Golf Online

ENGO s.r.o. získala medzinárodný certifikát ISO 9001:2008

Koncom decembra minulého roku získala spoločnosť ENGO s.r.o. medzinárodný  certifikát ISO 9001:2008. Norma 9001:2008 je uznávaná na medzinárodnej úrovni ako štandard pre riadenie kvality.

Certifikácia sa vzťahuje na všetky procesy  spojené s riadením projektov pre golfové a futbalové ihriská a obchodnú činnosť s komoditami pre záhradné centrá, pestovateľov a spotrebiteľov.

Úspešné zvládnutie auditu a splnenie všetkých podmienok na udelenie certifikátu v dobe, v ktorej dramaticky stúpa význam kvality, znamená pre ENGO  s.r.o. vysoké ocenenie jej práce a vzťahu k zákazníkom i k dodávateľom. Norma ISO 9001:2008 potvrdzuje, že spoločnosť sa sústreďuje na svojho zákazníka, s cieľom trvalého zlepšovania všetkých procesov, systémového prístupu  v obchodných aktivitách a manažovania a udržiavania dobrých vzťahov so všetkými dodávateľmi. Audit potvrdil, že manažment spoločnosti uspokojuje potreby svojich zákazníkov a skvalitňuje proces výroby pri optimálnych nákladoch.

Norbert Zaťko, riaditeľ a konateľ spoločnosti: „Som veľmi rád, že sme audit vedúci k udeleniu certifikátu úspešne zvládli. Chápem to ako potvrdenie faktu, že naši zákazníci sú spokojní a dôverujú nám. Cesta, ktorú sme si vybrali, je správna.  Certifikát reflektuje prioritné ciele spoločnosti, ktorými sú predvídanie potrieb zákazníka, poskytovanie inovatívnych riešení a neustále zlepšovanie kvality našich služieb. Pevne verím, že  certifikát posilní postavenie spoločnosti ENGO na medzinárodnom trhu a získame nové obchodné príležitosti.“