Golf Online

Architektom golfového ihriska pre Olympiádu 2016 bude Gil Hanse

Golf sa do programu olympijských hier vracia po 112 rokoch. Gil Hanse sa stal víťazom spomedzi ôsmych finalistov. Ocenená bola najmä celková filozofia dizajnu, ktorá zdôrazňuje prírodné duny a vo veľkej miere zachováva pôvodné kontúry pozemku.

Dizajn efektívne rieši dočasné aj trvalé stavebné konštrukcie a kladie veľký dôraz na golfovú akadémiu, zachovávajúc  tak hlavné posolstvo hier – rozvoj golfu v Brazílii.

Gilbert S. Hanse (48), zakladateľ a prezident úspešnej spoločnosti,  sa môže pochváliť portfóliom  renomovaných golfových ihrísk po celom svete, populárnych nielen pre profesionálnych hráčov ale aj pre amatérskych golfistov.  V súčasnosti pracuje aj pre Donalda Trumpa na projekte renovácie „Blue Monster“  v Doral Golf Resort & Spa, ktorý Donald Trump kúpil za 150 mil. USD.

V tíme bude aj Amy Alcott.

Hanse Golf Course Design oslovila pre spoluprácu na tomto projekte aj Amy Alcott, členku World Golf Hall LPGA, uznávanú golfistku, ktorá vyhrala 29 turnajov LPGA, vrátane piatich major turnajov. Úzka spolupráca bude zameraná najmä na oblasť životného prostredia a udržateľného rozvoja, s cieľom zachovania naturálneho porastu v najvyššej možnej miere  a minimalizácie presunov pôdy a zemných prác. Hanse sa do Ria na čas výstavby ihriska aj presťahuje, aby mohol byť osobne prítomný pri všetkých fázach projektu.

"Návrat golfu na olympiádu po viac ako 100 rokoch znamená niečo ako novú kapitolu v histórii tohto športu.  Rio bude hostiť športovú udalosť najvyššieho významu a musí byť príkladom udržateľnosti a zachovania všetkých ekologických aspektov v chránenej krajinnej oblasti, "povedal prezident Rio 2016 ™Carlos Arthur Nuzman."Toto ihrisko by malo byť vynikajúcim tréningovým zariadením, miestom, ktoré inšpiruje milióny mladých  Brazílčanov. Tešíme sa na stretnutie so športovcami a divákmi na ihrisku v  roku 2016."

Peter Dawson, prezident Medzinárodnej golfovej federácie(IGF): "Rád by som poďakoval všetkým architektom, ktorí tvrdo pracovali na svojich súťažných návrhoch. Ich prezentácie ukázali veľkú víziu. Výberové konanie nebolo jednoduché,  dôkladne sme zvažovali všetky aspekty nakoľko význam projektu je obrovský. Blahoželám spoločnosti Hansa Golf Design k víťazstvu,  ich návrh sľubuje vynikajúce ihrisko pre olympiádu a zároveň obrovské dedičstvo pre náš šport v Brazílii.“

Hanse Golf Design zvíťazil vďaka  návrhu ihriska nielen pre profesionálov, ale aj pre amatérov. Kládol veľký dôraz na enviromentalistiku a udržateľný rozvoj a v plnej miere rešpektoval všetky obmedzenia stavebného charakteru danej lokality. Projekt  v najvyššej možnej miere integruje pôvodnú vegetáciu a minimalizuje plochy, ktoré vyžadujú  pravidelnú a častú údržbu.

Castle Stuart -  „Najlepšie nové medzinárodné ihrisko“
Hanse Golf Course  Design je spoločnosť založená Gilom Hansem v roku 1993. Neskôr v 1995 do spoločnosti vstúpil ďalší partner Jim Wagner. Sídlo firmy je v Malverne, PA. Filozofia firmy je navrhovať  golfové ihriská, ktoré sú zábavné a zaujímavé - pre profesionálnych aj rekreačných golfistov.

