Golf Online

Golf nie je len krásny šport – vedeli ste, že.....?

Golf má mnoho benefitov – pomáha udržať dobré zdravie, prospieva k zachovaniu zdravého životného prostredia a má aj nesporné ekonomické prínosy.

Je to nielen šport, ale aj vášeň, ktorá navyše  predstavuje celé odvetvie.

Pár sociologických faktov

Golf je šport, ktorému holdujú milióny Európanov naprieč všetkým ekonomickým a sociálnym skupinám.

•    V Európe je viac ako 6.500 golfových ihrísk
•    Počet registrovaných hráčov v Európe presiahol 4,4 mil.
•    Odhaduje sa, že ďalších 3,5 mil hráčov je neregistrovaných

Zdravotné benefity

 • Chôdzou a hrou na 18 jamkách spálite 800 kalórií
 • Pravdepodobnosť úmrtia  u golfistov je nižšia o 40% než u negolfistov toho istého veku, pohlavia a sociálnej a ekonomickej skupiny
 • 18 jamkové ihrisko znamená 8km chôdze a 10.000 krokov.  To je fyzická aktivita  odporúčaná väčšinou lekárov a zdravotníckych zariadení.  Chôdza je navyše z bio mechanického hľadiska pre organizmus viac efektívna ako beh, dá sa povedať, že  8km chôdze zodpovedá 5,5-6,5 km behu.
 • Tri hry 18 jamiek týždenne zaručia dostatočné množstvo fyzickej aktivity pre udržanie optimálnej hmotnosti – a to u všetkých vekových kategórií.
Golf je šport, ktorý sa dá hrať do vysokého veku

Environmentálne benefity:

Golf je bezpochyby športom, ktorý je zviazaný s naturálnym prírodným prostredím viac než  akýkoľvek iný šport. Všetky golfové ihriská prispievajú k udržaniu zdravého životného prostredia  a podporujú zachovanie biodiverzity.
Trávnik golfového ihriska preventívne pôsobí proti erózii pôdy. Golfové ihrisko taktiež môže prispievať k lokálnemu programu na ochranu vodných zdrojov.  Neznamená to však, že golfové ihriská sú automaticky a výlučne prospešné z hľadiska životného prostredia. Hlavne vo fáze plánovania, dizajnu, výstavby ale prirodzene aj z manažérskeho hľadiska je nevyhnutné prijímať racionálne rozhodnutia s cieľom nepoškodiť existujúce prirodzené prostredie a naopak, prispieť k jeho zachovaniu.

 • Golfové ihrisko obvykle potrebuje 60-70ha, z ktorých je obvykle 30-50% je permanentne kosených a udržiavaných.
 • Hracie plochy pozostávajú z 1ha greenov, 2ha odpalísk a 16-18 ha fervejí.
 • Až 70% dobre manažovaných golfových ihrísk  sa môže stať domovom a prirodzeným miestom výskytu rôznych živočíšnych druhov
 • Aplikácia pesticídov je často obmedzená na max 1-2 ha hracej plochy greenov
 • Použitie závlah podlieha obmedzeniam, zavlažuje sa len v obdobiach sucha a v chladnejších lokalitách len  hracie plochy greenov a odpalísk. Navyše sa čoraz častejšie  zavlažuje len upravenou odpadovou vodou.
 • Golfové ihriská, či už nové alebo staršie môžu prispievať k udržaniu biodiverzity a výskytu mnohých živočíšnych druhov v oveľa vyššej miere než intenzívne obrábané poľnohospodárske plochy

Ekonomické fakty

Golf nie je len šport, stal sa celosvetovým odvetvím. Jeho ekonomický dopad na Európu je značný.

 • Celková ekonomická hodnota golfového priemyslu v Európe vyjadrená v tržbách predstavuje  15,1 bil EUR.
 • Hodnota golfového turizmu v Európe v roku 2012 bola 1,5 bil EUR.
 • Golfové odvetvie predstavuje 180.000 pracovných miest priamo spojených s golfom, čo predstavuje 4,4 bil EUR v mzdách.

Fakty boli zverejnené na www.europeangolf.eu