Golf Online

Greg Norman: Všetci sme dostali lekciu

Greg Norman: Všetci sme dostali lekciu

Kríza roku 2008 zasiahla celé golfové odvetvie, najviac zo všetkých však „signature“ dizajnérov a veľké architektonické firmy. Bežní architekti s menšími firmami boli schopní obmedziť náklady a prežiť (a to doslova) na menších rekonštrukciách a renováciách miestnych golfových klubov.

Služby tohto typu a rozsahu sú však pre väčšie spoločnosti menej atraktívne, nakoľko potrebujú pokryť oveľa vyššie režijné náklady. Pokles realitného trhu v USA a z toho vyplývajúci previs ponuky nad dopytom v kombinácii s rôznymi problémami sprevádzajúcimi golfové developmenty všade vo svete (a najmä v Číne) znamenal pre veľké signature firmy obrovský tlak.

Skutočnosť, že niektoré z najväčších značiek priemyslu napr. Nicklaus a Palmer reprezentujú muži vo veku sedemdesiatnikov, ktorí už nie sú ochotní lietať naprieč zemeguľou a hľadať nové príležitosti, tieto problémy  len zintenzívnila.

Firma Grega Normana je zdá sa výnimkou, ktorá nepotvrdzuje tento trend. Iste, Norman je výrazne mladší než väčšina jeho slávnych kolegov a jeho globálny profil, rovnako ako priekopnícka práca v rozširovaní aktivít aj do iných sfér pomáha jeho dizajnérsku firmu udržať.  A teraz, keď sa golfové developmenty opäť v mnohých častiach sveta začínajú rozvíjať, hľadí do budúcnosti s istotou.

Dodáva však, že všetci dostali lekciu. Časy hojnosti  a prebytku v golfe sú preč a aj developeri aj architekti si to musia uvedomiť. Norman hovorí, že je to zmena na dlhú dobu.

„Zmenu sme si uvedomili a  pociťovali až aj predtým ako udrela recesia. V osemdesiatych rokoch bolo na výstavbu golfového ihriska k dispozícii okolo 20 mil. USD. Dnes už to neplatí. V súčasnosti musíme pristupovať ku každému developmentu z pohľadu majiteľa a jeho možností, s prihliadnutím na dlhodobé náklady. Z pozemku musíme vyťažiť čo najviac a vytvoriť absolútne ten najlepší produkt aký dokážeme.  Vždy hovorím, že  treba začať myšlienkou na to čo bude na konci. To je zásadné. Čím viac obmedzíme náklady na začiatku projektu tým lepší výsledok dosiahneme z hľadiska udržateľnosti.“
 
Prístup typu „uvažujem ako vlastník“ má pre budúcnosť dizajnového biznisu zásadný význam. Majitelia potrebujú poradcu, ktorý sa dokáže stotožniť s ich potrebami  a všetky problémy či komplikácie bude brať tak isto osobne ako oni sami. Modely ktoré fungovali v minulosti netreba úplne zavrhnúť, treba ich len prispôsobiť novej situácii a vylepšiť. V čase najväčšej krízy niektorí pozorovatelia považovali rezidenčné golfové projekty za mŕtve, ale podľa Normana je teraz vidno, že toto tvrdenie malo ďaleko od pravdy.

„Už je citeľné oživenie a začína byť  vidieť, že model golfu a nehnuteľností môže fungovať. Musíme sa však vrátiť na začiatok a navrhovať dlhodobo udržateľné ihriská s rozumnými rozpočtami nielen na výstavbu ale aj neskoršiu prevádzku. Toto musí byť naša priorita. Nesmieme developera dostať do hlbokej diery, z ktorej nemá šancu sa dostať. V mojej spoločnosti sme v poslednej dobe  v rámci našich prác začali navrhovať a integrovať aj klubové domy. Je to naša pridaná hodnota, ktorou môžeme prispieť k hodnote každého projektu, do ktorého sme zainteresovaní.“

Súčasťou takejto rozšírenej úlohy golfového architekta je aj komunikácia. Klientovi treba vždy povedať fakty, celú pravdu aj keď to niekedy  nemusí byť príjemné.  V dobe golfového boomu chcel každý päťhviezdičkový development. Každý chcel ihrisko, ktoré dokáže hostiť významné turnaje a to aj napriek tomu, že pravdepodobnosť, že sa tam bude nejaký aj reálne hrať, bola takmer nulová. Developeri stále často trvajú na „championship“ majstrovskom ihrisku a presvedčiť ich, že v danom projekte nemá táto požiadavka opodstatnenie, je jednou z najväčších výziev činnosti golfového architekta.

