Golf Online

TURF EDUCATION TRNAVA 2013 SA BLÍŽI!

TURF EDUCATION TRNAVA 2013 SA BLÍŽI!

Ďalšia z radu vzdelávacích akcií pod značkou TURF EDUCATION, zameranej na starostlivosť o profesionálne trávnaté povrchy sa uskutoční 12.3.2013 v Hoteli Empire v Trnave.

Tento rok sme sa rozhodli konferenciu koncipovať čo najviac prakticky, tj. zamerať sa na oblasti, ktoré riešite v bežnom pracovnom živote prakticky denne.

Naším cieľom je poskytnúť Vám maximum informácií a odpovedí na Vaše otázky a to nielen z oblasti analýz vody a pôdy ale aj z oblasti hodnotenia kvality greenov, merania ich parametrov, ďalej z oblasti optimalizácie už existujúceho závlahového systému, meranie vlhkosti GPS prístrojom, z oblasti chorôb trávnika a pod.

Súčasťou konferencie bude aj prednáška prvotriedneho greenkeepera o príprave golfového ihriska na turnaj svetovej úrovne.

INTERAKTÍVNE, PRAKTICKY ORIENTOVANÉ BLOKY PREZENTÁCIÍ!

PONÚKAME  VÁM PORADENSTVO A KONZULTÁCIU VÝSLEDKOV ANALÝZ VODY A PôDY!

ANALÝZY PôDY VÁM PONÚKAME ZDARMA!!
ANALÝZY VODY V CENE 80 EUR bez DPH.

DORUČTE NÁM VZORKY VODY a PôDY najneskôr do 10.2.2013.

NAŠI LEKTORI SA TEŠIA NA VAŠE OTÁZKY! ODNESTE SI Z KONFERENCIE ČO NAJVIAC ODPOVEDÍ!!  PÝTAJTE SA, REAGUJTE, TESTUJTE SI VEDOMOSTI, POLEMIZUTE!!

Miesto konferencie: Hotel Empire, Tenisové centrum Trnava
Dátum konferencie: 12.3.2013

Registračný poplatok:
základná sadzba 50 EUR, zľavnená sadzba 40 EUR ( v prípade registrácie a platby do 15.2.2013)

REGISTRUJTE SA EŠTE DNES!

SPEAKRI A TÉMY

BLOK I.
Analýzy vody a pôdy, PRAKTICKÁ INTERPRETÁCIA  výsledkov analyzovaných vzoriek dodaných účastníkmi
Richard Lawrence, Managing Director Environmental Turf Technology,
Jonathan Pendry, Development Director Environmental Turf Technology a Golf Course Director Braemar Golf

BLOK II.
Hodnotenie kvality greenov – pevnosť, konzistencia, plynulosť, rýchlosť
Praktická prezentácia The Trueness Meter TM,  patentovaného prístroja STRI

Andy Cole, STRI

BLOK III.
Príprava golfového ihriska na významný svetový turnaj
Harmonogram údržby, použité prípravky, tipy a triky, riešenie krízových situácií
Ken Siems, Director of Agronomy, Pestovo Golf and Yacht Club

BLOK IV.
Možnosti optimalizácie existujúceho závlahového systému a meranie ekonomických a ekologických prínosov, Vlhčiace činidlá, meranie vlhkosti GPS prístrojom
Miroslav Šigut, Iveta Rothová ENGO s.r.o.

BLOK V.
Interaktívna Session  -  Choroby trávnika a jeho ochrana
Ruth Mann, Turgrass Protection Dept, STRI

VŠETKY DETAILY NÁJDETE NA WWW.TURFEDUCATION.EU!