Golf Online

Umiestnenie predných odpalísk na golfových ihriskách

Navrhovanie predných odpalísk sa začína už nad plánmi a to uvažovaním o vzdialenostiach. Stále je tu však množstvo faktorov, ktoré môžu zohrať dôležitú úlohu. Je treba mať otvorené oči, veľa vecí je dobré vidieť a „cítiť“ a najlepšie finálne riešenia ukáže až realita a terén samotný.  

U niektorých ihrísk som to riešil tak, že som s investormi prechádzal stavbu, jamku po jamke. Na niektorých jamkách som počul poznámky typu: „Pre mňa ok, ale asi príliš ďaleko pre jedného z mojich priateľov..“ Po tom čo sme prešli všetky jamky a odsúhlasili polohy odpalísk,  zistíme že celková vzdialenosť, ktorá väčšinou vyhovuje všetkým, je cca 3.930m (alebo 5.120m od bielych odpalísk). Treba mať na pamäti, že ihrisko by malo byť navrhnuté pre väčšinu hráčov, nie pre tých „ostatných“, ktorí sú v menšine.

V The Wilderness, Fortune Bay v Tower, Minnesota sme vzali predbežné plány do terénu, vyznačili sme naprojektované vzdialenosti. Potom sme zvažovali všetky faktory, ktoré mali vplyv na najlepšie možné umiestnenie každého odpaliska. Superintendant  pomohol určiť miesta, ktoré sa javili najvhodnejšie z hľadiska výstavby a údržby.

Poloha je vždy o kompromisoch, treba zvážiť všetky tieto otázky:

Bezpečnosť: Vyhnite sa miestam, ktoré sú nebezpečné z hľadiska priľahlých ferwejí.

Údery ovplyvňuje aj topografia: Terén do kopca ovplyvňuje hráčov hrajúcich skôr kratšie údery ešte viac a to hlavne kvôli nízkej výške, uhlu a rýchlosti rany. Jamky na kopcovitom teréne treba skrátiť najmenej o 10 %. Naopak, nie je nič zlé na tom, nechať týmto hráčom príležitostnú výhodu dlhšej rany pri teréne dolu kopcom. Preto takéto jamky skoro nikdy nepredlžujeme.
         
Výhľad z odpaliska: Mal by byť rovnaký, zreteľný a komfortný tak ako od zadných odpalísk.

Uhol hry: Uistite sa, že hráči majú z predných odpalísk rovnako dobrý uhol na fervej  a nebránia im žiadne vizuálne prekážky. Príliš veľa predných odpalísk býva umiestnených bokom a mnohokrát im blokujú výhľad stromy.

Obmedzte faktor obáv: Vyhnite sa miestam v okolí  bunkrov alebo stromov.

Obmedzte rany typu dogleg (zakrivené jamky, niekedy až v 90° uhle): obmedzte ostré zatáčky a uhly tak, aby ste uľahčili prístup „za roh“.
  
Vyhnite sa núteným ranám „layup“ (rana zámerne hraná kratšie, aby sa hráč vyhol prekážke): Prekážky umiestňujte až vo vzdialenosti cca 140m od odpaliska, aby ste umožnili plnú prvú ranu.

Zachovajte výzvy: predné odpaliská by mali ponúkať rovnaké možnosti a výzvy ako  zadné dlhšie

Údery typu „forced carry ( úder, kedy golfista musí dať ranu vzduchom ponad prekážku)  Ak sú tieto údery nutné pri približovacích ranách, preferujeme dopad plnej rany blízko prekážky, aby sme sa vyhli následnému „forced carry“ úderu.
   
Prístup k cestičkám pre golfové autíčka: Blízkosť cestičky pozitívne prispeje k pohodliu a tempu hry.

Jednoduchosť výstavby:  Vyvýšené rovné plochy možno ľahko premeniť na odpaliská, nevyžadujú toľko terénnych úprav, či dodatočne navezeného materiálu. Uistite sa, že nenarušíte zavlažovacie či drenážne potrubia. Odpaliská sa snažte umiestniť buď v  blízkosti existujúcich sprinklerov, alebo tam, kde ich ľahko doplníte (na zaručenie dobrého pokrytia)
   
Veľkosť: Hráči využívajúci predné odpaliská sú citliví na tie, ktoré vyzerajú ako dodatočne dorobené. Takých obvykle videli už príliš mnoho. Z príliš malé odpaliska nikdy nebudú mať dobrý dojem a to ani v prípade, že budú spĺňať všetky uvedené kritériá. Štvorcové odpalisko by malo mať rozmery aspoň 18x18m. Kruhové by malo mať priemer  23-29m tak aby bolo dosť miesta pre voľbu polohy loptičky.
 
Typ konštrukcie: Ak sú zadné odpaliská rôzneho tvaru a niektoré vyvýšené, predné by mali byť tiež také.

Zvážte typ kosenia na ferveji: Niekedy sú novovybudované predné odpaliská vlastne na ferveji. Väčšina hráčov ocení, keď budú vyzerať ako skutočné odpaliská a budú opticky vyvýšené. Každopádne pri dodatočnom pridávaní predných odpalísk na existujúce ihriská s rôznymi trávnymi druhmi použitými na rafy a ferveje, je často najlepším riešením použitie prenosných plastových teemarkerov.

Zvážte jasne a viditeľne označené predné odpaliská najmä na prvých jamkách, aby si hráči boli vedomí existencie systému predných odpalísk. U ďalších jamiek ich môžete prípadne viac zakryť šikovným umiestnením alebo terénnymi vyvýšeninami.

Ak aj budete uvažovať so všetkými parametrami (HCP, radosť a pôžitok z hry, image atď.),  jediné, čo vám môžem zaručiť je, že to vyvolá zaujímavú diskusiu. Bez ohľadu na to, aké kompromisy na vašom ihrisku urobíte, podstatné bude, že ste ihrisko vylepšili pre hráčov hrajúcich z predných odpalísk.

Článok bol uverejnený na www.golfcourseindustry.com autorom je Jeffrey Brauer.