Golf Online

„Mal som šťastie na nádherné lokality..“

Doug Carrick, renomovaný kanadský architekt a bývalý prezident A.S.G.C.A, má za sebou viac ako tridsať projektov golfových ihrísk a sedemdesiat renovácií. Mnohé z nich získali prestížne ocenenia za dizajn, tešia sa veľkej obľube golfistov a sú často prezentované v médiách.

Jeho spoločnosť Carrick Design vybudovala známe ihriská v oblasti South Ontario ako King Valley, Eagles Nest, Angus Glen, Osprey Valley, Muskoka Bay,  BigWin Island atď.

Ďalším pozoruhodným projektom je Greywolf Golf Course v Britskej Kolumbii, či  River Course v Newfoundland. Mimo Kanady je Doug autorom  jedného  z najlepších ihrísk vo Veľkej Británii, Loch Lomond v Škótsku  a takisto slávneho Fontana Golf Club v Rakúsku. Spolupracoval aj na projekte Pannonia Golf & Country Club v Maďarsku. Doug je autorom mnohých odborných publikáciía často býva hosťom významných svetových konferencií.

Pre golfonline.sk poskytol nasledujúce interview.

Doug, môžete nám povedať pár slov o sebe? Aká bola Vaša cesta ku golfovej architektúre?

O golf som sa začal zaujímať už ako malý chlapec, keď som mal asi 12 rokov. Okamžite som sa do hry zamiloval a stal som sa klubovým juniorským golfistom. Hral som množstvo turnajov vrátane národných majstrovstiev Kanady, hraných na najlepších kanadských ihriskách. To prebudilo môj záujem o dizajn golfového ihriska. Ako 16-ročný už som si plne uvedomoval, že je to oblasť, ktorej sa chcem venovať. Študoval som krajinnú architektúru na univerzite v Toronte a po ukončení štúdia som začal praxovať u jedného architekta. Po 4 rokoch, v 1985 som sa rozhodol založiť si vlastnú firmu

Ste veľmi známy  a rešpektovaný architekt, ktorý má za sebou viac ako 30 projektov nových ihrísk a ďalších 70 renovácií po celom svete. Päť projektov získalo ocenenie „Najlepšie nové ihrisko v Kanade." Aké je tajomstvo Vášho úspechu? Čím sú Vaše ihriská špecifické?

Mal som veľké šťastie pracovať pre významných klientov, ktorí mali jednak veľmi presnú víziu, čo chcú vytvoriť a zároveň kládli veľký dôraz na vysokú kvalitu. Takisto som mal šťastie na skutočne  nádherné lokality.  Prvá vec, ktorú mám pri novom ihrisku na pamäti, je vytvoriť miesto pre vzrušujúci a zábavný golf pre hráčov všetkých úrovní. Po druhé, vždy sa snažím zdôrazniť najlepšie črty a vlastnosti lokality, v ktorej sa dané ihrisko buduje.  A ak sa mi tieto dve veci podaria, výsledkom je miesto, na ktorom je radosť hrať.

Ako by ste definovali svoj štýl, svoju filozofiu?

Mojou hlavnou filozofiou je vytvoriť golfové ihrisko pre hráčov všetkých úrovní. Snažím sa vždy nájsť také riešenie, ktoré by uspokojilo skúsených golfistov, ktorí radi čelia novým hracím výzvam, ale aj začiatočníkov, ktorí sa chcú hrou hlavne zabaviť. Čo sa týka štýlu dizajnu, nemyslím, že je dobré mať jeden presne definovaný štýl, ktorý potom slúži ako marketingový nástroj. Aj keď veľa architektov to tak robí. Ja sa vždy snažím zachovať jedinečné vlastnosti lokality, plne rešpektovať požiadavky svojho klienta a vziať v úvahu charakter ostatných ihrísk v danej lokalite. Mojím cieľom je vytvoriť niečo, čo je jedinečné a atraktívne, niečo, čo umožní, aby môj klient bol úspešný a konkurencieschopný na miestnom trhu.

Na ktorý z Vašich projektov ste najviac pyšný a prečo?

