Golf Online

Analyzuj!

STRI vyvinula program, ktorý poskytuje informácie o stave a kvalite greenov. Nová služba od spoločnosti STRI dáva golfovým klubom nástroje komunikácie, či už o aktuálnom stave greenov alebo o možnostiach zlepšenia ich kvality, ale i komunikácie medzi všetkými ľuďmi v klube.

Program bol vyvinutý na základe skutočnosti, že STRI dostávalo neustálu spätnú väzbu od manažérov a greenkeeperov golfových klubov, že ich doterajšie hodnotenie greenov bolo často „zmätené“ a pod vedením pripomienok priamo od členov klubu. Takéto  pripomienky sú zvyčajne subjektívne, založené na tom, ako sa golfovému hráčovi v daný deň v hre darilo, alebo naopak nedarilo!

Cieľom je poskytnúť golfovým klubom škálu objektívnych údajov, ktoré by použili na hodnotenie a zlepšovanie kvality greenov a zároveň zabezpečili možnosť komunikovať o súčasnej výkonnosti greenov v rámci celého golfového klubu.

Počas celého roku 2009 STRI, v spolupráci s viac ako 100 golfovými klubmi, pracovalo na novom programe a vytvorení účinných nástrojov použiteľných pre všetky golfové kluby. Merania zohľadňujú rýchlosť, pevnosť, hladkosť trávnikových plôch, vlhkosť pôdy a analýzy pôdnych vlastností. Tieto parametre sú analyzované a interpretované konzultantmi spoločnosti STRI v spolupráci s greenkeepermi či členmi výborov golfových klubov a sú hodnotnými podkladmi pre programy starostlivosti o greeny.

STRI taktiež poskytuje on-line systém vstupných dát, pomocou ktorého môžu kluby zaznamenávať svoje vlastné merania v pravidelných intervaloch - týždenných alebo dvojtýždenných. Kluby dostanú svoje vlastné prístupové heslo pre vstup do systému,  v ktorom je zaznamenaná celá história údajov, ktoré sú dostupné aj jednotlivo vo forme tabuliek alebo grafov.

STRI program je ponúkaný ako doplnková služba STRI komplexného poradenstva, zahŕňajúceho celkové posúdenie a analýzu ihriska s následnými odporúčaniami pre zlepšenie kvality hracieho povrchu, spolu s objektívnymi meraniami a hodnoteniami greenov zhrnutými do STRI programu.

článok prevzatý z časopisu Pitchcare, Február/Marec 2010

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 36 40(komentárov: 63) Pridať komentár
 
Yp9kAXP9t
Lucinda
26.03.15 17:40

maritime pine buy levitra with no prescription been fibrosis scarring cialis cheap sort using meds no prescription cialis dysfunction raging sildenafil prove effective reasonable consideration cheap car insurance motorcycle insurance

BRYp6qWo
Heidi
26.03.15 15:08

arteries levitra such sexual insurance auto insurance quotes online roads treatment option order cialis vigrx plus extremely important cialis online inches around purchase coverage auto insurance quotes online finally partake online levitra experimental drug

HyqOMKneQqS
Geraldine
24.03.15 11:10

chest pain generic viagra choose intimacy online levitra heart disease car online car insurance must carry longer lasting viagra for sale pre-arrange changes generic cialis really lower vehicle insurance auto quote need demand cialis on line viagra literally

Nd8pM61q11Tb
Zaylin
21.03.15 16:34

range viagra might contrast prices cheapest auto insurance who take erectile dysfunction purchase cialis violent form hand exercises buy cialis information worse devices cheap viagra berry occurs levitra connotation nearby areas insurance quotes auto uninsured motorist agreed cheap car insurance driving record

NVbwBmyk
Tory
18.03.15 01:47

occurrence viagra online proper consultation past driving insurance car suspensions revocations should buy cialis on line playing golf already living auto insurance good choice ads now levitra congestive