V roku 2009 zvolil Gila Hanseho časopis Golf Magasine  Architektom roku. V tom istom roku získalo jeho ihrisko Stuart  Castle v Škótsku ocenenie  „the Best New International Course“.

Fakty o výberovom konaní:
Pre účasť vo výberovom konaní  boli spoločnosti povinné poskytnúť  relevantné referencie o skúsenostiach s golfovým dizajnom, presne  podľa  Rio 2016 ™ International Rules.

Osem finalistov súťaže: Gary Player Design, Greg Norman Golf Course Design, Hanse Golf Course Design, Hawtree Ltd,  Nicklaus Design, Renaissance  Golf Design, Robert Trent Jones II a Thomson Perrett.

Komisia, ktorá rozhodovala:  Peter Dawson, President Medzinárodnej golfovej federácie, Carlos Arthur Nuzman, President  Rio 2016 ™; Augusto Ivana,  poradca Prezidenta Municipal Olympic Company  a Arminia Fraga, člen Rio 2016 ™ Golf Advisory Commitee.

Golfové ihrisko sa bude stavať v Reserva de Marapendi v Barra da Tijuca,  oblasti, kde  sa bude nachádzať najväčší počet športovísk.  Bude to unikátne miesto nachadzajúce sa asi päť kilometrov od olympijskej dedinky a sedem kilometrov od Main Press Centre (MPC) a International  Broadcast Centre (IBC).

Zdroj: www.golfbusinesscommunity.com

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 243) Pridať komentár
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 
Aurogra 100 Mg
charistopher
25.09.21 12:55

Aurogra 100 keeps the blood pots and blood pots in the significances of the PDE5 receptor similarly helps to preserve a even and significant number of plasma into the male multiplicative structure at the true time of sexual contact. This pill can be paid an hour earlier the sexual motion to activate the organisation. The pill needs motivation to prove outcomes.

https://www.publicpills.com/aurogra-100-mg.html

Ranodotaylor
Taylor Dennis
25.09.21 11:24

What Is Vidalista 20mg?
Vidalista 20 The manhood comprises phosphodiesterase type 5(PDE 5 ) enzymes accountable to its erection of their manhood. Since Vidalista 20 are often just a phosphodiesterase 5 (PDE 5 ) inhibitor medication, it straight modulates the receptor supplying your manhood with erection dysfunction.
Vidalista 20 are often a medicine that’s immensely effective in handling impotence problems. Tadalafil might be your compound part (generic title ) found in Vidalista.
Vidalista 40 comprises Tadalafil making it a pde5-inhibitor medication. Vidalista 20 are often an often recommended ED capsule with health practitioners to treat erectile dysfunction(impotence) in males.
Vidalista 20 milligrams are often just a kind of pde5-inhibitor drug that’s utilized within the treatment of male erecticle dysfunction (ED) or male erecticle dysfunction in males ) Tadalafil might be your significant ingredient of this medication. Most adult males are acquiring dissatisfaction following intercourse because some milder erections are prescribed by Vidalista 60 . Men utilizing Vidalista 20 evaluate it can help attain a stricter erection for an extended period throughout sexual intercourse.