Som hrdý na každý svoj projekt, pretože každý je nejakým spôsobom jedinečný. Niektoré projekty prirodzene benefitujú z nádhernej okolitej krajiny, ale obrovské uspokojenie mi prinášajú aj úspešné a obľúbené ihriská, ktoré boli vytvorené na úplne obyčajnom mieste.

Prirodzene, je niekoľko projektov, ktoré pre mňa znamenali veľké úspechy, napr. Angus Glen Golf Club, ktorý hostil dve PGA Tour,  Canadian Open a jeden LPGA Tour Ladies Open Championship, či Fontana Golf Club neďaleko Viedne v Rakúsku,  kde sa hralo Austrian Open ako súčasť  European Tour. A samozrejme  aj The Carrick, Loch Lomond v Škótsku, ktorý hostil dve škótske Ladies Open  a aj PGA.

Golfový priemysel čelí v poslednej dobe veľkým zmenám. Ľudia sú pod väčším tlakom, musia rozdeliť svoj čas medzi prácu, rodinu a záľuby. To všetko vedie k tendenciám navrhovania kratších ihrísk, ktoré by sa dali rýchlejšie zahrať. Myslíte si, že aj tieto kratšie ihriská môžu byť rovnako atraktívne a náročné?

Niet pochýb o tom, že golfový priemysel čelí mnohým výzvam, v poslednej dobe je to najmä súčasná ekonomická situácia vo svete. Ľudia kladú väčší dôraz na to, ako strávia svoj voľný čas a ako minú svoje peniaze na tieto rekreačné aktivity. K tomu, aby golf ako šport nestagnoval, musíme mať ihriská, ktoré sa dajú zahrať za kratšiu dobu a menej peňazí. Kratšie a kompaktnejšie ihriská nepochybne prispejú aj k riešeniu otázok súvisiacich s lacnejšou výstavbou a následnou údržbou. Verím, že aj kratšie ihrisko môže byť premyslené a navrhnuté tak, aby bolo veľmi zaujímavé a podnetné pre hru väčšiny golfistov.  Samozrejme ihriská pre vrcholné turnaje budú aj naďalej musieť spĺňať presné požiadavky týkajúce sa dĺžky, ale pre bežného rekreačného golfistu nie je atribút dĺžky rozhodujúci.

Technológia golfových palíc sa stále vyvíja a zdokonaľuje. Aj golfové loptičky lietajú stále ďalej a ďalej. Aspekt kratšieho golfového ihriska je tak logicky v protiklade. Je nejaký spôsob, ako to vyriešiť?

To je otázka, na ktorej musia vrcholné organizácie golfového priemyslu neustále pracovať a vyriešiť ju. Už aj preto, aby sa niektoré z významných klasických ihrísk nedostali mimo hru pokiaľ ide o organizovanie  vrcholných športových turnajov. Existuje už niekoľko regulácií a obmedzení v oblasti golfového vybavenia a redukcie vzdialeností. Je to však náročné, pretože tam vstupuje veľa rôznych faktorov.  Myslím, že jednoduchšie by bolo vytvoriť regulácie pre golfové loptičky. Podľa môjho názoru by pre golf bolo dobré vrátiť maximálnu vzdialenosť letu golfovej loptičky späť na pôvodnú dĺžku.

Ďalším dôsledkom recesie (aspoň v našom regióne) je, že projekty väčšieho rozsahu naplánované ako rezidenčné, majú často finančné problémy a sú oneskorené. Kde sa podľa Vás najčastejšie robia chyby a čo je kľúčom k úspechu takýchto rezidenčných projektov?

Hlavným problémom u väčšiny týchto projektov je obmedzená dostupnosť, resp. nedostupnosť finančných prostriedkov. Banky nie sú v tejto dobe naklonené  financovaniu veľkých projektov. Sú pre nich príliš rizikové. Kľúčom k úspechu projektu golfového ihriska sa nachádza v existujúcom silnom trhu pre golf (a prirodzene aj pre nehnuteľnosti) a rozvoj takého typu projektu, ktorý presne spĺňa dané potreby. Je treba pochopiť, čo je ten ktorý trh schopný uniesť, pokiaľ ide o cenu. A tá by potom mala diktovať, koľko peňazí môže byť vynaložených na rozvoj golfového ihriska a infraštruktúry. Kľúčový je reálny business plán. Golfové ihrisko môže síce zvýšiť hodnotu okolitých nehnuteľností, ale na druhej strane aj ono musí byť  sebestačné a fungovať ekonomicky ako podnikateľský subjekt.

