Golf Online

Ihriská typu Landfill

Môžu mať tzv. Landfill - projekty dopad na ekonomiku golfového ihriska a rehabilitovať bývalé neúrodné plochy? Ale aké sú výzvy, pýta sa Adam Lawrence?

Ak hovoríme ekonomicky, tak golfový development je momentálne v kritickom režime. Spojte náklady na kúpu pôdy, výstavbu a prevádzkové náklady, pridajte náklady spojené s údržbou a zistíte, že golfové ihriská veľmi ťažko zarobia peniaze pre majiteľov, zvlášť ak bol kapitál na výstavbu požičaný.

Práve preto, sa za posledných 10 rokov, stal golfový development doplnkom biznisu bytovej výstavby. Takto pridaná hodnota k bytovej výstavbe môže pomôcť potiahnuť golf ako biznis model. Tento model všetci dobre poznali v čase, keď sa bytová výstavba predávala ako "horúce rohlíky" a zdalo sa, že ceny pôjdu vždy hore. Teraz sa golfový biznis sám o sebe nachádza na "kamenistej a tŕnistej ceste". Je potrebný nový biznis model - taký, ktorý umožní rast golfových ihrísk na ich vlastnej podstate a stále má primeranú šancu finančného úspechu. Za priaznivých podmienok tzv. "landfill model" môže znížiť náklady na výstavbu ihriska a skrátiť čas návratnosti investícií na rozumnú dobu.

Budovanie ihrísk s použitím importu stavebného materiálu je luxus, ktorý si nemôžeme vo väčšine prípadov dovoliť. Landfill model dizajnovania a výstavby ihriska je vyskúšaný, môže redukovať čisté náklady na výstavbu do takej miery, že návratnosť investícií je pomerne krátka a aj príjmy investorov vyššie.

Veľa takýchto ihrísk bolo vybudovaných po celom svete. Ihrisko Granite Links v Bostone, bolo vybudované na začiatku roku 2000 architektom Johnom Sanfordom. Použil materiál z projektu Big Dig, ktorý premiestňoval do tunelu pod mestom. 13-miliónov ton výkopovej zeminy bolo uložených a následne použitých na šejpovanie golfového ihriska. Na Bayonne GC v New Jersey, architekt a developer Eric Bergstol, vytvoril dramatickú dunovú úpravu použitím zemného materiálu z výkopových prác pri rozširovaní prístavu v New Yorku.

Britský architekt Simon Gidmam je spájaný s niekoľkými projektmi golfových ihrísk modelom Landfill. Podľa jeho skúseností to nie je také jednoduché, ako by si developeri mohli želať. "Zatiaľ čo sa použitie importovaného výplňového materiálu jasne ukazuje ako finančná výhoda, dôležitá je presná špecifikácia, ktorá sa nemôže podceňovať," povedal. Raz zhutnený zemný materiál môže byť dostatočne pórovitý - napriek množstvu prejazdov buldozérom. Toto pomôže drenáži, ale často sú pôdy chudobné s nevyhovujúcou pôdnou štruktúrou. Hlavne ak dizajn obsahuje jemné svahy na fairways a okoliach, je potrebné minimalizovať rýchly vodný odtok. Starostlivú pozornosť je tiež potrebné venovať tomu, ako je ihrisko postavené. V Hart Common GC blízko mesta Bolton na severe Anglicka, Gidman vykonáva generálnu opravu na existujúcom ihrisku použitím lokálneho materiálu. "Dizajnom musíme prekonať nedostatky originálu, ale z hľadiska plánovania a estetiky, museli sme rešpektovať pôvodný ráz krajiny," povedal. "Tak sme zakomponovali trochu menej tvarované fairwaye a okolia, ktoré často nájdete na takýchto typoch ihrísk. Taktiež ako ornica boli použité lokálne jemné náplavové zeminy, ktoré pomaly vysychajú. Riešením bolo, aby sa fairwaye odvodňovali v stanových intervaloch - nikdy to nie je ľahká úloha na vyplnených plochách. A pretože si ornica stále vyžadovala pozornosť, rozhodli sme sa navýšiť ju vhodným pieskom vo vrstve 25 - 50 mm. Môže sa to zdať ako nepotrebné, ale rovnako to môže byť krok vo vylepšení celého ihriska a lepšie ako neskôr zistiť, že ťažký dážď urobí fairway nespôsobilú na hru. Toto je severozápadné Anglicko!"

