Golf Online

Wifi na golfových ihriskách

Výsledky prieskumu, ktorého sa zúčastnili tisíce mladých ľudí ukázali, že absencia wifi na golfovom ihrisku je štvrtou príčinou prečo mladí ľudia medzi 15-25 rokom nehrajú golf.
Prieskum bol uskutočnený spoločnosťou Syngenta a bol zameraný na zvyky a preferencie golfistov. Zúčastnilo sa ho 3.500 respondentov.

Jedna časť prieskumu bola zameraná na golfistov aj negolfistov vo veku 15-25 rokov, ktorým bolo položených niekoľko otázok.
 
Na otázku, prečo nikdy nezačali hrať golf, 42% negolfistov odpovedalo, že nevedeli ako začať..

Na otázku, čo by mohlo byť motiváciou toho aby golf vyskúšali, prvé štyri odpovede boli:
1.ak by hralo viac ich priateľov alebo členov rodiny (57%)
2.ak by existovala možnosť cenovo prístupných golfovým lekciám (52%)
3.ak by pravidlá neboli také striktné (42%)
4.ak by bola na ihrisku wifi (39%)

Odpovede mladých golfistov ukázali, že 42% z nich preferuje hru uprostred popoludnia, čo je dobrý indikátor pre kluby a ihriská – špecifikuje to kedy mladí ľudia radi hrajú.  

Čo sa týka vybavenia, ktoré by chceli mať v klube, patrili medzi ne bar s televíziou a so Sky Sports (37%) a indoor golf simulátor (34%).

Eric Brown,
Turf Global Business Manager spoločnosti Syngenta, povedal: "Zatiaľ čo mnohé zistenia neboli vôbec prekvapujúce, kľúčovou témou, ktorú respondenti  spomínali, bola túžba po uvoľnenej a priateľskej atmosfére, ktorá by mala byť v klube či na ihrisku. Hráči nechcú striktné pravidlá týkajúce sa obliekania, chcú slobodne používať svoje mobilné telefóny. Výskum priniesol obrovské možnosti v oblasti juniorov a žien a kľúčový význam cenovo prijateľných lekcií pre nových hráčov."

Zdroj: www.golfclubmanagement.net