Slovensko je krajina, ktorá nemá veľkú golfovú históriu. Úvodným  krokom je preto golf prezentovať a prilákať čo najviac ľudí, aby si ho vyskúšali. Zároveň však čelíme nedostatku jednoduchých, ľahko dostupných verejných ihrísk,  kde by mohli obyčajní ľudia začať hrať. Pre investorov také malé projekty, zdá sa, nie sú dostatočne atraktívne....

Áno, rozvoj verejných a cenovo dostupných ihrísk je kľúčom k dlhodobému zdravému vývoju golfového priemyslu a to  nielen na Slovensku. Môže to však byť veľmi náročné, vzhľadom k vysokým cenám pozemkov v blízkosti miest a vysokých nákladov spojených s prekonávaním rôznych regulačných opatrení miestnych úradov. Je dôležité, aby celkové náklady na rozvoj projektu boli úmerné potenciálnym príjmom,  ktoré môžu byť generované  z danej oblasti trhu. Jednoduché 9 jamkové ihrisko, cvičné plochy a odpaliská sú typy zariadení, ktoré jednoznačne pomôžu k podpore a získaniu nových golfistov. Veľký prospech  z nich môžu mať rôzne územné samosprávne celky, ktoré by určite mali byť tiež nápomocné a aktívne. Môžu napr. poskytnúť verejne vlastnené pozemky pre dlhodobé prenájmy, rôzne daňové úľavy a tiež uľahčiť regulačné a schvaľovacie procesy. Všetko toto by malo značne pomôcť vlastníkom alebo prevádzkovateľom potenciálneho golfového  ihriska. Obce by si mali uvedomiť obrovský zmysel zakladania nových golfových ihrísk, pretože práve športoviská tohto druhu nielen podporujú golf ako šport , ale slúžia aj ako miesto pre sociálne interakcie, podnikanie, obchod, charitu, či pomáhajú zachovať zeleň a voľne žijúce živočíšne druhy v danom regióne. Takisto predstavujú veľký ekonomický prínos vo vytváraní nových pracovných miest.

Medzi Vaše výnimočné projekty patrí aj ihrisko Loch Lomond v Škótsku. Prečo bol tento projekt taký náročný?

Navrhovanie golfového ihriska v Škótsku, domove golfu, je určite jedným z najväčších vrcholov v mojej doterajšej kariére. Bolo tam veľa rôznych špecifických problémov, pozitívne aspekty však zďaleka tieto problémy prevážili. Keď som začal na tomto projekte pracovať, v parlamente sa práve pripravovalo vyhlásenie celého regiónu Loch Lomond za prvý Škótsky národný park. A to prinieslo oveľa prísnejšiu kontrolu vo všetkých enviromentálnych aspektoch. Večne daždivé počasie v tejto oblasti Škótska tiež situáciu neuľahčovalo a museli sme čeliť rôznym problémom. A aby toho nebolo málo, pri zemných prácach bolo odkrytých mnoho artefaktov doby bronzovej a doby železnej a ako sa neskôr ukázalo,  išlo o najväčšie archeologické nálezisko v západnom Škótsku. Toto všetko prirodzene predstavovalo komplikácie, ale keď sa pozriem späť, bol to projekt, ktorý ma neskutočne naplnil a bol pre mňa vynikajúcou skúsenosťou.

Navrhovali ste aj ihriská v Maďarsku a Rakúsku. Obe sú geograficky dostupné aj pre slovenského hráča, minimálne na golfový výlet. Môžete nám o nich povedať viac? Ako ste sa dostali  k týmto projektom?