Golf je hra, ktorá je vyvinutá a v podstate vhodná pre pieskové pôdy. Prirodzene, ak je golfové ihrisko vybudované s využitím lokálnych materiálov z výstavby, je nepravdepodobné, že tento použitý materiál bude ideálny. Takže môže byť potrebné, použiť vhodné množstvá nového materiálu, napr. zapieskovaním, čo bude mať zrejme dopad na ekonomiku projektu. Ale plochy nemôžu iba absorbovať nelimitované množstvo výplňového materiálu. Očakávam nárast golfových ihrísk typu Landfill ako jedno z riešení, a očakávam, že sa štýl "imitované duny" stane prevládajúcim. Takého ihriská môžu byť zábavné. Len niekedy vyzerajú umelo - obrovský "dunový" val v inak rovnej poľnohospodárskej krajine.

Zatiaľ čo developeri všeobecne platia za tony importovaného materiálu, je tu prirodzená tendencia na posunutie bariér, ale takýto posun bude mať pravdepodobne negatívny dopad na finálne golfové ihrisko. Taktiež môže upútať pozornosť zodpovedných činiteľov a úradov, ktoré dávajú patričné povolenia a limitácie, koľko a akého materiálu sa môže použiť, akékoľvek prekročenie môže znamenať zatvorenie projektu.

Šejping je kľúčový pre estetický a hrací subjekt každého golfového ihriska, ako aj pre jeho údržbu, ale životne dôležitý je na landfill projekte. Je to veľmi jednoduché iba vytvoriť množstvo násypov na oboch stranách jamiek, s fairwayami ako rovnými dráhami medzi nimi, ale takýto prístup by pravdepodobne znamenal umelecké a technické zlyhanie projektu. Na ihrisku Shire mimo Londýna, dizajnová spoločnosť Steve Ballesteros asistuje dodávateľom J&E Ely - vytvorili úspech z takýmto typom projektu.

Budovanie golfové ihriska výplňou krajiny nie je veľmi rozdielne od inej výstavby alebo aspoň od typov výstavby, založených na premiestňovaní zeminy.

Konzultant z oblasti greenkeepingu Laurence Pithie, ktorý konzultoval na mnohých takýchto ihriskách, hovorí, že je tu veľa aspektov, na ktoré by sme mali dávať pozor. "Hladina živín je často nízka, takže frekvencia hnojenia musí byť častejšia ako na bežnej ploche," povedal. "Naopak, ak bol pridaný lokálny organický odpadový materiál (napr. bahnité naplaveniny z riek), potom hladiny živín budú jasne vysoké. Z mojich posledných skúsenosti je pravdepodobné, že bude potrebné vyzberať kamene pred valcovaním plochy. Zaberie to čas, ale je to nevyhnutné." Predpoklad je aj nevyhnutnosť dodatočného top dressingu samozrejme s dopadom na rozpočet.

Bayonne Golf Club by mohol byť vhodným "plagátovým dieťaťom" pre landfill golf medzi najambicióznejšími a dramatickými golfovými developmentami posledných rokov, napísal Toby Ingleton. Je to projekt, ktorý by jednoducho nemohol existovať bez komerčného modelu, ktorý umožňuje landfill.

