Golf Online

Prvá virtuálna golfová výstava

Pod názvom IGCEMA - Virtual Trade Show sa uskutočnila prvá virtuálna výstava určená pre superintendentov, manažérov, asistentov, technikov údržby a zariadení golfového priemyslu. Akcia prebehla v dňoch 11. až 13. mája „naživo“. Hlavným cieľom bola podpora rozvoja podnikania a možnosť vybudovania nových obchodných partnerstiev a spoluprác cez internet.

Prvá virtuálna golfová výstava prebehla v rámci internetového kongresového centra, ktorý je novým komunikačným nástrojom podporujúcim online spoluprácu účastníkov, ktorí sa takto môžu virtuálne stretnúť, naučiť sa niečo nové a uskutočniť obchodné rozhodnutia.

Usporiadateľom tejto jedinečnej akcie je IGCEMA (International Golf Course Equipment Managers Association). Najdôležitejšou cieľovou skupinou medzinárodnej organizácie IGCEMA sú technickí špecialisti, ale aj superintendenti a ich asistenti, teda ľudia, korí majú len zriedkakedy možnosť cestovať a zúčastniť sa výstav zameraných na golfový priemysel.

Virtuálna výstava prebehla presne tak, ako o tom napovedá jej názov. Podujatie trvalo online nepretržite tri dni, počas ktorých boli účastníkom k dispozícii videá, prezentácie i virtuálny prístup k 3D stánkom jednotlivých vystavovateľov, účastníci mali tiež možnosť zapájať sa do diskusií prostredníctvom emailov a internetových rozhovorov. Dôvodov, prečo sa zúčastniť tejto akcie, bolo niekoľko: žiadny poplatok, pohodlná účasť z kancelárie či domu, prístup k popredným dodávateľom na jednom mieste.

Na prvej virtuálnej výstave sa zúčastnilo 20 predajcov, medzi ktorými boli napríklad spoločnosti Toro, John Deere a Jacobsen, ktorí podujatie zároveň aj sponzorovali. K 1. aprílu bolo zaregistrovaných viac ako tisíc účastníkov.

I keď sa online výstava skončila, záujemcovia majú možnosť do 15. augusta 2010 veľtrh navštíviť prostredníctvom webových stránok http://igcema.veplatform.com a www.golfdom.com/vts, kde je k dispozícii celý obsah výstavy a tiež možnosť klásť otázky.

Jeden z organizátorov výstavy povedal: „Táto iniciatíva je nová a nie sme si istí, čo od nej môžeme očakávať. Vieme však, že pre mnohých ľudí, ktorí majú v tomto priemysle možnosť robiť dôležité rozhodnutia, je veľmi významným krokom vpred smerom k efektívnejšiemu marketingu."

Využívanie internetu a online komunikačných nástrojov je najmä v ťažšom ekonomickom období, kedy je cestovanie nákladné a rozpočty sú znižované, efektívnou cestou vzdelávania zákazníkov. Dúfame, že takýchto podujatí bude v budúcnosti ešte veľa.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 3(komentárov: 3) Pridať komentár
 
lasix dose
Lasix
12.11.21 06:03

Amoxil Mg

Pementemi
Pementemi
10.11.21 09:57
doreedusy
doreedusy
10.09.21 19:00