Fontana Golf Club v Rakúsku bol navrhnutý pre jedného z mojich klientov tu v Kanade. Pracoval som na projekte Magna Golf Club, keď ma Frank Stronach požiadal, aby som sa zapojil aj do návrhu ich nového ihriska v Rakúsku. Spolupracoval som na ňom s rakúskym dizajnérom Hansom Erhardtom. No a Hans mi navrhol, či by som mu nepomohol aj pri návrhu nového ihriska v Maďarsku, Pannonia Golf & Country Club.  Išlo o dva veľmi rozdielne projekty. Fontana Golf Club bol postavený na rovnej otvorenej ploche, kde sa  vyhĺbilo 20 akrové jazero a na dosiahnutie plánovaného dizajnu bolo treba popresúvať veľké množstvo zeminy. Naopak lokalita Pannonie disponovala krásnou zvlnenou krajinou, kde sme jednotlivé jamky zakomponovali do pôvodného terénu s minimálnym objemom zemných prác.

Ste zaangažovaný aj v slovenskom projekte vo Veľkom Bieli. Môžete nám povedať viac? Ako ste sa dostali k tejto spolupráci? Aký je momentálny stav a aké sú plány?

Klientov projektu Veľký Biel  som stretol v Toronte, keď boli na návšteve Majstrovstiev sveta v hokeji. Zhodou okolností si zahrali golf na pár ihriskách, ktoré som dizajnoval. Myslím, že sa im to páčilo, lebo ma krátko potom kontaktovali s otázkou, či by som bol ochotný spolupracovať na projekte ich golfového ihriska. Bez váhania som súhlasil, lebo ako píšem v mojej knihe, každý, kto miluje hokej a golf, musí byť dobrý človek. Pevne verím, že sa projekt bude realizovať.

Aké sú vaše plány do budúcnosti? Máte nejaké preferované krajiny, v ktorých by ste sa chceli viac realizovať?

Môj hlavný plán do budúcnosti je pokračovať v tom, čo robím teraz  a teda navrhovať golfové ihriská. Príležitostí a nových projektov nie je vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu v súčasnosti veľa, ale som optimista a dúfam, že nové príležitosti prídu čoskoro. Veľmi rád pracujem v Európe a bol by som šťastný, ak by som mal viac projektov práve tu. Mojim snom je dizajnovať typické links ihrisko na brehu oceánu v Škótsku, Írsku či Anglicku. Ale potešili by ma projekty aj v Taliansku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Nemecku a samozrejme na Slovensku.

Golf je veľkou súčasťou vášho života. Čo golf pre vás znamená? Ste aj vášnivý hráč, alebo je golf pre Vás skôr povolaním?

Golf vždy bol a stále je veľkou súčasťou môjho života a to od mojich 12 rokov. V prvom rade milujem golf ako hráč.  A som nesmierne šťastný, že moje hobby môže byť aj mojím povolaním, ktoré ma živí. Sledovanie golfistov ako hrajú na ihrisku, ktoré som mal to šťastie dizajnovať, je pre mňa tá najväčšia odmena.

Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor!

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 14) Pridať komentár
1 2 3 Next
 
kaka brand
custom cosmetic packaging
22.05.21 14:12

Thank you for helping out, wonderful info. “A man will fight harder for his interests than for his rights.”custom cosmetic packaging boxes

custom cosmetic packaging boxes
custom cosmetic packaging
22.05.21 14:04

Very efficiently written information. It will be beneficial to anybody who utilizes it, including me. Keep up the good work. For sure i will check out more posts. This site seems to get a good amount of visitors.custom cosmetic packaging boxes

kaka brand
custom cosmetic packaging
22.05.21 14:01

Thank you for helping out, wonderful info. “A man will fight harder for his interests than for his rights.”

LonnieTen
LonnieTen
31.03.21 23:22

zithromax tablets: zithromax over the counter zithromax online paypal
https://zithromaxproff.com/# where can i buy zithromax uk
zithromax online australia zithromax for sale generic zithromax 500mg india

academic writing service online
academic writing service
27.03.21 10:21

It was a great decision to turn to this a href="https://academhelpers.com/">academic writing service online and hire a specialist in nursing. I was able to have a rest and got an A for a paper without any problems!

1 2 3 Next