pabahavtaylor
Taylor Dennis
25.09.21 11:16

What is Cenforce 100 Mg?
Cenforce 100 mg comprises Sildenafil, making it a PDE5-inhibitor medication. Cenforce 100 is an often recommended ED capsule with health practitioners to treat male erecticle dysfunction impotence in males.
Cenforce 100 mg will be just a category PDE inhibitor drug by having an active ingredient of Sildenafil Citrate. Cenforce-100 is an FDA-approved medication for treating this ED and Is Produced by Centurion Laboratories in India. Since Cenforce 100 selling cost tags are cheap, it’s but one of the foremost widely used drugs to take care of ED.
After the individual cannot reach a stricter erection, he also loses self-assurance due to sexual activity. In these situations, Sildenafil Citrate Cenforce 100 milligrams is suggested by a physician. Since Cenforce is found in diverse potency doses, it knows to choose the medication recommended by a physician.
The manhood comprises phosphodiesterase type 5(PDE 5) enzymes accountable to its erection of their manhood. Since Cenforce 100 is just a phosphodiesterase 5 (PDE 5) inhibitor medication, it straight modulates the receptor supplying your manhood with erection dysfunction.
Cenforce 100 is just a medicine that’s immensely effective in handling impotence problems. Cenforce is produced in numerous strengths and versions from the Centurion Laboratories. Sildenafil Citrate can be your compound component found in Cenforce as Viagra.
Many patients are carrying Cenforce 100 testimonials it performs to cure ED. But, medication is not just a remedy for virtually any sexually transmitted disorders in guys.
What is Cenforce 100 do?
Cenforce is traditionally utilized to treat male sexual difficulties, like erectile dysfunction(ED).
The underlying reason for erection dysfunction is going to be an insufficient stream of blood throughout the nerves of their manhood. Cenforce 100 simplifies it to you personally and leaves you a hard-on.
Erectile-Dysfunction: it’s just really a sexual disorder in adult males that produces them incapable of possessing erection dysfunction. Cenforce 100mg comprises Sildenafil Citrate, which modulates the PDE5 enzyme from manhood and advances the bloodstream. This growth inflow of blood flow throughout the manhood provides this sort of erection dysfunction.
Cenforce 100 performs to decrease the vital sign quantities of their individual also disagrees with all blood vessels to loosen them. The ingredient Sildenafil Citrate will assist you in improving the blood be due to manhood, enabling the individual to succeed in more rapid erections for an extended length than expected. The erection lasts for about 4 to five hours which may be like Common Viagra.
How to take Cenforce 100 mg?
Consistently have Cenforce 100 M G in line with this prescription of their health care provider. Usually, don’t neglect to follow together with your physician’s guidelines. Doing this could cause undesirable side results. For this reason, you would like to stay together with directions while swallowing Cenforce 100.
Cenforce 100 will supply you with a corporation erection for 3-4 hours per day. Usually, don’t require tons greater than one dose of this medicine inside just each day.
Cenforce 100 mg need to be studied as a tablet computer with a glass of plain water. The individual must perhaps not crush, break or chew the pill computer. The individual can choose Cenforce 100-mg dose before 4 5 minutes to 1 hour of their sexual activity. Nevertheless, the individual should become sexually aroused to your medication to reveal its potency.
It’s taken orally, having a glass of plain water with no crushed or chewed. It needs to be eaten completely. That may not cause any injury from swallowing the medication by having an empty gut, and however, the medication is that the most reliable using an empty tummy. It is a good idea to require Cenforce 100-mg 30-60 minutes previous to the sensual task.
Cenforce 100 Side Effects
Cenforce 100 doesn’t cause any unwanted side effects. But it’s getting to cause a variety of them thanks to drug or disease interaction, or if you’re doing not follow the doctor’s instructions.
Cenforce 100 side effects are as follows:-
• Excessive Sweating
• Dryness of throat
• An explosion within the heartbeat
• Nervousness and confusion
• Pain within the muscles
• Difficulty in breathing
• Flushing
• Headache
• Sneezing
• Redness on the skin
