Golf Online

Cesty pre golfové autíčka – ako zmierniť poškodenie trávnika okolo nich?

Zhustená premávka na cestičkách golfového ihriska väčšinou prináša komplikáciu vo forme zhutnenej pôdy v tých najviac frekventovaných miestach. Je to jav, ktorému sa nedá úplne vyhnúť, ale poškodenie sa dá zmierniť.

Tu je niekoľko tipov:

Neumiestňujte cestičky príliš blízko.  Môžete ich umiestniť  30cm od okraja odpaliska, ale potom je treba počítať s tým, že hráči vystupujúci z autíčka vkročia priamo na odpalisko a trávnik na danom mieste bude vystavený veľkej záťaži. Ideálna vzdialenosť - cca 7m od hranice odpaliska a 12-18m od okraja greenu môže veľmi pomôcť.

Snažte sa o to, aby medzi cestičkou a odpaliskom, greenom či fervejou  bolo čo najmenej prekážok ako sú napr. stromy, vyvýšeniny a bunkre, pretože bude dochádzať k lieviku premávky. Takže:

• Umiestnite cestičku na tú stranu ferveje, kde nie je bunker
• Umiestnite cestičku na tej strane greenu, kde nie je bunker
• Medzi odpaliskom a cestičkou udržujte dostatočne široký lem, aby nedochádzalo ku koncentrácii premávky len na jedno miesto
• Medzi cestičku a odpaliskami či greenmi nevysádzajte žiadne stromy, pretože by to viedlo k vyšliapaniu cestičiek po oboch stranách.

Prejazd fervejou zvyšuje jej dostupnosť a je v poriadku, pokiaľ sa vyhnete primárnym dopadovým zónam. Medzi vhodné umiestnenia patrí :

• pred odpaliskom – v šikmom smere nie ostrejšom ako 30°. Cestička musí golfistov viesť aspoň 60cm dopredu na každých bočných 30cm.
 • min 270m od odpaliska, za primárnou dopadovou zónou.

Vyhnite sa ostrým zákrutám.
Zaznamenali ste niekedy ostré uhly vydláždených či murovaných plôch? Golfové autíčka s maximálnou rýchlosťou 25km/h vyžadujú cca 17m rádius. Zákruty by mali byť ešte širšie a T križovatky, kde sa spájajú dve cestičky by to mali zohľadňovať.

Agronomické dopady ďalej môžete zmierniť nasledovne:

• Nasmerovanie cestičiek po južných alebo východných stranách jamiek v zalesnených oblastiach. Takto efektívne „zatlačíte“ zatrávnené oblasti smerom na sever, čo umožní ľahší prístup ranným slnečným lúčom.(samozrejme pre obyvateľov južnej pologule platí toto odporúčanie obrátene)

• Uistite sa, že váš zavlažovací systém zvýhodňuje tú stranu ferveje, kde je umiestnená cestička. Nedostatočná závlaha spolu s ďalším stresom z nadmernej záťaže je pre trávnik veľmi nebezpečná. V ideálnom prípade môže byť postrekovač len kúsok  od cestičky a tým pádom bude mať dané územie dvojité pokrytie. Na zabezpečenie dostatočného pokrytia danej plochy je minimálna vzdialenosť sprinklera od cestičky 12m.

Autorom článku je Jeffrey Braeur, publikované na www.cybergolf.com