Golf Online

Cesty na golfových ihriskách - zásady dizajnu

Cestičky na golfovom ihrisku

Cestičky pre golfové autíčka by mali byť plne integrované do golfového dizajnu.  Nemali by byť plánované  len ako priame spojenia určitých konkrétnych miest. Premyslený dizajn vám môže ušetriť mnoho problémov v budúcnosti. Tu je niekoľko tipov.

Jednoduchý a ľahký prístup.

Vžite sa do pozície hráčov a zamyslite sa, aká trasa by bola pre nich najprirodzenejšia. Prečo navrhovať cesty po ktorých nikto nebude chodiť? Zakomponovanie do terénu je až druhoradé. Samozrejme tým nechceme povedať, že cestu treba naplánovať do stredu ferveje.

Priamy, rovný smer.

Jazda po kľukatých cestičkách bude viesť k využívaniu všetkých možných skratiek. Golfisti vždy uprednostňujú najľahší a najrýchlejší presun. Preto by cesty mali byť čo najkratšie. Keď je odpalisko napravo od greenu, cesta by mala ísť tiež vpravo.

Mierne zákruty

Lepšie zapadnú do terénu, vyzerajú prirodzenejšie. Nehovoriac o tom, že sa po nich ľahšie a bezpečnejšie jazdí. Pre rýchlosť  25km/hod je odporúčaný rádius až 35m. Široké zákruty takisto umožňujú lepšie rozloženie záťaže a teda menšie poškodenia trávnika. Ostré zákruty prinášajú úzke vjazdy a výjazdy, teda koncentrujú záťaž na malé územie. Snažte sa vytvoriť čo najväčšie rovné prístupové plochy – prepočtom  60cm na každých 1000 roundov.  Všeobecne sa dá povedať, že jedna široká mierne zatočená cesta medzi odpaliskom, fervejou (dopadovou zónou) a greenom dokáže v dostatočnej miere distribuovať dopravnú záťaž.

Obmedzte prekážky.

Stromy, vyvýšeniny alebo bunkre medzi cestou a odpaliskom, ferevejou či greenom, môžu predstavovať problém,  pretože bude dochádzať k lieviku dopravy. Ak by ste chceli skryť cestu vedúcu fervejou, dlhý mierny jednoliaty hrebeň je lepšou alternatívou, než niekoľko vedľa seba umiestnených vyvýšenín (kedy by autíčka jazdili len cez najnižšie umiestnené miesta).
Ak je to nutné pre zachovanie minimálnych rádiusov odstráňte stromy, ale dbajte na to, aby pne zostali minimálne vo vzdialenosti 1,5m od cestičky aby sa zabránilo poškodeniu autíčiek aj dlažby vydúvajúcimi sa koreňmi.

Maximálny sklon.

Mal by byť maximálne 15%, treba sa vyhnúť príliš strmým svahom v bezprostrednej blízkosti ciest.  Cesta môže viesť aj naprieč fervejou (ak je to nevyhnutné) ale vždy mimo územia dopadových zón.

Odporúčania pre oblasť greenov:

• Cesty okolo greenov by sa mali nachádzať 12-18 m od hranice greenu. Akékoľvek bližšie umiestnenie môže mať za následok vznik príliš frekventovaných cestičiek, resp. skratiek.
• V blízkosti odpalísk a greenov by cesty mali byť ohraničené obrubníkmi a v oblasti vjazdu a výjazdu aj vydláždené na cca 3-3,6m.  
• Vjazd by mal byť vždy smerom odzadu, čo bude priaznivo vplývať na tempo hry a zabráni sa tak zdržovaniu
• Cesta by nemala viesť cez oblasť drenážnych kanálov ani cez úzke vyvýšeniny.

Odporúčania pre oblasť odpalísk:


• Cesta by mala viesť rovnobežne s okrajom odpaliska, vo vzdialenosti  7-12m. Všetky miesta tak budú v rovnakej, prípadne porovnateľnej vzdialenosti a uhle.
• Vizuálne narušenie by malo byť minimálne, cesta by nemala zasahovať do línie hry
• Vertikálne stúpanie by takisto malo byť minimalizované. Ak je odpalisko na vyvýšenom mieste, aj cestička by mala stúpať.

Odporúčania pre oblasť fervejí:

• Cestičky by sa mali nachádzať 12-18m od hlavných vstupných miest na odpalisko
• Mali by byť na pravej strane ferveje – ak je to možné
• Prípadne by mali byť na tej strane ferveje, kde je menej prekážok (bunkre, vyvýšené miesta)
• U dogleg jamiek – pokiaľ nemôžu byť zakomponované do vnútornej strany, mali by lemovať vonkajšiu stranu
• Cestička by sa mala nachádzať na rovnakej úrovni terénu ako je fervej – aby bol umožnený bezproblémový a pohodlný prístup. Ak je cesta mierne vyvýšená, je to len plus, umožní to hráčom lepší výhľad na polohu ich loptičky, limituje to hľadanie a urýchľuje hru.
• treba sa vyhnúť nebezpečným oblastiam ako napr. hracie zóny susedných jamiek alebo príliš strmé svahy

Cesty sa dajú integrovať do terénu:

•  Zatienením stromami

• Odklonením od výhľadovej zóny, umiestnením resp. schovaním za nízke vyvýšeniny (v otvorených oblastiach). Často je ľahšie schovať cestu, ktorá križuje fervej, ako cestu, ktorá by viedla paralelne so smerom hry.

Z čoho ich stavať?

Na výstavbu by mali byť použité vysoko kvalitné stavebné materiály, tj. dlažba so zodpovedajúcou hrúbkou, výstužou a primeranými dilatačnými škárami. Betón síce môže byť drahší než asfalt, ale vydrží dlhšie a je menej náročný na údržbu.

Nepodceňte drenáž.

Veľa ihrísk, ktoré dodatočne pridávali cestičky na ihrisko, neúmyselne porušili drenážne kanály. Riešením je vybudovanie ciest s bočnými odvodňovacími vývodmi. Cesty samotné by nemali slúžiť ako odvodňovacie kanály, pretože mokrá cesta nie je bezpečná a prúd vody môže spôsobiť eróziu. Ak je to nutné, použite nádoby na zachytenie prebytočnej vody.

Ak uvažujete o pridaní, resp. úprave cestičiek na vašom golfovom ihrisku, tieto základné informácie vám môžu pomôcť. Niektoré riešenia, ktoré sa vám javia ako najvýhodnejšie však môžu prinášať napr. určité bezpečnostné problémy. Použite zdravý rozum a riešenia konzultujte s odborníkmi.

Článok bol uverejnený na www.golfcourseindustry.com, autorom je Jeffrey Brauer.

Potrebujete v tejto problematike pomôcť alebo poradiť? Kontaktujte nás!

ENGO - REFERENCIE GOLF