Golf Online

Aerifikácia

„Koreňová zóna, ktorá nedostáva kyslík, nie je schopná udržať trávnik zdravý. Všetky formy života kyslík potrebujú.“ Aj trávnikové plochy vyžadujú kyslík. Na silne zaťažovaných golfových greenoch či tees je aerifikácia nevyhnutnou operáciou na obnovenie štruktúry pôdy.

Kľúčové ciele a výhody aerifikácie

Po kosení je aerifikácia najdôležitejšou operáciou v údržbe intenzívnych trávnikov. Aerifikáciu možno definovať ako mechanický proces, ktorý zabezpečí väčší obsah vzduchu v pôde a podporuje hlbšie zakoreňovanie, čím napomáha udržiavať trávny porast zdravý. Je to balansovanie medzi agronomickými zlepšeniami, hrateľnosťou a politikou. Na silne zaťažovaných trávnikových plochách ako sú greeny či tees, sú operácie ako aerifikácia nevyhnutné na udržanie optimálnej pôdnej štruktúry.

Kľúčové prínosy aerifikácie sú:

  • koreňová zóna s dostatkom kyslíku
  • dobré povrchové odvodnenie
  • zdravý rast trávnika
  • uvoľnenie zhutnenia pôdy
  • podpora hlbšieho zakorenenia
  • zlepšenie tolerancie voči suchu
  • napomáha rozrušiť vrstvu plsti
  • zvyšuje mikrobiálnu aktivitu
  • zlepšuje príjem živín

Metódy aerifikácie

Keď uvažujeme o aerifikácii, predovšetkým na greenoch, obvyklými metódami sú aerifikácia plnými, extra dlhými, dutými, štrbinovými hrotmi a tzv. „micro-coring“. Práve tieto spôsoby sú určite najčastejšími metódami používanými na golfových ihriskách. Jednotlivé hroty možno použiť do väčšiny moderných aerifikátorov a ak sa použijú v správny čas, sú veľmi účinné. Avšak, za posledné desaťročie sa na trh dostali i iné formy aerifikačných zariadení, niektoré viac populárne, niektoré menej. Patrí medzi ne „Drill & Fill“, stlačená voda, stlačený vzduch, piesková injektáž a rotačné dekompaktory i niekoľko ďalších, ktoré sú variantmi strojov ako napr. rotačné prerezávače. Každý stroj má svoje vlastné výhody, a preto ich použitie závisí od konkrétneho želaného cieľa.

Vhodná mechanizácia

Hollow coring (aerifikácia dutými hrotmi) je jednou z najpopulárnejších a všestranných kultivačných metód využívaných na golfových greenoch. Jej výhodami je odstránenie plsti, zlepšenie povrchového odvodnenia, maximalizácia výmeny plynov, kedy kyslík vstupuje do koreňovej vrstvy a uvoľňuje sa oxid uhličitý a tiež umožňuje pridanie prostriedkov na zlepšenie vlastností pôdy spolu s top dressingom. Väčšina moderných strojov má k dispozícii hroty variabilných veľkostí a modelov. Štandardné aerifikátory pracujú do hĺbky približne 100 mm, zatiaľ čo aerifikátory vybavené extra dlhými hrotmi pracujú i do väčšej hĺbky.

Načasovanie aerifikácie sa obvykle pohybuje medzi jarným a jesenným obdobím. Mnohí greenkeeperi v Anglicku uprednostňujú augustový termín, pri ktorom je proces regenerácie trávnika jednoduchší a rýchlejší, keďže je aj teplota pôdy priaznivá. V horúcich a suchých podmienkach, ktoré sú pre trávnik stresujúce, sa odporúča metóda „micro-coring“.

Použitie aerifikácie s plnými hrotmi o dĺžke 13 mm alebo viac sa väčšinou obmedzuje na obdobie mimo sezóny a to najmä pri pracovnej hĺbke väčšej ako 150 mm. Ihlicovité či hviezdicovité hroty sa uplatňujú v priebehu letného obdobia, kedy prichádza len k minimálnemu narušeniu povrchu pôdy pri maximálnom prospechu vykonanej operácie pre trávnik. Kľúčovými výhodami je umožnenie odtekania vody z povrchu pôdy a prístup vzduchu do koreňovej vrstvy. Táto operácia tiež napomáha predchádzať vzniku suchých miest v trávniku a k zvýšeniu tolerancie voči suchu, nakoľko sa ňou zlepšuje vstup vlhčiacich činidiel do pôdneho profilu.

Pri aerifikácii s extra dlhými hrotmi sú k dispozícii tri hlavné spôsoby, pričom jeden z nich je relatívne nový. Práve použitie extra dlhých hrotov s pracovnou hĺbkou približne 250 mm dokáže prekonať mnohé problémy na starších greenoch. Tieto stroje dokážu rozrušiť aj veľmi zhutnenú pôdu pri relatívne malom porušení pôdneho povrchu.

