Golf Online

Analyzuj!

STRI vyvinula program, ktorý poskytuje informácie o stave a kvalite greenov. Nová služba od spoločnosti STRI dáva golfovým klubom nástroje komunikácie, či už o aktuálnom stave greenov alebo o možnostiach zlepšenia ich kvality, ale i komunikácie medzi všetkými ľuďmi v klube.

Program bol vyvinutý na základe skutočnosti, že STRI dostávalo neustálu spätnú väzbu od manažérov a greenkeeperov golfových klubov, že ich doterajšie hodnotenie greenov bolo často „zmätené“ a pod vedením pripomienok priamo od členov klubu. Takéto  pripomienky sú zvyčajne subjektívne, založené na tom, ako sa golfovému hráčovi v daný deň v hre darilo, alebo naopak nedarilo!

Cieľom je poskytnúť golfovým klubom škálu objektívnych údajov, ktoré by použili na hodnotenie a zlepšovanie kvality greenov a zároveň zabezpečili možnosť komunikovať o súčasnej výkonnosti greenov v rámci celého golfového klubu.

Počas celého roku 2009 STRI, v spolupráci s viac ako 100 golfovými klubmi, pracovalo na novom programe a vytvorení účinných nástrojov použiteľných pre všetky golfové kluby. Merania zohľadňujú rýchlosť, pevnosť, hladkosť trávnikových plôch, vlhkosť pôdy a analýzy pôdnych vlastností. Tieto parametre sú analyzované a interpretované konzultantmi spoločnosti STRI v spolupráci s greenkeepermi či členmi výborov golfových klubov a sú hodnotnými podkladmi pre programy starostlivosti o greeny.

STRI taktiež poskytuje on-line systém vstupných dát, pomocou ktorého môžu kluby zaznamenávať svoje vlastné merania v pravidelných intervaloch - týždenných alebo dvojtýždenných. Kluby dostanú svoje vlastné prístupové heslo pre vstup do systému,  v ktorom je zaznamenaná celá história údajov, ktoré sú dostupné aj jednotlivo vo forme tabuliek alebo grafov.

STRI program je ponúkaný ako doplnková služba STRI komplexného poradenstva, zahŕňajúceho celkové posúdenie a analýzu ihriska s následnými odporúčaniami pre zlepšenie kvality hracieho povrchu, spolu s objektívnymi meraniami a hodnoteniami greenov zhrnutými do STRI programu.

článok prevzatý z časopisu Pitchcare, Február/Marec 2010

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 46 50(komentárov: 193) Pridať komentár
 
DiegoScieve
MaverickScieve
22.12.23 23:16
BVZ_Moskva_k
BVZ_Moskva_k
24.11.23 05:51

Моментально возводимые здания: экономический доход в каждой детали!
В современном обществе, где время равно деньгам, строения быстрого монтажа стали настоящим спасением для бизнеса. Эти новаторские строения обладают солидную надежность, финансовую эффективность и быстрое строительство, что придает им способность наилучшим вариантом для бизнес-проектов разных масштабов.
Строительство легковозводимых зданий
1. Ускоренная установка: Минуты - важнейший фактор в финансовой сфере, и объекты быстрого монтажа обеспечивают значительное снижение времени строительства. Это значительно ценится в вариантах, когда срочно требуется начать бизнес и начать получать доход.
2. Экономия средств: За счет улучшения производственных процедур элементов и сборки на объекте, стоимость быстровозводимых зданий часто приходит вниз, по отношению к традиционным строительным проектам. Это дает возможность сэкономить деньги и достичь более высокой инвестиционной доходности.
Подробнее на https://scholding.ru
В заключение, экспресс-конструкции - это лучшее решение для предпринимательских задач. Они сочетают в себе эффективное строительство, бюджетность и твердость, что придает им способность лучшим выбором для фирм, ориентированных на оперативный бизнес-старт и обеспечивать доход. Не упустите шанс экономии времени и денег, оптимальные моментальные сооружения для вашего следующего проекта!

BrodyScieve
JuliusScieve
16.11.23 12:22
Nergiple
Nergiple
29.10.23 17:12

stromectol for sale. High-speed capsule filling machines offer flexibility in producing capsules of various sizes and formulations

Jesushon
Jesushon
11.09.23 09:38

indian pharmacy online: Online medication home delivery - world pharmacy india