Golf Online

Svojpomocné úpravy na ihrisku - tzv. in-house projekty

Neodhryznite si pod vidinou úspor pár eur väčšie sústo než dokážete zjesť. Dôležitý je zdravý úsudok.

Všetko má svoj vývoj a životný cyklus. Ako plynie čas, menia aj golfové ihriská. Je treba ozdraviť trávnik, zlepšiť hrateľnosť povrchu alebo jednoducho niečo zmodernizovať aby sa zlepšila funkčnosť. Rekonštrukciám sa nevyhneme.

Infraštruktúra ihriska ako sú budovy, technické zázemie, zavlažovacie systémy , mosty či cestičky nevydržia večne  a treba ich zrenovovať, zrekonštruovať či dokonca vymeniť. Rovnako ako dom potrebuje novú fasádu, strechu či schodisko, aj golfové ihrisko vyžaduje pravidelné renovácie.

Práce a projekty urobené svojpomocne samozrejme môžu ušetriť peniaze. Ak niečo zvládnu urobiť interní zamestnanci, bude to určite lacnejšie ako keby sa najal externý dodávateľ. Pre manažérov je to obvykle prvá voľba keďže rozpočty sú často obmedzené. Týka sa to najmä remodelácií terénu menšieho rozsahu, modernizácie závlahového systému alebo zlepšenie drenáží. Okrem toho, že to ušetrí peniaze, pre zamestnancov to môže byť aj príjemná zmena, kedy prerušia stereotyp a vykonávajú iný typ prác než obvykle.

Treba však počítať s tým, že svojpomocné projekty môžu naraziť na úskalia. Manažér by si mal uvedomovať všetky komplikácie, ktoré môžu nastať a mal by byť na ne pripravený.

Veľkost projektu a rozsah prác

Po prvé, je dôležité vziať do úvahy veľkosť projektu a rozsah prác. Nezabúdajte na to, že primárnou zodpovednosťou zamestnancov ihriska je udržiavať golfové ihrisko v požadovanom štandarde.  Tráva, buriny, stromy a ostatná vegetácia rastie nepretržite a najmä počas leta - kedy býva naplánovaných väčšina renovačných projektov.

Každá operácia nutná v rámci údržby ihriska vyžaduje svoj čas.  Mnoho z nich treba vykonávať každý deň. Kosenie, odstraňovanie burín, úprava okrajov, údržba bunkerov, terénne úpravy, údržba cestičiek... to všetko znamená množstvo práce  a väčšina golfových ihrísk má personál plne vyťažený.  

Takže, keď pribudne práca, logicky sa nejaká iná musí vypustiť. A väčšinou to znamená, že sa pôvodná práca buď nerobí tak kvalitne, robí sa menej často alebo sa na danú prechodnú dobu dokonca úplne eliminuje. 

Aj relatívne malá renovácia alebo malá úprava ihriska je náročná na čas. Ak si manažment naplánuje príliš mnoho iných aktivít, resp. projektov, ľahko sa môže stať, že zanedbá rutinnú údržbu, lebo na ňu jednoducho nebude toľko času. Kvalita ihriska, štandardy, na ktoré sú hráči zvyknutí, tak nebude možné udržať. Mohlo by sa zdať, že v tom prípade  stačí, ak hráčov, resp.  členov upozorníme na plánované projekty a budeme očakávať, že na istý čas zľavia zo svojich nárokov. Toto je však nereálne.

Preveriť dostatok interných zdrojov

Správny spôsob ako sa k tomuto problému postaviť je preveriť si a vypočítať, či budeme mať dostatok personálu, príp. koľko nám bude chýbať. A potom najmeme brigádnikov buď na jednoduchšie renovačné práce spojené s projektom, alebo na rutinné práce spojené s údržbou ihriska. S jednoduchšími úkonmi ako sú kosenie či údržba bunkerov nebude problém, ale na odbornejšie úkony ako aerifikácia, vertikutácia či topdressing treba dať pozor. Tie nesmieme podceniť a nechať ich vykonávať neodborne, nesmieme ich „obetovať“ kvôli svojpomocnej renovácii ihriska. Sú príliš dôležité a na kvalitu trávnika a hrateľnosť povrchu môžu mať vplyv po niekoľko rokov.  

Uistite sa , že máte potrebné schopnosti, zručnosti a aj vybavenie pre daný projekt. Aj keď sa vám zo začiatku plánované operácie budú zdať nenáročné a bezproblémové, postupom času a prác sa môžu vyskytnúť komplikácie, príp. situácie, v ktorých si nebudete vedieť rady. Ak zamestnanci nebudú mať potrebné zručnosti a vybavenie, existuje riziko, že projekt skončí sklamaním a frustráciou. 

Jedným z najčastejších  príkladov svojpomocných projektov, ktoré končia neúspechom býva prestavba a výstavba nových odpalísk. Hoci sa to zdá jednoduché, vybudovanie dobrého odpaliska je ťažšie ako si väčšina ľudí uvedomuje. Ak sa to neurobí dobre, odpalisko nemusí byť rovné, jeho okraje bude ťažké kosiť alebo sa môžu vyskytnúť problémy so zavlažovaním. V tomto prípade sa ťažko môže porovnávať odborník s bohatými skúsenosťami a adekvátnym technickým vybavením na zemné práce, drenáže či vyrovnávanie povrchu s personálom, ktorý síce možno má nejaké skúsenosti, ale nemá ani zodpovedajúce vybavenie.

Neľahkej ekonomická klíma v posledných rokoch mala za následok prudký pokles v novo vznikajúcich projektoch. Dodávateľské firmy sú v dôsledku toho obvykle otvorené akýmkoľvek, aj podstatne menším zákazkám. V mnohých prípadoch je rozumné najať skúsenú firmu na celý projekt, alebo na jeho časť a skombinovať to s vlastnými zdrojmi a ľuďmi.

Náklady sú  momentálne témou číslo jedna takmer všade. Pokiaľ však ide o renovačné projekty na vašom ihrisku, uvažujte rozumne, nepodstupujte zbytočné riziká s vidinou úspory pár eur.  Všetko najprv naplánujte tak aby to zodpovedalo náročnosti a rozsahu projektu. Ak máte obavy, že by mohli nastať komplikácie, že nemáte potrebné kapacity, skúsenosti, alebo technické vybavenie, poraďte sa a nájdite skúseného dodávateľa.

Článok bol uverejnený na USGA Green Section records, autorom je TODD ​​LOWE, head – agronóm, USGA Green´s Section Florida