Golf Online

Bulharský premiér otvoril Harradinov ďalší projekt - Pravets Golf Club

Bulharský premiér Boyce Borisov sa spolu s výkonným riaditeľom PGA Europe Ianom Randallom, Keithom Haslamom z Braemer Golfu a vlastníkmi Vassilom Zlatevom a Lachezarom Todorovom zúčastnili slávnostného otvorenia nového golfového rezortu.

Slávnostnú ceremóniu navštívilo viac ako 400 hostí a z terasy ohromujúceho klubového domu si mohli vychutnať nádherný výhľad na nové ihrisko Petera Harradina. Premiér bol potom vyzvaný aby urobil prvý put na double greene 9.a18. jamky.

Peter Harradine sa zúčastnil Grand Openingu v sprievode svojho syna Michaela. Michael je najstarší z jeho troch detí, zostal verný tradícii a vydal sa v stopách svojho otca a starého otca.

Peter Harradine: „Celý tým odviedol skvelú prácu, ihrisko je vo výbornom stave, niektoré greeny patria k najlepším aké som videl  na tak mladom ihrisku. Je to silný  emocionálny moment  že ihrisko je otvorené a bol som veľmi príjemne prekvapený faktom, že úvodný Braemar Golf Team Challenge turnaj hralo 132 ľudí. Som veľmi hrdý a šťastný, že som tu, môžem vidieť ľudí hrať a že Pravets Golf Club bude hostiť PGA Professional Championship v Európe.

Ian Randall, výkonný riaditeľ PGA, dodáva:
„Ihrisko som mal možnosť vidieť v minulom roku keď sa stavalo a potom až teraz, keď je hotové. Fascinujúca zmena. Je to fantastické golfové ihrisko v nádhernom prostredí, som si istý, že bude výzvou pre všetkých profesionálnych hráčov. Má mnoho jamiek, kde sa oplatí riskovať a to je dobrým predpokladom vzrušujúcich turnajov. Takisto sa mi veľmi páči slogan Everyone Can Play, ktorý považujem za zásadnú filozofiu golfu do budúcna. Golf musí byť športom pre všetkých, nezávisle na veku či sociálnej a ekonomickej situácii.

Pravets Golf & Spa Resort sa nachádza len 50 km od Sofie, v júni 2010bolo otvorených prvých 9 jamiek.  Ide o golfové ihrisko parkového typu, s dĺžkou 6 470m, par 72.  U väčšiny jamiek vstupuje do hry voda, ktorá je skutočnou výzvou pre väčšinu golfistov.  Najkrajšou jamkou je jamka č.8 s ostrovným greenom a kamenným mostom,  medzi najťažšie patrí jamka č.15 hraná cez vodu.

Manažment Pravet Golf & Spa Resort vykonáva firma Braemar Golf St Andrews, medzinárodná spoločnosť so sídlom v St. Andrews, ktorá sa zaoberá developmentom a profesionálnym manažmentom projektov v Európe,  Strednom východe či severnej Afrike.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 31 35(komentárov: 260) Pridať komentár
 
메이저놀이터순위
메이저놀이터순위
07.06.23 07:38

That is additionally a superb post which i really experience analyzing. It isn't always normal that i have the possibility to see something like this .this is a extraordinary inspiring article. I'm pretty tons pleased with your accurate paintings. You put in reality very beneficial information. Preserve it up. Hold blogging. Trying to studying your subsequent submit. You have got crushed yourself this time, and i respect you and hopping for a few extra informative posts in future. Thank you for sharing first-rate information to us. As soon as i notion about such things as: why such records is without spending a dime here? Because while you write a book then as a minimum on promoting a book you get a percentage. Thank you and right success on informing humans more about it . 메이저놀이터순위

https://meogtwiclass.my.cam/
먹튀클래스토토검증
07.06.23 07:36

This was truly a welcoming post. Much appreciated! Thank you again for all the knowledge you distribute,Good post. I was very interested in the article, it's quite inspiring I should admit. I like visiting you site since I always come across interesting articles like this one.Great Job, I greatly appreciate that.Do Keep sharing! Regards . Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. I think this is an enlightening post and it is extremely helpful and educated. in this way, I might want to thank you for the endeavors you have made in composing this article. 먹튀클래스토토검증

검증나라
검증나라
06.06.23 15:59

Great post, please keep on sharmeone for certain authentic considerations on this issue. Truly.. much obliged to you for firing this up. 검증나라

https://fenamad.nethouse.ru/
토토홀리검증목록
06.06.23 15:55

Im obliged for the blog post. Really thank you! Awesome. ..Nice to be visiting your blog again, it has been months for me. Well this article that i've been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college, and it has same topic with your article. Thanks, grea
[url=https://fenamad.nethouse.ru/]토토홀리검증목록[/url]

fildenafilcom
fildenafil
06.06.23 15:25