• Difficulty in sleeping
• Pain within the eyes
• Painful erection of the penis
• Sensitivity to light
• Shakiness
• Skin ulcers
• Sore throat
Doses Of Cenforce
• Cenforce 25
• Cenforce 50
• Cenforce 100
• Cenforce 120
• Cenforce 150
• Cenforce 200
FAQS
When to require a Cenforce 100?
Generally, Viagra starts working within 30 to an hour after consumption.
What are the varying doses of Cenforce?
When it involves strength, it means the number of chemical components present during a drug’s unit dose. During this case, the strength of Cenforce is 100mg, meaning 100mg of Sildenafil Citrate is present in one tablet of Cenforce 100.
What is Cenforce 100 vs Viagra?
When considering Cenforce 100 vs Viagra, both the medicines are for the treatment of male erecticle dysfunction (ED) in men. Sildenafil Citrate is the primary active ingredient of both medicines, and hence it’s hard to say which medicine will perform better for you. Please consider your doctor’s decision as final before taking either medicine.
Is it safe to need Cenforce-100 mg after smoking or alcohol?
If the patient takes Cenfore-100 mg after smoking or alcohol, it’s getting to show a negative impact with Sildenafil Citrate. Hence, it’s advisable to need the drugs after smoking, drinking alcohol, or fruit crush.
Can I buy Cenforce 100 online without a prescription?
No. you’ll buy Cenforce 100 online as long as the doctor has prescribed you.
Can I take Cenforce 100 mg after meals?
The patient may take Cenforce 100 mg before or after meals, and you ought to avoid fatty meals because it slows down the effectiveness of the drugs.
Is Cenforce-100 safe for the use of women?
Cenforce-100 is strictly for the use of men and can not tend to/consumed by women or children below 18 years aged.
What to undertake to try to do if just in case of any side effects?
The patient should seek immediate medical attenWhat is Cenforce 100 Mg?
Cenforce 100-mg comprises Sildenafil, making it a PDE5-inhibitor medication. Cenforce 100 is an often recommended ED capsule with health practitioners to treat male erecticle dysfunction impotence in males.
Cenforce 100 mg will be just a category PDE inhibitor drug by having an active ingredient of Sildenafil Citrate. Cenforce-100 is an FDA-approved medication for treating this ED and Is Produced by Centurion Laboratories in India. Since Cenforce 100 selling cost tags are cheap, it’s but one of the foremost widely used drugs to take care of ED.
After the individual cannot reach a stricter erection, he also loses self-assurance due to sexual activity. In these situations, Sildenafil Citrate Cenforce 100 milligrams is suggested by a physician. Since Cenforce is found in diverse potency doses, it knows to choose the medication recommended by a physician.
The manhood comprises phosphodiesterase type 5(PDE 5) enzymes accountable to its erection of their manhood. Since Cenforce 100 is just a phosphodiesterase 5 (PDE 5) inhibitor medication, it straight modulates the receptor supplying your manhood with erection dysfunction.
Cenforce 100 is just a medicine that’s immensely effective in handling impotence problems. Cenforce is produced in numerous strengths and versions from the Centurion Laboratories. Sildenafil Citrate can be your compound component found in Cenforce as Viagra.
Many patients are carrying Cenforce 100 testimonials it performs to cure ED. But, medication is not just a remedy for virtually any sexually transmitted disorders in guys.
What is Cenforce 100 do?
Cenforce is traditionally utilized to treat male sexual difficulties, like erectile dysfunction(ED).
The underlying reason for erection dysfunction is going to be an insufficient stream of blood throughout the nerves of their manhood. Cenforce 100 simplifies it to you personally and leaves you a hard-on.
Erectile-Dysfunction: it’s just really a sexual disorder in adult males that produces them incapable of possessing erection dysfunction. Cenforce 100mg comprises Sildenafil Citrate, which modulates the PDE5 enzyme from manhood and advances the bloodstream. This growth inflow of blood flow throughout the manhood provides this sort of erection dysfunction.
Cenforce 100 performs to decrease the vital sign quantities of their individual also disagrees with all blood vessels to loosen them. The ingredient Sildenafil Citrate will assist you in improving the blood be due to manhood, enabling the individual to succeed in more rapid erections for an extended length than expected. The erection lasts for about 4 to five hours which may be like Common Viagra.