„Toto je veľmi ťažká dilema a pravdepodobne jedna z najnáročnejších úloh architekta. Vytvoriť najťažšie golfové ihrisko na svete je ľahké, ale ozajstnou výzvou je  vytvoriť ihrisko hrateľné pre všetky skupiny golfistov. Je to naša zodpovednosť, aby investor dostal z ihriska ten output, ktorý očakáva a potrebuje. Či už  pôjde o majstrovské ihrisko, alebo o bežné ihrisko pre golfistov všetkých úrovní. Takisto považujem za dôležité informovať a vlastne istým spôsobom vzdelávať majiteľov o dlhodobej udržateľnosti ihriska, o nákladoch spojených s výstavbou a následnou prevádzkou každého typu ihriska. Treba myslieť na to, že turnaj  je udalosť jedného týždňa a je hlúposť postaviť ihrisko len na jeden týždeň v roku.“

"My ako dizajnéri dostávame inštrukcie väčšinou priamo od majiteľov. A tí môžu požadovať ťažké  a náročné ihrisko. Je to naša zodpovednosť informovať developerov o priebežných nákladoch, reputácii atď.. Na základe týchto informácií sa často vynorí potreba zmeny, tj.  „zjemnenia“ ihriska v priebehu projektu.  Takéto zmeny však vyvolajú ďalšie náklady, ktoré by nemuseli nastať, ak by pôvodná inštrukcia od majiteľov bola iná.  Ako som už povedal, uvažovanie nad projektom treba začať s myšlienkou na to, čo by malo byť na jeho konci.“

Zdá sa, že takéto tlaky existujú po celom svete, najintenzívnejšie sú však na nových, možno menej sofistikovaných golfových trhoch. Na rozvíjajúcom sa trhu ako napr. Stredný východ, kde Normanova spoločnosť vybudovala mnoho ihrísk, je tento tlak najvýraznejší. Značka „championship“ ihriska bola developermi výrazne preferovaná. Norman hovorí, že golfoví architekti majú povinnosť vzdelávať svojich klientov na takýchto trhoch a to nielen v zmysle vybudovania ihriska hrateľného pre väčšinu golfistov, ale najmä v zmysle udržateľnosti a ohľadu k životnému prostrediu.

„Tieto trhy musíme vnímať nielen ako nové príležitosti k rastu golfu,  ale aj ako príležitosti k novému prístupu v developmente a budovaní golfových ihrísk. Vždy som sa snažil posúvať hranice a skúšať nové veci, darilo sa nám to najmä v oblasti znižovania spotreby vody. V súčasnosti je toľko možností, ktoré pomáhajú znížiť spotrebu vody a podporujú udržateľnosť. Snažíme sa zachovať pôvodnú vegetáciu, najmä druhy, ktoré potrebujú najmenej vody a teda znižujú celkovú spotrebu. Na trh taktiež prichádzajú nové produkty, ktoré pomáhajú vodu zadržiavať. Spojenie prirodzeného prostredia a modernej technológie prináša dobrú príležitosť k budovaniu udržateľných ihrísk a zároveň pomáha k rastu golfu na trhoch, ako sú tieto. Takisto je dôležité – najmä na rozvíjajúcich sa trhoch - nájsť spôsoby ako prilákať miestnych hráčov a nespoliehať sa len na cudzincov či turistov.“

Norman hovorí, že v tomto ohľade dostal základnú lekciu doma v Austrálii. Komunity a súťaže sú kľúčové.  „V Austrálii sa organizujú medziklubové súťaže pre dospelých a tie vytvárajú súťaživú atmosféru a pocit príslušnosti a spolupatričnosti k danej komunite. Tento model sa osvedčil, udržuje pri aktívnej hre nielen existujúcich hráčov, ale zároveň vytvára motivačné prostredie aj pre nových. Model sa dá samozrejme rozšíriť aj naprieč všetkými generáciami, od dospelých k deťom. Na každom trhu, kde sa golf ako šport ešte len rozvíja, to pomôže výrazne zvýšiť  povedomie a popularitu hry.“

"Mojím hlavným cieľom je nájsť vhodného developera a vybudovať dvanásť-jamkové ihrisko v kombinácii s nehnuteľnosťami, hrateľné ako 3 šestice jamiek s PAR 72. Takýto projekt by mal výrazne nižšie náklady aj nižšiu náročnosť na hraciu plochu a zostalo by tak viac plochy na ďalšie rekreačné a športové zariadenia. Pre developera by to znamenalo lepšiu návratnosť investícií.“

Článok bol uverejnený v časopise Golf Course Architecture, autorom je Adam Laurence.