Golf Online

Flash news

Flashnews
Krátke čerstvé informácie zo sveta golfu, výstavby a architektúry golfových ihrísk, greenkeepingu, novinky v údržbe trávnika, správy o udalostiach a osobnostiach golfového sveta.