Golf Online

India: Veľké výzvy... a ešte väčší potenciál

India bola prvou krajinou mimo Veľkej Británie, ktorá mala golfové ihrisko. Golf sa tam prvýkrát objavil v dobe britskej nadvlády. V súčasnosti má podľa oficiálnych informácií India 196 golfových hráčov a 100.000 registrovaných golfistov.

Situácia na trhu ponuky

Golf sa v Indii prvýkrát objavil v dobe britskej nadvlády. V tom čase vzniklo aj isté množstvo vysokokvalitných ihrísk, ktoré už majú svoje pevné miesto v histórii. Indická golfová únia (IGU) bola založená v roku 1955 s cieľom prevziať zodpovednosť za rozvoj golfu ako športu. Do tejto doby bol nositeľom akýchkoľvek podporných aktivít Royal Calcutta Golf Club, založený už v roku 1829.

Podľa IGU má India 196 registrovaných golfových ihrísk a okolo 35 neregistrovaných. 

Počet golfových ihrísk registrovaných v IGU

Približne polovica registrovaných ihrísk sa nachádza na vojenskom území, a sú tak logicky dostupné len osobám zamestnaným v armáde, prípadne iným oprávneným členom. Civilistom je tak k dispozícii len 100 ihrísk, ktoré musia uspokojiť ich požiadavky.

Na trhu je v súčasnosti 39% 18-jamkových a 60% 9-jamkových ihrísk. Ponuku dopĺňajú 3 kluby s 27 jamkami.

V krajine sa nachádza 5 signature ihrísk, konkrétne Jacka Nicklausa, Arnolda Palmera a Grega Normana.

Mapa hlavných golfových ihrísk v Indii

Väčšina ihrísk sa nachádza v lokalitách blízko veľkých miest, a to hlavne pri New Delhi, Bangalore, Hyderabad či v blízkosti najväčšieho indického mesta Mumbai.
Môže sa zdať prekvapivé, že India stále nemá golfové rezorty, a to aj napriek faktu, že vnútroštátny turizmus za posledný rok stúpol o 8,1%.

Aký je dopyt?

Podľa prieskumov má India okolo 150.000 aktívnych hráčov golfu, z ktorých 100.000 sú členovia klubov. Z nich 55.000 prispelo do IGU príspevkom 200 USD (ten umožňoval členstvo v kluboch za nižšie ceny). Demograficky je väčší počet hráčov mužského pohlavia (85-90%), zatiaľ čo ženy a juniori tvoria menšinu.

V posledných rokoch privátne kluby začali umožňovať hru aj nečlenom len za green-fee, avšak stále je mnoho klubov, ktoré sa prezentujú ako „len pre členov“. Podľa našich zdrojov existujú len dva kluby, obe v hlavnom meste New Delhi, ktoré sa označujú ako verejné. Veľa klubov obmedzilo hru pre green-fee hráčov na väčšine ihrísk počas víkendov, kedy sa snažia plne vyhovieť požiadavkám členov.

Tržby a príjmy

Prieskum uskutočnený pre KPMG Golf Benchmark Survey ukazuje, že priemerný počet kôl odohraných za rok na 18-jamkových ihriskách je v rozmedzí od 25.000 do 30.000 (nepočítajúc vojenské ihriská). Niektoré kluby, najmä tie s osvetlením, môžu byť vyťažené ešte viac.

Priemerné ročné tržby pre oba typy ihrísk 9- aj 18-jamkové sú v rozsahu 180.000 - 200,000 USD. Väčšie a populárne ihriská dosahujú tržby až 800.000 USD ročne.

Vstupné členské poplatky sú obyčajne v rozsahu 1.800 – 2.000 USD, v exkluzívnych luxusných kluboch to však môže byť až 20.000 USD.

Ročné členské príspevky pre individuálne členstvo sa pohybujú od 100 do 300 USD v závislosti od klubu. S priemerných počtom členov odhadovaných na 1.000 (v niektorých kluboch dokonca 2.000) je zrejmé, že prevažná časť tržieb je tvorená členskými príspevkami.

Priemerný green-fee je v rozmedzí od 10 do 50 USD. Prirodzene sa jedná o menší zdroj tržieb, nakoľko kapacity určené pre nečlenov a green-fee hru sú často limitované. Niektoré exkluzívne ihriská majú green-fee aj 100 USD, ale ide o ihriská s malým počtom členov.

Výzvy

Diskusie so subjektmi pôsobiacimi na danom golfovom trhu ukázali na nedostatok zdrojov informácií a aj profesionálov s bohatými skúsenosťami a vedomosťami. Tento fakt je často prekážkou pri efektívnom riešení nielen dlhodobých problémov, ale hlavne pri chápaní nových výziev, ktoré so sebou prinášajú nové projekty.

