Golf Online

Čo je pre Vás ako hráča dôležité u greenov?

Čo je pre Vás ako hráča dôležité u greenov?

rýchlosť greenu: rýchlosť greenu (1 points)
jemnosť/hladkosť greenu: jemnosť/hladkosť greenu (1 points)
farba: farba (1 points)
dizajn: dizajn (1 points)
Váš HCP: Váš HCP (1 points)
Pohlavie: Pohlavie (1 points)