Golf Online

Analyzuj!

STRI vyvinula program, ktorý poskytuje informácie o stave a kvalite greenov. Nová služba od spoločnosti STRI dáva golfovým klubom nástroje komunikácie, či už o aktuálnom stave greenov alebo o možnostiach zlepšenia ich kvality, ale i komunikácie medzi všetkými ľuďmi v klube.

Program bol vyvinutý na základe skutočnosti, že STRI dostávalo neustálu spätnú väzbu od manažérov a greenkeeperov golfových klubov, že ich doterajšie hodnotenie greenov bolo často „zmätené“ a pod vedením pripomienok priamo od členov klubu. Takéto  pripomienky sú zvyčajne subjektívne, založené na tom, ako sa golfovému hráčovi v daný deň v hre darilo, alebo naopak nedarilo!

Cieľom je poskytnúť golfovým klubom škálu objektívnych údajov, ktoré by použili na hodnotenie a zlepšovanie kvality greenov a zároveň zabezpečili možnosť komunikovať o súčasnej výkonnosti greenov v rámci celého golfového klubu.

Počas celého roku 2009 STRI, v spolupráci s viac ako 100 golfovými klubmi, pracovalo na novom programe a vytvorení účinných nástrojov použiteľných pre všetky golfové kluby. Merania zohľadňujú rýchlosť, pevnosť, hladkosť trávnikových plôch, vlhkosť pôdy a analýzy pôdnych vlastností. Tieto parametre sú analyzované a interpretované konzultantmi spoločnosti STRI v spolupráci s greenkeepermi či členmi výborov golfových klubov a sú hodnotnými podkladmi pre programy starostlivosti o greeny.

STRI taktiež poskytuje on-line systém vstupných dát, pomocou ktorého môžu kluby zaznamenávať svoje vlastné merania v pravidelných intervaloch - týždenných alebo dvojtýždenných. Kluby dostanú svoje vlastné prístupové heslo pre vstup do systému,  v ktorom je zaznamenaná celá história údajov, ktoré sú dostupné aj jednotlivo vo forme tabuliek alebo grafov.

STRI program je ponúkaný ako doplnková služba STRI komplexného poradenstva, zahŕňajúceho celkové posúdenie a analýzu ihriska s následnými odporúčaniami pre zlepšenie kvality hracieho povrchu, spolu s objektívnymi meraniami a hodnoteniami greenov zhrnutými do STRI programu.

článok prevzatý z časopisu Pitchcare, Február/Marec 2010

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 36 40(komentárov: 147) Pridať komentár
 
Bodhitralf
Bennetttralf
25.01.23 21:55
Jnebinimb
Jnebinimb
22.01.23 03:46

thai pharmacy online drug store pharmacy pharmacy tech online certification

smeamy
smeamy
18.01.23 20:07

Drugs report sheet. What side effects? 100 mcg equals how many mg albuterol oral

PoAmill
PoAmill
09.01.23 08:35

How do I make him scared of losing me?
Erectile dysfunction is one of the men's sex constitution disorders. It is cognized as an ineptness of men to attain erection during reproductive sex even if they are sexually excited. Other symptoms of ED are, either it remains for the treatment of a short while or does not become manifest at all. It is a repeated process. Erectile dysfunction is also called a kind of impotence. Ineffectualness is a comprehensive mien and covers sundry other men's haleness progenitive disorders like- unfledged ejaculation, want of sexual desire, и так далее Erectile dysfunction does not involve these problems. All these problems interconnected to Erectile dysfunction can be cured with the avoid of what color are viagra pills and other viagra uk fast delivery medicines.

Causes
Erectile dysfunction does not bear any specific cause. There are varied reasons behind its occurrence. It can be- tangible reasons, your vigour problems, medicines you are winning, volatile reasons, и так далее Admit's would rather a look on ED causes in particular. Erectile dysfunction causes are- acme blood pressure, diabetes, capital blood cholesterol, sand diseases (Parkinson's infirmity and multiple sclerosis), surgery, dirty hormone levels, lifestyle factors (smoking and drinking) and others (stress, foreboding, nervousness, be, hollow). Aging factors also surpass to ED, but aging in itself is not a cause. Limited testosterone levels also in some cases take the lead to erectile dysfunction. Side effects caused by means of medications also occasion men not able as a service to erection.

But there is nothing to problem surrounding as treatments are at in place of ED. Complete such at one's fingertips treatment in the service of ED is canadian generic viagra.

drossy
drossy
09.01.23 06:02

Men are supposed to wake up with an erection every morning. Joking, if you're in “worthy salubriousness,” your main part is hard-wired an eye to “morning wood.” If you don't regularly wake up with that free morning erection, it could indicate that your testosterone levels, blood course, or something more crucial is off.
Source: generic for cialis tadalafil