Ďalšou výzvou ktorej India dnes čelí, je rozvoj nových golfových ihrísk, konkrétne nadobudnutie pôdy za rozumnú cenu a za prijateľnú dobu. Pozemky vcelku často nie sú dostatočne veľké.

Developeri tak musia skupovať jednotlivé menšie pozemky a to rapídne zvyšuje náklady. Úvodné kroky pri plánovaní projektu sú často časovo náročné, spojené s dosť vysokými nákladmi a zámer sa nie vždy ukáže ako udržateľný a efektívny. V niektorých prípadoch sa preto od golfu dokonca upustí.

Akékoľvek pokusy o rozvoj a podporu golfu musia byť sprevádzané zvyšujúcim sa počtom cenovo prístupných ihrísk, ideálne v ľahko  dostupných lokalitách, kde môžu byť k dispozícii veľkému počtu obyvateľov. Na druhej strane cenovo dostupné pozemky sú obvykle vo väčšej vzdialenosti od miest, s obmedzenou infraštruktúrou a limitovanými  možnosťami dopravy. A práve tento stav je často prekážkou  vzniku nových životaschopných projektov.

Developmenty a prognózy do budúcnosti.

Za posledných 10 rokov sa členmi IGU stalo 38 golfových ihrísk. Z toho 30 bolo nových projektov, zvyšných 8 boli  renovované existujúce vojenské ihriská. Jedná sa teda o pomerne pomalý rast, ale podľa prieskumov je vo výstavbe okolo 30 ďalších ihrísk.

Kvôli nedostatku relevantných informácií je ťažké ohodnotiť reálny nárast záujmu o tento druh športu do budúcnosti. Úvaha o potencionálnej veľkosti dopytu, o počte ľudí, ktorí by sa mohli stať hráčmi golfu, by mohla vyzerať nasledovne:

Populácia Indie je 1,2 miliardy. Počet obyvateľov s ročným zárobkom viac ako 10,000 USD je približne 1,5% z celkovej populácie. Výsledkom toho je potenciál 18mil. ľudí. Pomer aktívnych hráčov golfu z tejto populácie je 0,8%.

Ak predpokladáme, že v najbližších 10 rokoch sa pomer aktívnych hráčov golfu zdvojnásobí na 300.000, India bude musieť vybudovať 90-100 nových ihrísk, aby pokryla  zvýšený záujem.

Úvaha končí konštatovaním, že India by mohla vybudovať okolo 100 nových ihrísk, aby v najbližšej dekáde vytvorila adekvátnu ponuku pre predpokladaný dvojnásobný nárast aktívnych golfistov.

Bude však treba zabezpečiť nasledovné podmienky:

  • budovanie cenovo prístupných nových ihrísk vo vhodných lokalitách
  • nárast aktivít v juniorskom golfe a výuke golfu
  • prezentácia sveta profesionálneho golfu širokej verejnosti

Hlavným cieľom IGU je rozvoj a podpora golfu. Spojením s R&A a IGU vznikol nový subjekt – National Golf Academy, ktorá sa bude venovať rozvoju a zdokonaľovaniu štandardov pre učiteľov, hráčov, trénerov a manažérov.

Nemenej dôležitým faktorom je mať úspešných národných profesionálnych hráčov. Golfisti ako Jeev Milkha Singh a SSP Chowrasia (obaja úspešní hráči European Tour ) môžu byť vzorom a inšpiráciou pre všetky vekové kategórie. Profesionálne turnaje ako Indian Masters (prvýkrát organizovaný v roku 2008, v súčasnosti najvýznamnejší a najprestížnejší indický turnaj dotovaný v 2011 čiastkou viac ako 2,5 miliónov USD) sú vynikajúcou príležitosťou prezentovať golf nielen v celosvetovom ale aj v národnom merítku. Naviac, Indian Open ako súčasť Asian Tour už trikrát vyhrali indickí hráči.

Rozvoj nových ihrísk v budúcnosti nebude ľahký. Ihriská budú zrejme musieť byť súčasťou rezidenčných projektov. India má jednoznačne veľký potenciál, bude však treba prekonať veľa výziev a prekážok.

Zdroj: www.golfbusinesscommunity.com

Vedeli ste že ... ?

  • India bola prvou krajinou mimo Veľkej Británie, ktorá mala golfové ihrisko.
  • Delhi Golf Club hostil prvý golfový turnaj na Asian Games v roku 1982.
  • Priemerný počet členov golfového klubu je 1.000, niektoré kluby majú až 2.000 členov.
  • New Delhi región má najviac ihrísk v Indii – 18.
  • Enviromentálne aspekty môžu obmedziť budovanie nových ihrísk, nakoľko využitie pôdy a vody na účely, ktoré priamo nesúvisia so základnými životnými potrebami je nežiadúce.

Adding an entry to the guestbook