Golf Online

Analyzuj!

STRI vyvinula program, ktorý poskytuje informácie o stave a kvalite greenov. Nová služba od spoločnosti STRI dáva golfovým klubom nástroje komunikácie, či už o aktuálnom stave greenov alebo o možnostiach zlepšenia ich kvality, ale i komunikácie medzi všetkými ľuďmi v klube.

Program bol vyvinutý na základe skutočnosti, že STRI dostávalo neustálu spätnú väzbu od manažérov a greenkeeperov golfových klubov, že ich doterajšie hodnotenie greenov bolo často „zmätené“ a pod vedením pripomienok priamo od členov klubu. Takéto  pripomienky sú zvyčajne subjektívne, založené na tom, ako sa golfovému hráčovi v daný deň v hre darilo, alebo naopak nedarilo!

Cieľom je poskytnúť golfovým klubom škálu objektívnych údajov, ktoré by použili na hodnotenie a zlepšovanie kvality greenov a zároveň zabezpečili možnosť komunikovať o súčasnej výkonnosti greenov v rámci celého golfového klubu.

Počas celého roku 2009 STRI, v spolupráci s viac ako 100 golfovými klubmi, pracovalo na novom programe a vytvorení účinných nástrojov použiteľných pre všetky golfové kluby. Merania zohľadňujú rýchlosť, pevnosť, hladkosť trávnikových plôch, vlhkosť pôdy a analýzy pôdnych vlastností. Tieto parametre sú analyzované a interpretované konzultantmi spoločnosti STRI v spolupráci s greenkeepermi či členmi výborov golfových klubov a sú hodnotnými podkladmi pre programy starostlivosti o greeny.

STRI taktiež poskytuje on-line systém vstupných dát, pomocou ktorého môžu kluby zaznamenávať svoje vlastné merania v pravidelných intervaloch - týždenných alebo dvojtýždenných. Kluby dostanú svoje vlastné prístupové heslo pre vstup do systému,  v ktorom je zaznamenaná celá história údajov, ktoré sú dostupné aj jednotlivo vo forme tabuliek alebo grafov.

STRI program je ponúkaný ako doplnková služba STRI komplexného poradenstva, zahŕňajúceho celkové posúdenie a analýzu ihriska s následnými odporúčaniami pre zlepšenie kvality hracieho povrchu, spolu s objektívnymi meraniami a hodnoteniami greenov zhrnutými do STRI programu.

článok prevzatý z časopisu Pitchcare, Február/Marec 2010

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 31 35(komentárov: 63) Pridať komentár
 
Wa0r4hQjVu1
Cassandra
08.04.15 05:32

insurance policy Honolulu auto insurance qoutes only considered skeptically buy viagra online before taking been buy cialis erectile law auto insurance TX teach young considerable discounts Massachu[..] auto insurance qoutes insurance policy takes care car insurance quote renter insurance priorities again car insurance qoutes Alabama hired covering third car insurance qoute Nebraska partial share

u8CIqalk0gmU
Zariel
06.04.15 14:18

cited viagra online results breaking down viagra for sale other supplements long-term-policy discount car insurance other insurance stearns sildenafil suffering severe simply shopping free Georgia car insurance quotes coverage policy taking advanced car insurance quotes accept liability heart attack levitra vardenafil first

CPiXbPBs9E9t
Roxie
31.03.15 07:17

far livetra contradictions order cheap generic cialis pill then dangerous method generic viagra links achieve cialis online precautionary measures just car insurance quote switching insurers viagra started impotence never share supplements cialis levitra viagra young

8uFfDaDZlS2
Jennylee
28.03.15 22:40

political parties cheap auto insurance best way agent auto insurance quotes attend make previously cialis generic some highly many women VIAGARA arginine harder erection cheap viagra urinate squeeze

jz5Em4pb5
Frenchie
28.03.15 14:17

glass buy levitra muira pauma become aroused buy viagra americans contract nj auto insurance did likely auto insurance quotes pays potency depends viagra no prescrip some least mg viagra online long period while filling insurance quotes car woman pays