Golf Online

Dámske odpaliská - 11 tipov

Dámske odpaliská: 11 tipov

Mnoho rokov od mojich priateliek golfistiek počúvam sťažnosti na kvalitu dámskych odpalísk. Ich rozhorčenosť často vychádza z absolútneho nepomeru čo sa týka veľkosti, umiestnenia vzhľadom k dopadovej zóne na ferveji, kvality trávnika, či faktu, že odpalisko je jednoducho v neprimerane veľkej vzdialenosti.  Existuje mnoho dobrých superintendantov,  ktorí  sa o ihriská starajú perfektne. Niekedy mám však dojem, ako keby boli dámske odpaliská stále druhoradé.

Dovoľte mi zhrnúť niekoľko tipov, ktoré by mohli byť užitočné pre všetkých, ktorí sa rozhodnú na svojom ihrisku v prospech žien niečo urobiť.

1. Poloha, poloha, poloha!

Poloha odpaliska je kľúčová pre dobrý dizajn golfového ihriska.  Odpalisko, ktoré je príliš ďaleko od hranice ferveje, je okrem toho aj veľkým problémom pre ženy.  Golf je hra, kde hrajú svoju úlohu psychické nuansy a odpalisko, ktoré je „upratané“ niekde úplne na okraj, navyše často s absolútne nevyhovujúcim uhlom vzhľadom k dopadovej zóne, je neverbálnym správou, signálom pre ženy, že sú na druhej koľaji... A to vo viacerých aspektoch, než len vo fyzickej vzdialenosti. Môže to vplývať na chuť do hry, na náladu, na pocit ako vnímame ihrisko a následne aj na to, či sa nám na ňom  darí alebo nie.  Zatiaľ čo v niektorých prípadoch môže byť umiestnenie dámskych odpalísk pochopiteľné, pretože jednoducho nie je iná možnosť,  v ostatných prípadoch by extrémne umiestnené  odpaliská mali byť presunuté hneď ako je to ekonomicky možné.

2. Veľkosť odpaliska.

Odpalisko je časť golfového ihriska, ktorá by mala zabezpečiť každému hráčovi rovnaké podmienky na zahájenie hry. Čiže povrch, ktorý je kvalitne udržiavaný, vyrovnaný a dostatočne veľký. Ak nie je odpalisko dostatočne veľké, limituje možnosti výberu polohy pre odpal a takisto schopnosť regenerácie trávnika, ktorý je vystavený vysokej záťaži a opotrebeniu.  Vzhľadom k tomu, že odpalisko jamky PAR 3 máva oveľa viac divotov, malo by byť väčšie ako odpalisko jamky PAR4 či PAR5. Už v minulosti boli dámske odpaliská poddimenzované a často potrebujú rozšírenie. Väčšie odpalisko poskytne väčšie možnosti čo do výberu polohy pre odpal, bude sa lepšie kosiť a trávnik nebude vystavený takej enormnej záťaži.

3.Máme rovnaký výhľad?  

Vyvýšené odpaliská  sú pre ženy omnoho dôležitejšie než pre mužov. Dôvod je prostý: ženy sú v priemere o 12-15cm nižšie ako muži. Jedným z psychologických atrakcií golfu je viditeľnosť prekážok na golfovom ihrisku – tie vzbudzujú hráčske emócie. Bohužiaľ, často sú predné odpaliská  umiestnené nižšie ako zadné a to má  negatívny dopad na výhľad na jamku a prekážky.  Prekážka, ktorú nie je vidno, logicky nevzbudzuje žiadne emócie a to okráda ženy o isté vzrušenie z hry. Môže to byť jedným z dôvodov stagnácie, prípadne poklesu počtu golfistiek. Riešením je vyvýšiť predné odpaliská do takej miery ako je možné, samozrejme pri citlivom zakomponovaní do terénu. Môže to byť trochu komplikované, najmä ak to bude vyžadovať zásahy do rozsiahlejšej plochy, ale stojí za to, to pre ženy urobiť.  Na viditeľnosť prekážok však vplýva nielen poloha odpaliska z hľadiska výšky, ale aj uhol v ktorom je umiestnené. Vždy je treba sa uistiť, že uhol úderu  je vhodný a umožní jasnú viditeľnosť dopadovej zóny nielen pre pravákov, ale aj pre ľavákov.

4.Dostatok slnečného svetla, vody a kvalitná drenáž.

Odpaliská, ktoré sú umiestnené na bokoch často trpia nedostatkom slnečného svetla. Konáre blízkych stromov ich zatieňujú. To má samozrejme negatívny dopad na kvalitu trávnika. Konáre takisto môžu narušovať viditeľnosť, prekážať úderom alebo inak limitovať prístup na fairway. Vždy je treba brať ohľad nielen na pravákov,  ale aj na ľavákov.  Buď sa pokúste odstrániť prebytočné konáre (ak je to možné) alebo odpalisko premiestnite. Navyše, staršie dámske odpaliská boli  často vybudované na utlačenej  vyrovnanej pôde, bez závlahy či drenáže.  Ešte horšie je, ak boli odpaliská zakomponované do fervejí, vtedy je takmer nemožné udržať ich kvalitu na takej úrovni,  akou by mali disponovať predné odpaliská.  Nevoľte polovičaté a dočasné riešenia.  Dočasné riešenia prinášajú len dočasných golfistov :)

5.Najmite si profesionála, tj. kvalifikovaného architekta.

