Golf Online

Golfový architekt, zn. Práce všetkého druhu

V každom kúte sveta architekti golfových ihrísk na vlastnej koži zisťujú, že ich úlohou zďaleka nie je len rozhodovať o tom, kde majú byť umiestnené bunkre. Ich klienti potrebujú oveľa viac, potrebujú poradcu, ktorý obsiahne viacero oblastí.

Na jednej strane by sa mohlo zdať, že profesia architekta je veľmi jasne definovaná a vyšpecifikovaná.   A to vytvoriť pre klienta na danom kúsku zeme dizajn podľa jeho predstáv. Často to ale dopadne tak, že práve architekt je tým, kto rieši  množstvo problémov a záležitostí z rôznych oblastí.
 
Byť dobrým architektom vyžaduje súhrn takých vlastností a zručností, ktoré na prvý pohľad snáď ani nejdú dohromady.  Architekt musí byť v prvej fáze dobrý obchodník, aby sa vedel ponúknuť a predať, aby si ho klient vôbec najal. Musí byť kreatívny, invenčný, musí mať umelecké sklony ale zároveň aj technické vedomosti a zručnosti, aby dokázal pochopiť drenáže, závlahy a podobné záležitosti.
 
Renomé, dobrá povesť a dokončené úspešné projekty pôsobenie v odbore samozrejme uľahčia. V praxi sa teraz často vidí, že aj renomované firmy a ateliéry stoja v podstate na 2 - 3 ľuďoch . Ak vezmeme v úvahu rôznorodosť a náročnosť developmentov za poslednú dobu, je úplne pochopiteľné, že architekti musia ovládať všetky činnosti. Inak by sa na trhu neudržali.

Dobrý architekt by mal byť na stavbe počas celej doby výstavby. Môže tak osobne kontrolovať, dozorovať a poskytovať kompetentné konzultácie. To sa nedá robiť z druhej strany oceána. Ideálne je dohliadať na shaping osobne, či je urobený presne podľa plánov. Ušetrí sa tým množstvo dodatočných nákladov.  Architektovo miesto by teda nemalo byť len na začiatku celého procesu, ale vlastne uprostred, v centre celého týmu. Mal by fungovať ako oči a uši svojho klienta,  mal by identifikovať možné nadchádzajúce problémy a postrehnúť šance na výhodnejšie alternatívy riešenia, ak nastanú.

Architekt by mal byť tým, kto zásadnou mierou pomôže klientovi  pochopiť súvislosti spojené s úsporou vody a ostatných nákladov so správnym umiestnením a vytvarovaním bunkerov a s optimalizáciou plôch, ktoré budú vyžadovať údržbu. Niektorí architekti uprednostňujú naturálne bunkre s divokou trávou, ktorú nie je treba kosiť, iní navrhnú bunkre, ktoré budú udržované len personálom. Žiadne hrable pre hráčov, len filozofia že bunkre sú hazard v pravom slova zmysle.

Redukcie v údržbe sú prioritné hlavne v teplých klimatických oblastiach, ktoré sú síce turisticky veľmi populárne a vyťažené, ale kde každý kúsok zelenej plochy znamená značnú položku v nákladoch na údržbu. Dávno už neplatí že väčšie, zelenšie a dlhšie je lepšie. Naopak, sú tu jasné tendencie minimalizovať plochu, ktorú je treba zavlažovať. Preto sa zelené plochy často nahrádzajú bunkermi prírodného rázu, či plochami púštneho typu. Úspory vody sú potom obrovské.

Jeff Brauer, bývalý prezident ASGCA (Americká asociácia architektov golfových ihrísk): “Poskytujeme komplexné služby a to je to, čo klient najviac potrebuje a ocení. Ak to mám rozdeliť, tak 10% je koncept dizajnu a ostatných 90% je technická dokumentácia a jej rozpracovanie. Toto všetko si síce môže pripraviť aj staviteľ a realizátor (a môže to prirodzene fungovať), ale v prípade, že dôjde k nejakej zmene či dokonca ku komplikáciám, je to práve architekt, ktorý ma najkomplexnejší pohľad. Prirodzene, zásadná je aj kontrola, hlavne pri veľkých investičných projektoch. Platí totiž staré príslovie: Nedostanete to, čo očakávate, ale to, čo si skontrolujete.

Udržateľnosť je slovo, ktoré sa v golfovom remesle teraz neustále skloňuje. Skúsený a rozhľadený architekt s komplexnými znalosťami môže byť veľkou pomocou.

Scot Sherman, ASGCA : “Pomáhal som klientom aj s integráciou programov aplikácie pesticídov, s energetickými auditmi, aj v oblasti manažmentu jazier a vodných prekážok. Raz som dokonca najímal odborníka arboristu, aby vypracoval kompletný súpis stromov  spolu s vyhodnotením ich zdravotného stavu a plánom potrebných úkonov a zdrojov na ich udržanie. Pre klienta bolo totiž prvoradé čo najviac predĺžiť  život týmto vzácnym stromom.

Prenesene teda možno povedať, že architekt sedí na viacerých stoličkách:
Čo všetko architekti robia pre svojich klientov?
Výskum ASGCA priniesol nasledujúce závery:

  • 97% prestavba/ rozšírenie tréningových zariadení
  • 93% vytvorenie nových odpalísk pre  juniorov a seniorov
  • 93% poradenstvo týkajúce sa modernizácie či vylepšenia závlahových systémov
  • 86% audit nákladov, identifikácia možnosti  ich úspor
  • 83% konzultácie ohľadne výberu trávnych druhov, výsevov a dosevov
  • 69% zmeny na ihriskách na zlepšenie tempa hry
  • 62% doporučenia špecialistov na manažment jazier a vodných plôch
  • 55% vypracovanie dlhodobých plánov na zmeny, renovácie, vylepšenia

Zdroj : By Design, autor Adam Laurence

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 2104) Pridať komentár
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 
메이저 사이트
메이저 사이트
16.07.24 07:59

That appears to be excellent however i am still not too sure that I like it. At any rate will look far more into it and decide personally! 메이저 사이트

https://oncacity.com/
바카라사이트
15.07.24 13:52

Just saying thanks will not just be sufficient, for the fantasti c lucidity in your writing. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates 바카라사이트

https://totowork.net/
사설 토토사이트 추천
15.07.24 09:27

i was just browsing along and came upon your blog. just wanted to say good blog and this article really helped me 사설 토토사이트 추천

https://yadongcam.net/
야동
15.07.24 08:59

Hello to all, for the reason that I am truly eager of reading this weblog’s post to be updated regularly. 야동

https://yadongbest.org
야동
15.07.24 08:47

Thanks for the blog loaded with so many information. Stopping by your blog helped me to get what I was looking for. 야동

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next