Koncom roku 1990, sa prehlbovali lodné kanály na prístave v New Yorku kvôli novým supertankerom. Vybagrované blato z prístavu sa predtým umiestňovalo do mora, ale to spôsobovalo ničenie rybných ložísk, a tak federálna vláda bola ochotná zaplatiť za umiestnenie materiálu niekde inde. Developer a dizajner Eric Bergstol získal plochu na priemyselne nezaujímavej lokalite s rozlohou cca. 60 ha, tesne pri rieke Hudson pri Manhattane. Náklady na ihrisko boli kalkulované na cca. 130 mil. USD, suma za ktorú by golfové ihrisko nemohlo byť postavené, pokiaľ by nevyužilo príjem za "uskladnenie" odpadového materiálu. Objem materiálu tiež dovolil Bergstolovi vytvorenie dramatických krajinných foriem, ktoré definujú miesto dávajúc mu jedinečný charakter a pomáhajú mu prekonať niektoré prekážky v práci s mierne členenou parcelou.

Bayonne Golf Club je jedno z malých miest s rozlohou 60 ha. Niektoré miesta sa zdvihli z pôvodných 3 m na 30 m. Tieto zmeny dodali ihrisku neopakovateľný ráz, zvlášť na čísle 9, kde sú vysoké duny, povedľa množstva tankerov - ich priemyselného suseda. Vlnité pobrežie dovoľuje šikovne prepletať fairwaye, tak ako č. 2 a č. 8, a č. 12 a 13, ktoré vytvárajú ilúziu väčšieho priestoru. Obraz golfistov a ich caddies diskutujúcich o tom, ktorú trasu okolo susediacich dún použiť je dostatočným dôkazom, ako ľahko sa môžete v danej lokalite stratiť. Ale pohľad skrz vaše rameno vám pripomenie, že ste rovno uprostred svetovo najhustejšie zaľudneného územia.

Ihrisko nie je úplne prirodzené, ale je to neuveriteľné využitie prírody. Bergstolov agronóm Dr. Richard Hurley dohliadal na výsev a výsadbu a musel navŕšiť na niektoré miesta ornicu a piesok. Na výsev fairway a rough použil kostravu a na ihrisku vysadil množstvo ďalších rastlín, vrátane čučoriedkových kríkov a pobrežnej ruže. Ale skutočný úspech ihriska je v neskutočnom a silnom kontraste medzi vytvorenými dunami a priemyselným rázom krajiny. Toto je perfektne vidieť na odpalisku č. 16, jedno z týchto nezabudnuteľných momentov, ktoré je možné získať na golfovom ihrisku. Hráči hrajú zo zvýšeného tee do horizontu vyplneného žeriavmi, mostmi, dokmi a na neďalekom horizonte sú mrakodrapy Manhattanu. Okruh v Bayonne testuje zručnosti golfistov, ich nervy a obrazotvornosť a je to veľká zábava, pričom sú tu splnené všetky kritériá kvalitného golfového ihriska.

Úloha golfového architekta

Zatiaľ čo konštrukcia projektu formovania krajiny využíva obnovu nevzhľadnej pôdy, golfový architekt nemá vždy svoju úlohu na projekte vo svojich rukách, tak ako by mal mať, píše Nigel Henbury. V niektorých prípadoch sa stáva, že architekt môže značne absentovať na kreatívnych debatách o budúcom projekte v počiatočných fázach. V etape realizácie je malý rozdiel oproti projektom, ktoré "nevypĺňajú" krajinu. Je nevyhnutné zaistiť kvalitu a množstvo materiálu, ktorý bude k dispozícií na realizáciu v rámci trvania projektu a príslušné prostriedky na jeho manažovanie.

