Golf Online

Syntetické povrchy na golfových ihriskách – majú budúcnosť?

Je to skutočne prekvapujúce, keď profesionál  z oblasti naturálnych trávnikov vychvaľuje prednosti umelého trávnika . Ale Jon Scott, hlavný agronóm Nicklaus Design, je presvedčený o tom , že syntetické povrchy budú mať v budúcnosti v golfe oveľa širšie uplatnenie.

Jon Scott (Nicklaus Design) a Kevin Holinaty  (Southwest Greens) prezentujú  Adamovi  Lawrencovi , prečo sa domnievajú, že umelé  trávniky budú hrať dôležitú rolu v budúcnosti golfu.

„Myslím, že do desiatich rokov bude umelý trávnik na golfových ihriskách oveľa prijateľnejší, než je tomu dnes“, hovorí . „A hlavným dôvodom bude nedostatok vody.  Ľudia neplatia za hru na hnedých, tvrdých a suchých – aj keď naturálnych trávnikoch.  Ľudia preferujú a vyžadujú zelenú farbu. Tá je súčasťou relaxačného procesu a dáva nám dojem, že sme súčasťou prírody, parkov , záhrad, golfových ihrísk... Hnedá farba tento dojem nevzbudzuje.“

Kevin Holinaty, špecialista pre umelé povrchy zo Southwest Greens (už menej prekvapivo ) súhlasí: „Golfový priemysel sa mení  a vníma to každý“, hovorí . „Je absolútne isté, že nás v budúcnosti čakajú ďalšie prísne reštrikcie týkajúce sa spotreby vody, využitia všetkých ďalších zdrojov a minimalizácie aplikovania nebezpečných chemických látok. Trend je jasný – navrhovať, postaviť a udržovať ihriská tak, aby boli ekonomicky a ekologicky udržateľné.  Tlak na majiteľov a manažérov bude veľký a niet absolútne žiadny pochýb, že umelé povrchy budú hrať veľmi významnú úlohu.

A do akej miery sa môže syntetika na golfe uplatniť?

Syntetické povrchy už sa začínajú objavovať napríklad na cvičných odpaliskách“, hovorí Scott . „Nároční hráči síce stále dávajú prednosť naturálnemu trávniku, ale zároveň chápu, že sú situácie, keď použitie naturálneho trávnika jednoducho nie je možné. Napríklad v zime, v období dormancie u trávnych druhov vhodných pre teplé podnebia, alebo počas horúceho leta, kedy s regeneráciou môžu mať problémy trávne druhy určené do chladnejších podnebí. 

Myslím, že umelé trávniky určite nájdu svoje opodstatnenie na miestach s vysokou záťažou ako aj na miestach  s vysokým potenciálom silnej erózie ako sú brehy jazier či strmé svahy.  Takisto je možné, že bude prijateľné použiť umelý trávnik aj vo vysoko zatienených oblastiach, kde má naturálny trávnik veľké problémy. To sa však všetko ukáže.

Aj cvičné plochy môžu byť syntetické, rovnako ako bunkre a cvičné odpaliská. Tie už na mnohých miestach sú, ale myslím, že sa budú rozširovať viac a viac, keďže je kladený  čoraz väčší dôraz na zníženie spotreby vody a „carbon footprint“ (množstva emisií, tzv. „uhlíkovej stopy“).  Okraje bunkerov zo syntetiky sú takisto už testované na mnohých miestach a osvedčili sa. Budú viac a viac prijateľné, rovnako ako tomu bolo u bunkerov so syntetickými vybudovanými stenami používanými najmä na ihriskách typu links.  Takisto by som navrhoval, že aj bočné svahy bunkerov by mohli byť zo syntetickej trávy, a to najmä v púštnych oblastiach, kde sú hráči zvyknutí na rôzne typy a farby trávy v rámci ihriska.

Ale čo sa týka syntetických greenov, pochybujem , že  budú akceptované.  Jedine, že by to bol jediný spôsob ako ihrisko bude môcť v danej lokalite fungovať.  To isté platí pre odpaliská.  A v naozaj extrémnych prípadoch, kedy by golfové ihrisko nebolo inak povolené a vybudované, vidím aj možnosť celého syntetického, high - end golfového ihriska, ako tomu bolo v Európe“, dodáva Scott.

Aké sú nevýhody syntetických povrchov?

Ďalej pokračuje: „Kľúčovým problémom syntetických povrchov sú náklady. Počiatočná investícia je obrovská a pre väčšinu developerov to znamená návratnosť vyššiu ako 10 rokov. Ďalším aspektom je  vnímaná potreba povrch za desať rokov (alebo dokonca menej) vymeniť. A to  je opäť o nákladoch. Z ekonomického hľadiska to teda v porovnaní s nákladmi na údržbu naturálneho trávnika na danú dobu nemusí byť také jednoznačné. 

Nevýhodou umelých povrchov sú aj teploty, a to najmä počas horúceho leta. Každý niekedy počul v TV športových komentátorov hovoriť o rozdieloch medzi teplotou v priestoroch štadiónu a teplotou hracieho poľa. Tento rozdiel je u umelých povrchov ešte výraznejší.  S týmto bude treba niečo robiť,  treba nájsť spôsob ako povrchovú teplotu znížiť.  Neviem, kam sa dá všetko to teplo odviesť, ale je pravdepodobné, že súčasťou stavby bude musieť byť chladiaca technológia. Treba vymyslieť aj to, čo sa dá urobiť s nakumulovaným teplom.  Malo by sa premeniť na energiu, ktorú by daný objekt mohol opätovne využiť. Budúcnosť je v inteligentných technológiách a určite to bude cesta akou sa odborníci budú uberať“, uzatvára Scott.

Holinaty síce uznáva, že prvotné investičné náklady sú pre investorov výzvou, ale poukazuje na úspory nákladov na údržbu. Čo sa týka problémov s teplotou povrchu, tam je jeho postoj jednoznačný. "Vytvorili sme revolučnú technológiu chladenia, ktorá je použiteľná pre rôzne syntetické športové povrchy.  Táto technológia dokáže ochladiť umelú plochu na úroveň, ktorú by ste očakávali u naturálneho trávnika“, hovorí . „Vďaka tejto inovácii  sú tieto typy problémov už minulosťou. Najväčší problém, ktorému čelili používatelia umelých trávnikov – jeho teplota v horúcom lete – je vyriešený."

Ale aj napriek tomu je ešte stále čo riešiť

„Je zrejmé, že náklady musia byť v súlade s prínosmi, či výhodami“, hovorí Scott. „ Ak golfové ihrisko profituje a funguje na naturálnom trávniku, nie je pravdepodobné, že by uvažovalo o syntetickom povrchu, pokiaľ by za tým nevidelo zvýšenú ziskovosť. Z tohto dôvodu by mali existovať nákladové modely,  prípadne štúdie, vytvorené pre rôzne situácie. Len na základe reálnych čísiel sa dá zákazník presvedčiť. Ak bude dokázané, že inštalácia umelého trávnika zníži celkové náklady na údržbu povedzme o 10%, získate niečiu pozornosť . Ďalšou otázkou je životnosť umelého povrchu, ideálna by bola 15rokov. V prípade 25 rokov by ste mali vyhraté."

„Ja osobne očakávam v priebehu 10 rokov dramatické zmeny v golfovom priemysle. Veľká väčšina z nich bude súvisieť s väčšou akceptáciou a integráciou syntetických riešení..“ dodáva Holinaty.

Článok bol uverejnený na www.golfcoursearchitecture.net

ČÍTAJTE AJ:

Údržba syntetických povrchov