How to take Cenforce 100 mg?
Consistently have Cenforce 100 M G in line with this prescription of their health care provider. Usually, don’t neglect to follow together with your physician’s guidelines. Doing this could cause undesirable side results. For this reason, you would like to stay together with directions while swallowing Cenforce 100.
Cenforce 100 will supply you with a corporation erection for 3-4 hours per day. Usually, don’t require tons greater than one dose of this medicine inside just each day.
Cenforce 100 mg need to be studied as a tablet computer with a glass of plain water. The individual must perhaps not crush, break or chew the pill computer. The individual can choose Cenforce 100-mg dose before 4 5 minutes to 1 hour of their sexual activity. Nevertheless, the individual should become sexually aroused to your medication to reveal its potency.
It’s taken orally, having a glass of plain water with no crushed or chewed. It needs to be eaten completely. That may not cause any injury from swallowing the medication by having an empty gut, and however, the medication is that the most reliable using an empty tummy. It is a good idea to require Cenforce 100-mg 30-60 minutes previous to the sensual task.
Cenforce 100 Side Effects
Cenforce 100 doesn’t cause any unwanted side effects. But it’s getting to cause a variety of them thanks to drug or disease interaction, or if you’re doing not follow the doctor’s instructions.
Cenforce 100 side effects are as follows:-
• Excessive Sweating
• Dryness of throat
• An explosion within the heartbeat
• Nervousness and confusion
• Pain within the muscles
• Difficulty in breathing
• Flushing
• Headache
• Sneezing
• Redness on the skin
• Difficulty in sleeping
• Pain within the eyes
• Painful erection of the penis
• Sensitivity to light
• Shakiness
• Skin ulcers
• Sore throat
Doses Of Cenforce
• Cenforce 25
• Cenforce 50
• Cenforce 100
• Cenforce 120
• Cenforce 150
• Cenforce 200
FAQS
When to require a Cenforce 100?
Generally, Viagra starts working within 30 to an hour after consumption.
What are the varying doses of Cenforce?
When it involves strength, it means the number of chemical components present during a drug’s unit dose. During this case, the strength of Cenforce is 100mg, meaning 100mg of Sildenafil Citrate is present in one tablet of Cenforce 100.
What is Cenforce 100 vs Viagra?
When considering Cenforce 100 vs Viagra, both the medicines are for the treatment of male erecticle dysfunction (ED) in men. Sildenafil Citrate is the primary active ingredient of both medicines, and hence it’s hard to say which medicine will perform better for you. Please consider your doctor’s decision as final before taking either medicine.
Is it safe to need Cenforce-100 mg after smoking or alcohol?
If the patient takes Cenfore-100 mg after smoking or alcohol, it’s getting to show a negative impact with Sildenafil Citrate. Hence, it’s advisable to need the drugs after smoking, drinking alcohol, or fruit crush.
Can I buy Cenforce 100 online without a prescription?
No. you’ll buy Cenforce 100 online as long as the doctor has prescribed you.
Can I take Cenforce 100 mg after meals?
The patient may take Cenforce 100 mg before or after meals, and you ought to avoid fatty meals because it slows down the effectiveness of the drugs.
Is Cenforce-100 safe for the use of women?
Cenforce-100 is strictly for the use of men and can not tend to/consumed by women or children below 18 years aged.
What to undertake to try to do if just in case of any side effects?
The patient should seek immediate medical attention if any side effects appear or the erection lasts longer than the specified duration.

tion if any side effects appear or the erection lasts longer than the specified duration.

Pynctaft
Pynctaft
25.09.21 03:56
Vidalista 60 Mg
michaelpaul
24.09.21 07:08

Vidalista 60mg pills treat Erectile Dysfunction in men. In combination with sexual stimulation ,tadalafil work by increasing blood flow to the penis to help a man get and Keep an erection. Vidalista 60 mg is thought to work by relaxing the smooth muscle in the prostate and bladder.

https://www.publicpills.com/vidalista-60-mg.[..] href="https://www.publicpills.com/">https://www.publicpills.com/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next