Golf Online

Publikácie ASGCA - Výborný zdroj informácií

ASGCA pripravila na svojich internetových stránkach vynikajúci zdroj informácií z oblasti architektúry golfových ihrísk. Mnohé z publikácií sú k dispozícii na stiahnutie úplne zdarma.  Riaditeľ marketingu a komunikácie Marc Whitney vysvetľuje viac.

Poslednou novinkou je leták Pace of Play (Tempo hry) vypracovaný ASGCA v spolupráci s United States Golf Association. Účelom všetkých publikácií je poskytnúť informácie od počiatočnej fázy týkajúcej sa prípravy projektu nového golfového ihriska, jeho výstavby atď. až po životné cykly jeho jednotlivých komponentov ako napr. cestičiek pre golfové autíčka.   

ASGCA poskytuje množstvo cenných informácií zadarmo ako pomoc investorom, majiteľom či prevádzkovateľom ihrísk pri výstavbe, prestavbe, renovácií či v environmentálnych záležitostiach. Publikácie si môžete stiahnuť TU: 

Nájdete tam:  
Golf & Woda – Ako golf vplýva na životné prostredie
Turfgrass Redukcia – ako znížiť zatrávnené plochy na ihrisku  SLOVENSKÁ VERZIA TU
Master Planning Otázky & odpovede
Výber golfového architekta Otázky & odpovede
Faktor nákladov : Tipy & Postupy ako znížiť ročné náklady na údržbu

Development golfového ihriska Otázky & odpovede
Remodelácia golfového ihriska Otázky & odpovede
Tempo hry: Kontrolný zoznam & tipy

Každá publikácia sa venuje najčastejším otázkam danej témy, ponúka informácie na základe 70 ročných skúseností členov ASGCA, architektov, z ktorých každý má za sebou v priemere 100 projektov a 25 rokov skúseností.  Napr. publikácia venujúca sa Remodeláciám odpovedá aj otázku, ktorá býva veľmi častá:

Čo by mal obsahovať Master Plan? 

Master Plan by mal obvykle zahŕňať:
Prioritizácia cieľov a zámerov
Vizuálny Master Plan všetkých oblastí, ktoré treba zlepšiť
Odporúčanie pre rozdelenie procesu do jednotlivých fáz
Možné prístupy a varianty
Pravdepodobné náklady

Master Plan je viac ako len vizuálny plán pre zlepšenie. Rovnako dôležité sú podrobné rozpočty, plány nákladov, konkretizácia vplyvu projektu na ihrisko – ako napr. zlepšenie stavu a kondície ihriska, strategických aspektov hry, bezpečnosti či tempa hry.

Kedy je nutné zaangažovať golfového architekta?

Najideálnejšie pre akýkoľvek projekt remodelácie či úpravy. Má to svoje benefity, z ktorých sa dá menovať najmä profesionálny a fundovaný názor pri hodnotení aktuálneho stavu, pri návrhu možných alternatívnych riešení, stanovení priorít, dodržaní bezpečnej hry na ihrisku atď. Nemenej  dôležitou časťou je vytvorenie rozpočtu. Golfový architekt presne určí skutočný stav vecí a poskytne rady, ktorý spôsob či varianta bude najvhodnejšia z hľadiska plánovania a dodržania časového harmogramu.

Skrátka ASGCA poskytuje vynikajúce zdroj informácií pre všetkých zainteresovaných: majitelov, manažérov, superintendantov a ostatných.
Publikácie sú pravidelne aktualizované.

Zdroj: www.asgca.org