba povedať, že neplánovaným nákladom sa jednoducho v projektoch výstavby alebo renovácií nevyhnete.

Existuje mnoho rôznych spôsobov ako postaviť golfové ihrisko. Častou a obvyklou metódou je príprava projektu, rozplánovanie každej činnosti, stanovenie všetkých špecifikácií. Takéto podrobné plány kvantifikujú  väčšinu položiek, vrátane veľkosti greenov, počtu  bunkerov a pod. Dizajnové firmy takéto plány vytvárajú na základe ich skúseností a normatívov z minulých projektov.

Množstvo neočakávaných prác a s tým súvisiacich neplánovaných nákladov závisí na tom, ako špecifický, či jedinečný je koncept ihriska.

Raz som videl projekt,  ktorý počítal s objemom 9.300 m2 piesočných bunkrov. Neskoršie rozhodnutie pridať veľký bunker medzi dvomi jamkami  malo za následok potrebných 11.150m2  namiesto 9.300 m2. Aj napriek snahe znížiť spotrebu piesku pridaním niekoľkých trávnatých ostrovčekov, musel majiteľ nakoniec nájsť peniaze na cca dvojnásobné množstvo piesku, než ako bolo v pôvodnom rozpočte.

Bez ohľadu na to, ako podrobne váš architekt projekt naplánuje, vždy sa stane, že aktuálna situácia na stavbe vyžaduje neplánované zmeny či zásahy. Väčšinou platí, že čím viac zmien, tým viac dodatočných zdrojov je treba nájsť.

Čo patrí medzi najčastejšie príčiny?

• Nepresné topografické, či základné mapy- v tomto prípade je detailné naplánovanie stavebných prác takmer nemožné

• Neúplnosť, či dokonca absencia „As - Builts "  čiže dokumentácie k existujúcemu stavu objektov, sietí a pod.... Je to skôr výnimka ako pravidlo. Väčšina ihrísk má miestneho človeka, ktorý vie, kde  sa čo nachádza. Dokumentácie sú však niekedy neúplné, takže pri renovačných projektoch môžeme často naraziť na staré a zabudnuté infraštruktúry a siete. Tie môžu spôsobiť dodatočné práce, ktoré logicky nemohli byť naplánované a zahrnuté v pôvodnej ponuke.

• Mnoho dodatočných nákladov sú reálne, obvyklé náklady  potrebné pre vykonanie daných činností. Len návrhy a rozpočty boli príliš optimistické – vedené snahou získať daný projekt za nízku ponuku, aj za cenu poddimenzovaného rozpočtu.

• Väčšina klientov  úplne nerozumie plánom a všetkým položkám rozpočtu. Realita v teréne v lete vyzerá vždy inak ako v zime na papieri – v plánoch a tabuľkách.

 • Niektorí klienti do rozpočtov dopĺňajú aj položky nestavebného charakteru ako napr. označenia odpalísk či iné vybavenie ihriska, ktoré potom v prípade nutnosti redukujú

Takže, čo je v takýchto prípadoch rozumné?

• Vždy počítať s rezervou pre neočakávané situácie – najmenej vo výške 10%. Ideálne je 15%, naproti tomu 5% je príliš málo

• Buďte zdržanliví, pokiaľ ide o zverejnenie výšky zdrojov, či rezerv. Architekti a dodávatelia majú tendenciu zahrnúť činnosti, ktoré ich všetky minú.

• Úspory uchovávajte do finálnej fáze projektu, aj napriek tomu, že sa výskyt neočakávaných nákladov zdá menej a menej pravdepodobný. Použite ich na kvalitnejší materiál typu trávnych osív, hnojív a pod.... na urýchlenie rastu.