Tieto developmenty všeobecne spadajú do jednej z troch kategórií: formujú vybrané miesta medzi fairwayami, dovoľujú ihrisku zostať stále otvorené; uzatvárajú celé časti ihriska pre formovanie krajiny po etapách; zabezpečujú landforming celkom nového developmentu. Prvé si vyžaduje veľa šikovnosti v transformovaní individuálnych jamiek počas udržiavania vizuálnej integrity originálneho greenu a zaisťovať, že všetko beží a je v proporciách. Je tu fantastická príležitosť na vytvorenie svetla a tieňa, ktoré dávajú dynamiku svahom, ale je rozhodujúce vyvarovať sa výskytu konštrukčných chýb, ktoré by boli vizuálne nepríťažlivé a taktiež by vytvorili problémy s drenážou a údržbou. Umenie je vo vytváraní formácií zasadených prirodzene do rázu krajiny. Projekty, ktoré spadajú do druhej kategórie umožnia holistické pretváranie originálnej architektúry na vyzdvihnutie charakteru daného miesta a zlepšenie jeho vizuálneho vzhľadu a charakteru krajiny. Najzriedkavejšie projekty sú tie z tretej kategórie. Kľúčom úspešnej aplikácie je príslušný proces prípravy a vypracovania štúdií o environmentálneho dopade na lokalitu. Výsledok musí byť aktívny a dodať merateľný, udržateľný plánovaný zisk.

Správne vybrané projekty uspeli dostupnosťou a vizuálnym vzhľadom a zaznamenali nárast biodiverzie. Miesta nesprávne manažované počas výstavby priniesli kritiku a intervenciu oboch: miestneho úradu a environmentálnej agentúry. Nedávna novela zákona z konca roka 2008 má za úlohu povzbudiť architektov a investorov pracovať viac súdržne pri realizovaní inžinierskych a kreatívnych projektov. Je tu predpojatosť medzi veľkým množstvom ľudí, že práca na formovaní krajiny jednoducho umožní len nahromadenie prebytočnej pôdy, aby sa vytvorili nové valy a nové kontúry na existujúcich miestach. V skutočnosti si vyžaduje tvarovacia práca oveľa viac precíznosti a následný jemný šejping môže mať za následok výrazné zlepšenie hracieho povrchu.

Efektívnym rozdelením projektu na rozumné etapy sa dosiahne zabezpečenie potrebných odborných konštrukčných odborníkov a umožní architektovi manažovať tvarovanie dizajnu s využitím GPS a uskutočniť skvelú výstavbu. Ak dovezený konštrukčný materiál nezodpovedá potrebnej kvalite a špecifikácii, vo finále to môže viesť k ťažkostiam s inštaláciou drenáží a závlah. Je dôležité, aby developeri rozpoznali dôležitosť architekta, aby sa dopracovali k požadovanému štandardu. Architekt by mal pracovať technicky a esteticky. Importovanie regenerovanej pôdy na projekty má dobrý vplyv na developerov a operátorov v dvoch smeroch, technicky a finančne, a každý projekt takéhoto typu poriadne vyhotovený, bude len prínosom.

Ekonomická klíma má za následok spomalenie budovania nových ihrísk. Projekty Landfill môžu byť prvým modelom k naštartovaniu golfovej výstavby.

článok prevzatý z časopisu Golf Course Architecture, vydaný 07/2009

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 46 50(komentárov: 2369) Pridať komentár
 
ivermectin for sale
ivermectin prices in mexi
06.08.21 14:42

products for thinning hair winter allergies
ivermectin pills for humans https://ivermectinstrom.com/# ivermectin over the counter

Kennethmeece
Kennethmeece
05.08.21 03:22
Cyrilchire
Cyrilchire
04.08.21 08:44

cefdinir shelf life [url=https://cefdinir22.us]omnicef 300 generic[/url] cefdinir antibiotic type
omnicef dosing pediatric otitis cefdinir antibiotic dosage cefdinir antibiotic 300mg

BarbaraVet
BarbaraVet
02.08.21 00:35

Строительная вышка тура оптимально подходит и для ремонтных и отделочных работ, и для сбора урожая. В конструкции каждой модели предусмотрены колеса, благодаря которым вышку легко перемещать с места на место при необходимости.
Мы предлагаем: вышка тура купить производитель

Особенности вышек тур
• Прочность. Для того чтобы обеспечить жесткость рам, многие производители снабжают алюминиевую вышку-туру диагональными металлическими стяжками. Благодаря им лестница не сдвинется с места при резком порыве ветра и не погнется при хранении в разобранном виде.