Prerezávanie trávnika štrbinovými hrotmi je do značnej miery obmedzené na obdobie jesene a zimy, keďže inak hrozí riziko vzniku otvorov počas suchých a veterných podmienok. Aerifikácia štrbinovými hrotmi na greenoch zaberie približne 10 minút a má minimálny vplyv na povrch greenu. Možno ju vykonávať v pravidelných intervaloch.

Použitie injektáže ako spôsobu aerifikácie je vo Veľkej Británii menej populárne, napriek tomu však tento spôsob niektorí trávnikoví manažéri uprednostňujú. Injektáž  vody a vzduchu do pôdy sa bežne využíva najmä v období vrcholiaceho leta na zhutnených pôdach.

Problémy a riešenia

Medzi najčastejšie problémy, ktoré treba hlavne na golfových greenoch prekonávať patrí plsť, zhutnenie a povrchové odvodnenie. Dva hlavné spôsoby, ktorými možno kontrolovať plsť v trávniku sú prerezávanie dutými hrotmi a hĺbková skarifikácia. V niektorých prípadoch je potrebná kombinácia oboch spomínaných operácií na rýchle a efektívne odstránenie plsti. Odstránenie plsti je však len časť procesu, pretože je nevyhnutné, aby nasledoval top dressing pieskom, čím sa zabezpečí vytvorenie  vertikálnych drenážnych kanálov. Minimalizovanie hnojenia a zavlažovania sú ďalšími požadovanými kľúčovými aspektmi.

Plochy golfových trávnikov, na ktorých sa patuje, nemôžu byť nikdy zhutnené a tiež by nemali mať veľkú vrstvu plsti, a tak jej kontrola a prípadné odstraňovanie musia byť rozhodujúcimi operáciami vo všetkých programoch údržby greenov. Zhutnenie možno prekonať pravidelným použitím hrotov vo variabilnej hĺbke, prípadne aplikáciou  doplnkových materiálov s maximálnou pórovitosťou. Toto hľadisko tiež slúži pri prekonávaní problému ako sú riasy, ktoré sú výsledkom zlého povrchového odvodnenia. Je zapríčinené práve nadmerným zavlažovaním, tieňom či nedostatkom vzduchu v pôdnom profile. V niektorých prípadoch možno prekonať problémy hlbokého prekorenenia metódou „drill and fill“. Je však nevyhnutné, aby po nej nasledovala bežná aerifikácia, čím možno predísť opätovnému vzniku tohto problému.

Ďalšími častými problémami počas letných mesiacov sú suché miesta v trávniku a stres spôsobený suchom. Práve aerifikáciou zabezpečíme možnosť prieniku vody a vlhčiacich činidiel do pôdy.  Vlhčiacimi činidlami možno predísť spomínaným suchým miestam v trávniku, je však dôležité, aby boli do koreňovej zóny správne zapravené.

Ďalšie oblasti golfového ihriska

Fairways s vrstvou organickej nerozloženej hmoty na povrchu, ktoré sú náchylné na poškodenie spôsobené suchom, boli osobitým problémom najmä počas dlhodobých suchých letných mesiacov. Tu je riešením kombinácia skarifikácie, ktorou možno odstrániť plsť a aerifikácie plnými hrotmi, ktorou dokážeme zabezpečiť väčšiu koreňovú hĺbku. Iróniou je, že hlavným riešením pri boji zo suchom je dobrá drenáž. Trávnik s plytkým koreňovým systémom a zlou drenážou je najviac náchylný na poškodenie počas suchého letného obdobia. Ďalším častým problémom je, že povrchová voda je zachytená medzi potrubiami, najmä tam, kde vzdialenosť medzi bočnými drénmi je väčšia ako 7 až 8 m. Tu môže pomôcť použitie rotačného dekompaktora, ktorý túto prebytočnú vodu z povrchu odstráni. Treba však poznamenať, že toto je forma sekundárneho odvodnenia a je  prospešná len v odstraňovaní vody na krátke vzdialenosti. Okolia greenov a fairways, ktoré sa zvyknú vyznačovať zhutnením a zlým rastom, budú vyžadovať pravidelnú aerifikáciu nasledovanú top dressingom pre zlepšenie pôdnych podmienok, a tým lepšie prostredie pre rast. U odpalísk je to podobný proces ako u greenov, ale viac variabilný. Zimné odpaliská môžu napríklad potrebovať intenzívny hollow coring  na jar, kým hlavné hracie  plochy môžu  vyžadovať aerifikáciu iba plnými hrotmi.

