Golf Online

Metalist Charkov - alebo ako sa stavia špičkový futbalový štadión

Futbalový štadión Metalist Charkov má v budúcom roku veľmi dôležitú métu a tou je byť hostiteľom šampionátu EURO 2012. Ihrisko je to skutočne unikátne a má mnoho superlatívov. Lepšie technológie v konštrukciách hracích plôch v súčasnej dobe snáď ani neexistujú.

Metalist Charkov je ihrisko, ktoré má v budúcom roku veľmi dôležitú métu. Bude hostiteľom šampionátu EURO 2012.

Jedná sa o projekt skutočne unikátny, s množstvom superlatívov.
Použité technológie predstavujú to najlepšie, čo v dnešnej dobe existuje.

Začneme opisom spodných vrstiev.
Pod drenážami (napojenými na ventiláciu) je „lôžko“, ktoré hermeticky oddeľuje prirodzený podkladový terén od drenážnych vrstiev a vrstiev koreňovej zóny. Membrána zo syntetických materiálov  je obojstranne obložená netkanou textíliou, ktorá ju chráni proti mechanickému poškodeniu. Táto membrána kopíruje všetky drenážne drážky a dá sa povedať, že tvorí akýsi bazén pod všetkými vrstvami uloženými nad ňou, ktoré zaisťujú priesak vody z ihriska, teda z trávniku.

Drenáže majú dvojakú funkciu:
a) klasické drenáže ako ich poznáme, kde však rýchlosť priesaku je zaistená silným ventilátorom, ktorého výkon má silu tryskového motoru. Odsatie vody z ihriska je teda niekoľkokrát rýchlejšie ako v prípade, keď by voda odtekala samospádom.

b) drenáže sa môžu zmeniť na ventilačno-vyhrievací systém, v prípade, že obsluha ihriska zvolí režim fungovania silného ventilátora na obrátený chod. Vtedy bude vzduch prúdiť drenážnymi trubkami smerom do ihriska a zospodu tlačiť na vrstvu, v ktorej sú uložené rozvody podzemného výhrevu. Tam sa tento prúdiaci a stúpajúci vzduch ohreje a prechádza koreňovou vrstvou a trávnikom smerom nahor.

Z tohto všetkého logicky vyplýva, že nad drenážami je určitej vrstve uložený systém podzemného vykurovania. Tento systém by sa dal prirovnať k podlahovému kúreniu, v ktorom cirkuluje kvapalina s teplotou cca 40°C.  Systém od renomovanej firmy Rehau je plne automatický a zaisťuje, aby mal trávnik „nožičky v teple“ a aby na ňom v zime neležala vrstva snehu. Vegetačné obdobie sa pre takto zaistený a udržovaný trávnik predĺži neuveriteľným spôsobom (samozrejme v závislosti na tom, ako tuhá je zima).  V systéme koluje nemrznúca zmes, takže ani jeho prípadné odstavenie v dôsledku mrazov nemá za následok žiadne deštrukcie. 

Prirodzene, celý tento dokonalý mechanizmus potrebuje kvalitnú distribúciu vody závlahovým systémom. Na štadióne Metalist ho dodala špička vo svojom odbore firma TORO. Je tam nainštalovaných 24 na sebe nezávislých postrekovačov s plne automatickým ovládaním riadeným počítačom. Takisto je možné ovládanie vysielačkou, čo je dnes v podstate nevyhnutné, pokiaľ mám byť práca racionalizovaná a čo najviac efektívna.  Postrekovače umiestnené na hracej ploche by ste hľadali márne, pretože výsuvníky majú na sebe akési „kvetináče“,  v ktorých rastie prírodný trávnik. Tento „kvetináč“ (anglicky cap) sa pri aktivácii závlahy vyzdvihne na výsuvníku  postrekovača a po ukončení sa opäť zasunie späť do hracej plochy. Zakomponuje sa do povrchu tak dokonale, že nie je rozpoznateľné, kde presne je postrekovač umiestnený. Na postrekovačoch sa  samozrejme dajú regulovať trajektória prúdu vody aj výsek zavlažovaného územia. U závlah je najdôležitejšia presnosť  pokrytia danej plochy a rovnomernosť zálievky.  Preto je systém projektovaný ako „head to head“, čo znamená že každý postrekovač  má dosah na susedné postrekovače.

Aký bol časový priebeh stavby?

Stavba bola zahájená 17. 4.2011 výkopovými prácami a odvozom všetkých starých  materiálov  a súčastí (staré drenáže, káble a pod.)

Asi po týždni sa začali na ihrisku budovať drenážno-ventilačné rozvody, samozrejme na ploche, ktorá bola na povrchu vystlaná membránou. Drenáže sa  prekryli štrkom.

Na vrstvy štrku sa položil vyhrievací systém a rozvody závlah. Toto bolo dokončené okolo 5.5.2011.

Nasledoval návoz vrstiev pre koreňovú zónu, ten bol dokončený 19.5.2011 (vrátane zhutňovania).

Ďalším krokom bol výsev, ktorý sa uskutočnil 23.5.2011.

Po založení trávnika bude do jeho povrchu zapracované vlákno DESSO, dlhé 20cm. Týmto unikátnym spôsobom sa spevní hracia plocha proti posunom horných vrstiev materiálu. Takto prešitý trávnik (spojením rastlín a syntetického materiálu Desso) plne vyhovuje najprísnejším normám UEFA.

Prvý zápas po celkovej rekonštrukcii trávnika je plánovaný na 17.júla 2011. Od výsevu po prvý zápas tak uplynie 7 týždňov.

Celá rekonštrukcia bola realizovaná pre šampionát EURO 2012 Poľsko-Ukrajina.

A aké sú pocity a skúsenosti zo stavby?

Veľa nervov, ale zároveň práca v supertíme CRL (Írsko), STRI (UK),  ENGO (Slovensko), Pumpservis (ČR) a Rehau (ČR).  S priebehom prác a výsledkom sme spokojní.

Od júla 2011 nás čakajú práce na Olympijskom štadióne v Kyjeve, kde sa bude hrať finále EURO 2012. Verím, že to už bude doslova koncert nášho medzinárodného týmu.

Fakty na záver:
Generálny dodávateľ prác : Engo OOO (ukrajinská pobočka ENGO s.r.o.)
Garant kvality a akosti  s certifikáciou UEFA : STRI (UK)
Zemné práce a drenážno-ventilačný  systém:  CRL (Írsko)
Koordinácia prác na technickej časti projektu:  Engo s.r.o. (SR)
Podzemné vykurovanie:  Rehau
Výmenníková jednotka:  Pumpservis (ČR)
Závlahy: TORO
Čerpadlá: Pumpservis – GRUNFOS
Fixácia trávnika: technológia syntetických vlákien  DESSO