• Устойчивость. Вышка тура, оснащенная колесами, может начать произвольное движение. Чтобы избежать этого, в конструкции предусмотрены опорные стойки. Закрепив их на земле или другой поверхности, можно придать конструкции нужное положение на весь период работ.

• Широкие возможности. В комплекте с некоторыми моделями идут сразу 4 настила, которые позволяют стоять сразу нескольким рабочим. Строительная вышка тура способна выдержать до 250 кг веса и не выйти из строя.

• Удобство при использовании. Передвижные вышки туры можно разобрать за несколько минут, в этом виде они без труда помещаются в подсобном помещении, не занимая много места. Все детали окрашены в яркие цвета, благодаря чему их трудно потерять и легко заметить среди другого садового инвентаря.

Леса для строительства – это временные вспомогательные конструкции, предназначенные для размещения материалов, инструментов и работников на заданной высоте. Широкий ассортимент у нас вы можете ознакомится и

Отрасль применения:
сколько стоят леса строительные цена

• Строительство малоэтажных зданий и строений.
• Проведение фасадных работ.
• Покраска стен – внутри и снаружи здания.
• Установка декораций, сцен и осветительного оборудования.
• Возведение арок и сложных архитектурных объектов.
• Проведение ремонтных работ в частных домах.
• Реставрационные работы.
• Добыча газа и нефти.
• Кораблестроительная отрасль.
• Возведение мостов.

Наши ресурсы: https://vk.com/ramnyelesa, https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=24520180,

vselediWoops
vselediWoops
31.07.21 21:51

А за час до отхода ко сну разрешается выпить стакан кефира.Перед тем как начать гречневую диету, нужно посоветоваться с врачом.Основным противопоказанием к такому режиму питания является аллергия на гречневую крупу или болезни желудочно-кишечного тракта.что надо делать чтобы похудеть
Как похудеть женщине за 10 дней в домашних условиях.Всего за 10 дней можно снизить массу тела с помощью разных методик.Обязательное правило на период похудения нужно полностью отказаться от алкоголя, так как он снижает волю и вызывает сильный аппетит.Диету можно соблюдать не чаще 2-х раз за 1 год.Ее суть в том, что на время диеты в рационе питания будут преобладать белки, а жиры и углеводы будут сведены к минимуму.

Продукты, разрешенные на диете.кефир, несладкий йогурт, ряженка; куриные яйца; отварная рыба или мясо; грибы; любые овощи.Принимать пищу нужно 5 раз в день.Все приемы пищи разделяют на 3 основных и 2 перекуса.Похудение будет идти за счет того, что белки долго перевариваются организмом.
как быстро сбросить вес в домашних условиях
Поэтому он будет тратить гораздо больше энергии, чем получать, и расходовать лишние килограммы веса.Нельзя употреблять сладости, сыр, копченые продукты и бобы.Также следует принять во внимание, что белковая пища способна повлиять на уровень сахара и холестерина, так что могут возникнуть обострения хронических заболеваний.Как похудеть на 5 кг без диет.Чтобы снизить вес до желаемого, не соблюдая никаких диет, достаточно искоренить вредные пищевые привычки и заменить их полезными, а также больше двигаться, гулять на свежем воздухе и не переедать.
как эффективно
Чтобы похудеть на 5 кг, нужно соблюдать следующие правила.Не заглядывать в холодильник без причины.Есть только тогда, когда чувствуется голод, а не от скуки.Ужин должен быть более легким и не позже чем за 3 часа до сна.Снизить или полностью исключить из рациона жареную и копченую еду.
Если очень хочется, то лучше небольшой кусочек жареного мяса съесть утром, но не на ужин.Навсегда отказаться от чипсов, сухариков и газировки это пустые калории, которые обязательно отложатся в виде жира.Поддерживать водный баланс организма.Полезно выпивать стакан воды натощак после пробуждения.Есть 5-6 раз в день маленькими порциями.