Svojpomocná výstavba je síce možná, ale svojpomocný dizajn môže byť niekedy katastrofa. Návrhy superintendanta, majiteľa, alebo PRO trénera môžete oľutovať. Služby profesionála nie sú až tak drahé, ale zároveň sú veľmi dôležité. Poloha dámskeho odpaliska jednoducho musí byť navrhnutá po odbornom zvážení všetkých faktorov.

6.Vybavenie odpalísk

Lavička, umývačka loptičiek, označenie a popis jamky a odpadkový kôš  sú zvyčajne súčasťou štandardnej výbavy väčšiny odpalísk. Keďže sú však dámske odpaliská umiestnené  pred pánskymi, lavičku tam nájdete len zriedka. S trochou kreativity by sa však štandardné vybavenie odpaliska  dalo v určitom minimalistickom štýle zakomponovať aj na dámske odpaliská bez toho, aby výhľad zo zadných odpalísk bol narušený. Samozrejme plné vybavenie nie je potrebné na každom odpalisku , ale niekoľko lavičiek na oddych hráčky vždy ocenia. Na druhej strane však treba povedať, veľmi pohodlná lavička na odpalisku môže podstatne narušiť tempo hry.. :) Skrátka vždy musí byť nájdený správny a rozumný kompromis.

7.Správny uhol vzhľadom k dopadovej zóne.

Vyhovujúce uhly sú mimoriadne dôležité najmä pri dogleg jamkách (jamka, ktorej fervej  sa zatáča doľava alebo doprava, niekedy až v 90° uhle). Tip: stredná časť doglegu zvyčajne nepredstavuje správny uhol k dopadovej zóne.  Golfový architekt môže pomôcť navrhnúť  správny uhol a vzdialenosť, tak aby ženy dokázali bez problémov zahrať na fervej, neboli nijakým spôsobom obmedzované a vystavené prekážkam na golfovom ihrisku vo väčšej miere ako muži hrajúci zo zadných odpalísk.  Nevhodný uhol alebo vzdialenosť môže dogleg jamku pre ženy vo veľkej miere skomplikovať. Uhol tiež vo veľkej miere ovplyvní aj smer kotúľania lopty po dopade na trávnik. Ak mnoho úderov z dámskeho odpaliska končí vo vysokej tráve, potom je zrejmé, že buď je odpalisko navrhnuté v nesprávnom uhle alebo nie je pre dané plochy vhodne zvolená metóda kosenia.

8.Aká vzdialenosť je už príliš dlhá?

Forced carries (údery, pri  ktorých sú hráči nútení hrať cez prekážku, ktorá sa nedá obísť, napr. potok tečúci cez celú šírku ferveje) môžu golfistu buď nabudiť alebo znechutiť. Takéto prekážky by mali byť korením golfovej hry, ale ak sú umiestnené v príliš dlhej neprekonateľnej  vzdialenosti, výsledkom bude len znechutenie a pokazená nálada. V takomto prípade je lepšie zakomponovať iný typ prekážky (strategickú), pri ktorej sa hráči budú môcť rozhodnúť, či sa pokúsia ju prekonať a do akej miery, alebo sa jej radšej vyhnú. Tie budú pre hráčov s vyšším HCP omnoho lepšie hrateľné.

9. Je vaše ihrisko príliš dlhé?

Známa golfová architektka Alice Dye pred niekoľkými desiatkami rokov publikovala odporúčania pre systém dvoch odpalísk pre ženy “Two Tee System for Women“. K tomu, aby boli ihriská hrateľné pre priemernú golfistku, Alice Dye  odporúčala, aby boli dlhé 4400 – 4750m. Nedávna Minnesota štúdia preukázala, že odpaliská v tejto odporúčanej vzdialenosti malo iba 50% z dopytovaných golfových ihrísk. Navyše ak aj mali dámske odpaliská, mali iba jedno. Väčšina ihrísk je teda pre priemerné hráčky príliš dlhá.  Potom sa nesmieme čudovať, ak ženy vnímajú golf ako príliš ťažkú hru.

10.Rovnosť podmienok prosím.

Tri by boli skvelé, ale aj dva sú dobré. Ako už bolo spomenuté vyššie, Alice Dye odporúčala systém dvoch odpalísk pre ženy, podobne ako u mužov.  Minnesota štúdia ukázala, že len asi 20 % ihrísk malo druhé odpalisko postavené vo vzdialenosti primeranej pre ženy. Na rozdiel od pánskych odpalísk, ktoré zvyčajne poskytujú tri možnosti vzdialeností, ženy majú aj naďalej obmedzený výber iba s jedným odpaliskom. Ďalším zistením bolo, že priemerná vzdialenosť medzi dámskym odpaliskom a najbližším prvý pánskym bola asi 860m. To je príliš veľká vzdialenosť na to, aby mali ženy možnosť postupne zlepšovať svoju hru. Keď sa ženy zlepšia na takú úroveň, že dokážu z ich odpaliska hrať bez problémov na fervej, prípadne dokonca za hranicu dopadovej zóny, potrebujú druhé dámske odpalisko.  Predstavte si, kde by dnes mohol byť ženský golf, keby odporúčania Alice Dye boli naozaj uplatnené.

11. Symbolický ohľad? Nie ďakujeme!

Nielen že by ženy mali byť vypočuté, ale mali by konečne mať aj silný hlas v procese rozhodovania. Pri plánovaní dizajnu nových dámskych odpalísk alebo rekonštrukčných projektoch je dôležité, aby bol vzatý v úvahu nielen mužský pohľad ale aj ženský. Objektívna reprezentatívna účasť posilní proces aj výsledok projektu. Ak sa golf má rozvíjať, ženy musia mať silnejší hlas.

Článok bol uverejnený na www.eigca.org, autorka je Kari Haug