Je múdre zahrnúť malú rezervu aj do rozpočtu zemných prác a drenáží. Napr. pre drobné zmeny či dodatočné úpravy drenáži  zvyknem naplánovať 5.000 - 10.000 USD. Zvyčajne sa použijú sa na lokality okolo cestičiek pre golfové autíčka, nakoľko tie aj keď sú plánované na základnej úrovni, vždy sa vybudujú o 2-3 cm nad alebo pod pôvodne plánovanou úrovňou.  V tom prípade sa to musí zohľadniť aj v drenážnych kanáloch. .

Mal som klientov, ktorí mali svoje priority a tlačili na vykonanie len určitých prác. Nie je to dobrá cesta. Akonáhle je dodávateľ v teréne, na mieste sú ľudia a strojové vybavenie, je rozumnejšie urobiť všetky potrebné úkony naraz. Je to oveľa výhodnejšie, než ho potom o pár mesiacov volať späť na dokončenie nevykonaných prác. Dodatočné práce sú vždy drahšie ako keď sa urobia naraz..

Typické oblasti, kde sa často prekročí rozpočet sú:

Závlaha a zavlažovacie systémy.

• Kvalitný trávnik nemôžete dosiahnuť bez vody. Vždy keď sa zmení poloha greenu, obvykle je potreba viac materiálu – postrekovačov a pod... na pokrytie novej lokality.
• Pri pokuse použiť existujúce postrekovače z pôvodného miesta obvykle zistíme že 10 až 25% z nich bude pre opätovné použitie nevhodných. Nikdy  to ale nebudeme vedieť isto, pokiaľ ich nevykopeme.

Cestičky pre golfové autíčka

Klienti obvykle požadujú čo možno najviac takýchto cestičiek. Jednak chcú umožniť hráčom sa dostať či najbližšie odpaliskám  a greenom a taktiež umožniť autíčkam s občerstvením, či úžitkovým údržbovým vozidlám čo najlepšiu dostupnosť na čo najviac miest na ihrisku (šatne, toalety a pod...) Je to rovnaké ako u drenáží, princíp čím viac tým lepšie – bez ohľadu na to, koľko priamych línií cestičiek by bolo skutočne optimálnych a dostačujúcich.

Často tiež nastáva situácia, keď klient zistí že posledná časť existujúcej cestičky je v nevhodnom stave alebo nie je „dokonale umiestnená“. Často sa to ukáže pri inštalácii spojovacích cestičiek, ktoré majú spojiť nové cestičky so starými. Vtedy starý rozpadajúci sa úsek nahradíme novým a po ňom ďalší a ďalší ....

Trávnik, porast.

Pri renovačných projektoch sa vždy snažíme aby poškodenie trávnika a nutnosť opätovnej výsadby bola minimálna.  To síce znižuje náklady, ale zanecháva viditeľné hranice medzi starším a novším porastom. Hneď ako to klient vidí, logicky chce nový trávnik na väčších plochách – aby bola zachovaná maximálna konzistencia porastu. Je to už takmer pravidlom, skutočne si nemôžem spomenúť na projekt, kde by sa nakoniec nepoužilo viac nového porastu než bolo naplánované. .

Pre väčšinu projektov je typický prístup „šampanské za cenu piva“ . Tridsať šesť rokov praxe ma naučilo byť predvídavý a pokúsiť sa zahrnúť do rozpočtu 10-20% rezervu. Presvedčiť klienta, že toto je cena, za ktorú reálne môžu dostať to čo chcú a potrebujú.  Veľmi málo projektov sa postavilo s dodržaním naplánovaného rozpočtu. Väčšinou sú náklady vyššie, čo bohužiaľ prináša „príjemné“ prekvapenia investorom.

Skúsené projektové tímy sa neustále snažia nájsť rovnováhu medzi nákladmi na výstavbu, kvalitou  projektu a budúcimi nákladmi na údržbu... Plne si uvedomujú, že niektoré veci jednoducho prídu, stanú sa  a treba mať zdroje a byť pripravení na ne reagovať.

Článok bol publikovaný na www.golfcourseindustry.com autorom je Jeffrey Brauer.