Golf Online

Analyzuj!

STRI vyvinula program, ktorý poskytuje informácie o stave a kvalite greenov. Nová služba od spoločnosti STRI dáva golfovým klubom nástroje komunikácie, či už o aktuálnom stave greenov alebo o možnostiach zlepšenia ich kvality, ale i komunikácie medzi všetkými ľuďmi v klube.

Program bol vyvinutý na základe skutočnosti, že STRI dostávalo neustálu spätnú väzbu od manažérov a greenkeeperov golfových klubov, že ich doterajšie hodnotenie greenov bolo často „zmätené“ a pod vedením pripomienok priamo od členov klubu. Takéto  pripomienky sú zvyčajne subjektívne, založené na tom, ako sa golfovému hráčovi v daný deň v hre darilo, alebo naopak nedarilo!

Cieľom je poskytnúť golfovým klubom škálu objektívnych údajov, ktoré by použili na hodnotenie a zlepšovanie kvality greenov a zároveň zabezpečili možnosť komunikovať o súčasnej výkonnosti greenov v rámci celého golfového klubu.

Počas celého roku 2009 STRI, v spolupráci s viac ako 100 golfovými klubmi, pracovalo na novom programe a vytvorení účinných nástrojov použiteľných pre všetky golfové kluby. Merania zohľadňujú rýchlosť, pevnosť, hladkosť trávnikových plôch, vlhkosť pôdy a analýzy pôdnych vlastností. Tieto parametre sú analyzované a interpretované konzultantmi spoločnosti STRI v spolupráci s greenkeepermi či členmi výborov golfových klubov a sú hodnotnými podkladmi pre programy starostlivosti o greeny.

STRI taktiež poskytuje on-line systém vstupných dát, pomocou ktorého môžu kluby zaznamenávať svoje vlastné merania v pravidelných intervaloch - týždenných alebo dvojtýždenných. Kluby dostanú svoje vlastné prístupové heslo pre vstup do systému,  v ktorom je zaznamenaná celá história údajov, ktoré sú dostupné aj jednotlivo vo forme tabuliek alebo grafov.

STRI program je ponúkaný ako doplnková služba STRI komplexného poradenstva, zahŕňajúceho celkové posúdenie a analýzu ihriska s následnými odporúčaniami pre zlepšenie kvality hracieho povrchu, spolu s objektívnymi meraniami a hodnoteniami greenov zhrnutými do STRI programu.

článok prevzatý z časopisu Pitchcare, Február/Marec 2010

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 61 64(komentárov: 64) Pridať komentár
Previous 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
qydj68Gml
Krystallynn
12.12.14 00:53
Kz1oCRNd
Sarah
09.12.14 23:17

Alguien me puedar decir el nbmroe comfan del Machaerium purpurescens ?Y si pudiesen decirme cf3mo es, o la forma que tiene, pues mejor que mejor.Solo se9 que es un e1rbol de Paname1.Soy espaf1ol y un gran amante de los e1rboles y tengo una coleccif3n aproximada de 3.060 muestras maderas de todo el mundo, entre ellas la de este e1rbol misterioso.Gracias

Rz0wGRql
Regina
09.12.14 06:11

Hola a todos los trepadores de e1rboles.. Tenemos los conttcaos con los duef1os de la finca donde se encuentra el Cuipo que aparece en la foto de Harold, y estamos planeando pronto ir.. observacion los cables de alta tencion se encuentran muy cerca por esto aumenta el riesgo.Una ane9cdota:El duef1o nos cuenta que solo una peso intento escalarlo era un empelado el antiguo IRHE, no pudo llegar y lo bajaron con un ataque de pe1nico, hasta lo hospitalizaron. Bueno no esta tan alto, pude tener al primer nivel de ramas uno 30 a 37 metros.Les comunico que:Estamos planeando un curso intermedio para los escadores de arboles, dondes se incluira rescate y el paso de un e1rbol a otro por cuerdas.Saludos y estamos en contacto.

Previous 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13