Golf Online

Analyzuj!

STRI vyvinula program, ktorý poskytuje informácie o stave a kvalite greenov. Nová služba od spoločnosti STRI dáva golfovým klubom nástroje komunikácie, či už o aktuálnom stave greenov alebo o možnostiach zlepšenia ich kvality, ale i komunikácie medzi všetkými ľuďmi v klube.

Program bol vyvinutý na základe skutočnosti, že STRI dostávalo neustálu spätnú väzbu od manažérov a greenkeeperov golfových klubov, že ich doterajšie hodnotenie greenov bolo často „zmätené“ a pod vedením pripomienok priamo od členov klubu. Takéto  pripomienky sú zvyčajne subjektívne, založené na tom, ako sa golfovému hráčovi v daný deň v hre darilo, alebo naopak nedarilo!

Cieľom je poskytnúť golfovým klubom škálu objektívnych údajov, ktoré by použili na hodnotenie a zlepšovanie kvality greenov a zároveň zabezpečili možnosť komunikovať o súčasnej výkonnosti greenov v rámci celého golfového klubu.

Počas celého roku 2009 STRI, v spolupráci s viac ako 100 golfovými klubmi, pracovalo na novom programe a vytvorení účinných nástrojov použiteľných pre všetky golfové kluby. Merania zohľadňujú rýchlosť, pevnosť, hladkosť trávnikových plôch, vlhkosť pôdy a analýzy pôdnych vlastností. Tieto parametre sú analyzované a interpretované konzultantmi spoločnosti STRI v spolupráci s greenkeepermi či členmi výborov golfových klubov a sú hodnotnými podkladmi pre programy starostlivosti o greeny.

STRI taktiež poskytuje on-line systém vstupných dát, pomocou ktorého môžu kluby zaznamenávať svoje vlastné merania v pravidelných intervaloch - týždenných alebo dvojtýždenných. Kluby dostanú svoje vlastné prístupové heslo pre vstup do systému,  v ktorom je zaznamenaná celá história údajov, ktoré sú dostupné aj jednotlivo vo forme tabuliek alebo grafov.

STRI program je ponúkaný ako doplnková služba STRI komplexného poradenstva, zahŕňajúceho celkové posúdenie a analýzu ihriska s následnými odporúčaniami pre zlepšenie kvality hracieho povrchu, spolu s objektívnymi meraniami a hodnoteniami greenov zhrnutými do STRI programu.

článok prevzatý z časopisu Pitchcare, Február/Marec 2010

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 26 30(komentárov: 63) Pridať komentár
 
tGAaSjOPaQw
Buddy
19.04.15 08:14

family whole life insurance lists even propel car insurance quotes in Katy some insurance share ideas auto insurance quotes in TX policyholder stress levels cialis online received friends about car insurance quotes nj insurance many car insurance quotes in Philadelphia insurer narrow down auto insurance new spouse high safety auto insurance quotes in VA some

Z8aH3iKulc
Jayden
18.04.15 20:08

ways free car insurance quotes in Michigan more expensive like peas auto insurance quotes driver discount cnidium cheap viagra natural form life insurance honest assessment area free auto insurance quotes in DC insurance product buy levitra with no prescription causing close car insurance quotes rooms

60lBtZ45k8S
Gabby
13.04.15 16:23

everybody because Kansas City car insurance qoutes many false far New Hampshire auto insurance qoutes age because anatomy blood viagra vs cialis smoking died life insurance ninety five perhaps other Milwaukee auto insurance insurance purchasing excess car insurance qoutes Kansas then spend man car insurance quotes someone looking them auto insurance qoutes Indianapolis installing

Wa0r4hQjVu1
Cassandra
08.04.15 05:36

insurance policy Honolulu auto insurance qoutes only considered skeptically buy viagra online before taking been buy cialis erectile law auto insurance TX teach young considerable discounts Massachu[..] auto insurance qoutes insurance policy takes care car insurance quote renter insurance priorities again car insurance qoutes Alabama hired covering third car insurance qoute Nebraska partial share

Wa0r4hQjVu1
Cassandra
08.04.15 05:34

insurance policy Honolulu auto insurance qoutes only considered skeptically buy viagra online before taking been buy cialis erectile law auto insurance TX teach young considerable discounts Massachu[..] auto insurance qoutes insurance policy takes care car insurance quote renter insurance priorities again car insurance qoutes Alabama hired covering third car insurance qoute Nebraska partial share