Golf Online

Asociácia juniorskych golfistov Slovenska (AJGOS)

Asociácia juniorskych golfistov Slovenska (AJGOS)
Asociácia je dobrovoľným združením juniorských hráčov golfu. Pre svojich členov (mládež do 21 rokov) vytvára podmienky pre hru golfu, umožňuje im zúčastňovať sa turnajov, zlepšovať hernú schopnosť a zvyšovať výkonnosť. Prezidentkou AJGOS je manželka prezidenta SR pani Silvia Gasparovičová. AJGOS funguje len na základe dobrovoľného sponzoringu.

Asociácia juniorských golfistov Slovenska (AJGOS) je od roku 2007 riadnym členom Slovenskej golfovej asociácie (SKGA). V rámci oficiálnych medzinárodných štruktúr mládežníckeho golfu je reprezentantom SKGA a spoločným realizátorom všetkých oprávnených aktivít vyplývajúcich z tohto postavenia na základe memoranda o partnerskej spolupráci – partnerskej zmluvy s SKGA podpísanej 7.9.2007.

Pre svojich členov (mládež do 21 rokov) vytvára podmienky pre hru golfu. Umožňuje im zúčastňovať sa turnajov, zlepšovať hernú schopnosť a zvyšovať výkonnosť. Všetky ďalšie informácie o asociácii, jej členoch, turnajoch, výhodách pre členov  atď. sa dozviete tu.