Golf Online

Zatrávňovanie olympijského golfového ihriska v Rio de Janeiro je v plnom prúde

Zatrávňovanie olympijského golfového ihriska v Rio de Janeiro je v plnom prúde

Svet netrpezlivo očakáva návrat golfu ako olympijského športu po viac ako sto rokoch. Ľudia zainteresovaní do výstavby nového golfového ihriska, navrhnutého americkým golfovým architektom Gilom Hansem,  začali pokládku trávneho koberca s druhom Zeon Zoysia.  Ihrisko musí byť hotové a plne pripravené o dva roky – v auguste 2016.

Marcelo Matte, majiteľ spoločnosti Green Grass Brazil vypestoval na svojej farme koberec špeciálne určený pre olympijské golfové ihrisko.  Tento certifikovaný producent trávnych kobercov pripravil dva druhy: Zeon Zoysia na odpaliská, ferveje a rafy a SeaDwarf Seashore Paspalum na greeny. Jeho kontrakt zahŕňa aj pokládku.

Stavebný tým olympijského golfového ihriska(zľava): Architekt Gil Hanse, Marcelo Matte Green Grass Brazil, David Doguet šľachtiteľ BLADERUNNER Farm a supervisor stavby Neil Chytro (foto so súhlasom Marcela Matte, Green Grass Brazil)

Marcelo Matte povedal, že trávu začali pestovať už v januári 2013. Potrebovali jej mať dostatok, aby boli schopní rýchlo reagovať a začať s pokládkou hneď ako to umožnil pokrok v stavebných prácach. Na zatrávnenie 18 jamkového golfového ihriska vypestovali 35-40 ha koberca. Na pokládke pracuje 20 jeho ľudí a odborné konzultácie poskytuje David Doguet, americký šľachtiteľ z texaskej  farmy BLADERUNNER, ktorý odrodu Zeon Zoysia pre golfové ihriská vyšľachtil.

Pokládka koberca na golfové ihrisko sa začala v máji 2014. Matte uviedol, že sa používa niekoľko rôznych metód. Väčšina plôch sa pokrýva kobercami zrolovanými do veľkých kotúčov, ktoré keď sa rozvinú, pokryjú veľkú plochu. Na iné plochy sú použité pláty, pričom jednotlivé kusy do seba zapadajú ako puzzle. Žiadne plochy na ihrisku nebudú klasicky vysievané, všade bude použitý trávny koberec. Samozrejmosťou je použitie množstva techniky, od špeciálnych strojov na rozvinutie kotúčov, manipuláciu s nimi atď. až po rôzne úžitkové vozidlá, traktory, valce a pod.

Oba trávne druhy Zeon Zoysia a SeaDwarf Seashore Paspalum sú považované za druhy s vysokou toleranciou sucha. Zeon Zoysia je druh s nízkymi nárokmi na živiny, vytvára hustý porast a extrémne kvalitnú hraciu plochu s minimálnym výskytom burín.  Táto charakteristika druhu Zeon Zoysia je zásadná,  nakoľko podľa Matta ešte nemajú povolenie na používanie herbicídov. Druh SeaDwarf Seashore Paspalum zasa veľmi dobre znáša zasolenú vodu, ktorou sa budú greeny  v budúcnosti zavlažovať.

Pokládka trávnych kobercov by mala pokračovať až do decembra, v závislosti na rýchlosti výstavby golfového ihriska. Matte povedal, že porast bude na úplné zapestovanie potrebovať celé vegetačné obdobie, tj. od novembra do mája.

Aj napriek tomu, že Matte  počas jeho kariéry už zatrávňoval mnoho golfových ihrísk, tento projekt je pre neho mimoriadny. „Máme obrovskú zodpovednosť, jedná sa o veľmi dôležitý projekt pre všetkých zúčastnených. Stane sa vám to raz za život, byť súčasťou vzniku prvého golfového ihriska postaveného pre olympijské hry. Dúfam, že všetci v Brazílii budú môcť byť na ihrisko hrdí. Prostredníctvom televízie bude olympijský turnaj sledovať celý svet, možno to bude vôbec najvyššie množstvo divákov, aké kedy golf sledovalo“, povedal Matte.

Pred zahájením Letných olympijských hier mládeže tento týždeň sa výkonný riaditeľ International Golf Federation (IGF) Antony Scanlon pozitívne vyjadril o priebehu výstavby v Barra de Tijuca.

"Dúfame, že pokládka koberca bude skompletizovaná koncom októbra alebo začiatkom novembra 2014. V takom prípade by mal trávnik dostatočný 12 mesačný čas na rast. Nie je to úplne ideálne, ale malo by to stačiť  na to, aby sme mohli zorganizovať testovací turnaj pre samotným začiatkom OH, pravdepodobne na začiatku roka 2016“.

Článok bol uverejnený na www.golfbusinessnews.com.