Aerifikácia je nevyhnutnou súčasťou starostlivosti o trávniky, pričom sa  neobmedzuje len na greeny. Vzduch je zadarmo, ale je životne dôležitým pre vyhovujúce životné prostredie rastlín, a preto by sme mali túto prírodnú komoditu využívať čo najviac. Každé 18-jamkové ihrisko by malo preto investovať do mechanizácie, ktorou možno aerifikačné operácie vykonávať.  Kľúčový aspekt, ktorý  je treba mať na pamäti je, že zdravé pôdy s hlbokým koreňovým systémom vedú k zvýšeniu hustoty trávnika a lepšej tolerancii voči záťaži.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 5) Pridať komentár
 
Visage
Emilio
14.08.17 08:57

Silicon
Distributor baja ringan
Distributor Plat besi plat kapal
undangan pernikahan aneh
Jual Jual Besi Siku Baja

undangan pernikahan kalender
undangan pernikahan bahasa inggris islam
Jual besi beton jcac
undangan pernikahan simple
Distributor bondek
Distributor besi h beam baja
jual laptop asus jual laptop asus
jual laptop asus murah jual laptop asus murah
undangan pernikahan mewah
Jual Besi Unp Baja Profil Kanal


Distributor Plat kapal besi baja bki krakatau steel
Distributor besi cnp
undangan pernikahan cute
Jual Besi Cnp Profil Baja Gording

Ju[..] besi beton gunung garuda


www.gudangbesibaja.com
undangan pernikahan online
undangan pernikahan islami
undangan pernikahan unik dan murah
Jual Besi Hollow

J[..] besi beton delcoprima


Jual besi Wf Baja
undangan pernikahan buatan sendiri
Jual Wiremesh

J[..] besi beton cakra steel cs


Jual bondek
undangan pernikahan artis
Jual Besi Pipa Baja Schedule 80

Jual besi beton bjku

Distributor besi h beam
Jual wiremesh
undangan pernikahan anti mainstream
Jual Besi Pipa Baja Schedule 40

Jual besi beton Sni Ulir Polos

Distributor besi wf
Jual pipa besi baja sch 40 sch 80
undangan pernikahan amplop
Jual Pipa Besi Hitam Medium

Jual besi beton ais


Jual besi hollow
undangan pernikahan mewah
Jual Besi Wf

Jual besi beton


Jual besi beton Sni Ulir Polos
undangan pernikahan anime
Jual Besi H beam

jasa konstruksi baja

Distributor besi cnp
Jual besi wf baja
undangan pernikahan elegan
Jual Besi Beton

www.pusatbesibaja.co.id

Distributor besi hollow
Jual besi unp
undangan pernikahan contoh
www.sentrabesibaja.com

www.pusatbesibaja.com


Jual besi siku
undangan pernikahan yang unik
Harg[..] Welded Beam T beam King Queen Cross Castellated Beam

www.jualbesibajamurah.com

ironsteelcenter.com
Jual Plat besi plat kapal
undangan pernikahan amplop
Harga Bondek Cor

harga besi beton Sni Ulir Polos polos ulir

Jual stainless steel
jual hp asus murah jual hp asus murah
Jual besi h beam baja
undangan pernikahan unik dan murah
Harga Atap Spandek Sni

harga besi beton sii
undangan pernikahan kalender

link4

Davneuck
Davneuck
10.07.17 04:20

Prezzi Propecia Finasteride 1mg viagra Propecia Culturismo

s
sevenfly
22.05.17 08:48


This model has proven to be lucrative cheap michael kors for numerous retailers, as business analyst at Context Jonathan Wagstaff explained: “At the moment there are two main michael kors outlet uk uses for omnichannel showroom stores: allowing consumers to try products which currently need michael kors replica handbags physical experiences,

ChasEngere
ChasEngere
21.05.17 07:50

Dapoxetina Menarini Viagra 100mg Fluticasone And Amoxicillin Shop Cheap Propecia By Cheap Clomiphene Order Propecia Online Australia Propecia Comentarios Prices Zoloft Adderall And Amoxicillin Canadian Pharmacy 24h Catalog Purchase Alli Comprar Cialis En Mallorca Cialis Comment Ca Marche Buy Generic Kamagra Acheter Propecia Finasteride Cialis 20mg Tadalafil Prix Zoloft Online Buy Cialis Mal Aux Jambes Fedex Bentyl Shop Price Cialis 20mg Price Evitra En Ligne

rafC8GIav
Juju
02.03.14 06:38

SlashFox14 / Its great to hear that you're having fun doing Nandito Ako Josh. :) But its sad you're leinavg the Philippines to go to Singapore the following day after the fans day in the Phils this Saturday. But still I know you're making your last few days memorable as much as possible. :) Anyway David, have fun today and tomorrow with the Pinoy Archies! :D