Golf Online

Aerácia vody

V minulom čísle sme sa venovali základným aspektom úspešného manažmentu jazier, pomenovali sme kľúčové faktory a procesy, ktoré ovplyvňujú kvalitu vody v jazerách a načrtli sme možné opatrenia. V druhej časti článku si povieme niečo o aerácii vody.

Musíme vnímať zásadný rozdiel medzi prevzdušňovačmi a fontánami. Primárnou funkciou prevzdušňovača, tj. perlátora, je pridať kyslík a stimulovať obeh vody. Oproti tomu primárnou funkciou fontány je vytvoriť estetický efekt. Prevzdušnenie je charakterizované objemom 0,5kg dodaného kyslíka/1 HP/hod. a u čerpadiel 400 GPM alebo 1600 LP/ 1HP. V závislosti od miestnych podmienok odporúčame 1-3 HP na povrch  4.000 m2.

Prevzdušňovanie je podľa definície pridanie kyslíka do vody. Druhým aspektom aerácie je pohyb vody, cirkulácia a destratifikácia vody. Prevzdušňovanie sa ako vedecká disciplína prvýkrát v oblasti odpadových vôd použila už počas priemyselnej revolúcie. Stále je to dôležitá súčasť ošetrovania priemyselných a komunálnych odpadových vôd. Aerácia môže skutočne výrazne vylepšiť kvalitatívne parametre odpadových vôd a umožniť ich použitie na zavlažovanie trávnatých plôch. Prevzdušňovanie môže fungovať ako mini-ošetrenie vôd v jazere. Dá sa teda povedať, že je to komplexný preventívny nástroj, ktorý zachová zdravé parametre jazera a umožní tak jeho dlhšiu životnosť.

Ako môže aerácia zlepšiť kvalitu vody a pomôcť kontrolovať riasy?

Opäť musíme vziať v úvahu tri základné faktory: kyslík, živiny a teplotu. Tým, že aerácia pomôže zvýšiť obsah kyslíka vo vode, podporuje tak silné kolónie aeróbnych baktérií, ktoré výrazne prispievajú k vyčisteniu jazera od organických živín a odpadov. Aerácia taktiež prispeje k vytvoreniu obehu vody, narušeniu teplotného rozvrstvenia a zníženiu povrchovej teploty a taktiež k pridaniu kyslíka do dolnej časti jazera. Kyslík na dne jazera zabráni uvoľňovaniu fosforu zo sedimentov a obmedzí tak tento vnútorný zdroj živín. Treba dodať, že pri uvoľňovaní fosforu zo sedimentov za prítomnosti kyslíka v nižších úrovniach jazera dochádza k chemickým reakciám, kedy sa rozpustná forma fosforu a železa mení na nerozpustnú a teda nevyužiteľnú pre rastliny.

Aerátory sprejového typu sú vhodné do jazier s hĺbkou menšou ako 5m. Prispievajú k cirkulácii vody, vyťahujú spodnú vodu na povrch, tá sa stáva súčasťou povrchových vôd, prevzdušňuje sa a vytvára konvekčné prúdy. Nezávislý výskum ukazuje, že tieto systémy dokážu pridať 2mg kyslíka/liter v 3m hĺbke. Vlna spôsobená postrekom napomáha rozbíjaniu povlakov rias a taktiež odpudzuje komárov a zabraňuje aj množeniu ďalšieho hmyzu na vodnom povrchu. Nehovoriac o tom, že to pekne vyzerá.

Horizontálne aspirátory sú dobrou voľbou pre jazerá do 4m hĺbky a ich hlavným benefitom je vytvorenie silného prietoku v dlhých úzkych kanáloch či jazerách. Takisto prispejú k rozbitiu povlaku rias v stojatých vodách. Sú dobrou voľbou tam, kde aerátory sprejového typu nie sú žiadúce.

Ak má byť aerácia efektívna, musí mať perlátor vysoký výkon, minimálne 1,5m3/min./1HP. Kvalitný prístroj dokáže pridať 1 až 1,3 kg kyslíka za hodinu/ 1HP. Prístroj by mal byť prirodzene otestovaný nezávislou kompetentnou inštitúciou, ktorá má vypracované presné štandardy na vyhodnocovanie množstva rozptýleného kyslíka (S.A.E.)

Nesmieme zabúdať ani na testovanie bezpečnosti. Je to veľmi dôležité, keďže väčšina prevzdušňovačov  sú elektrické spotrebiče prevádzkované vo vode. Vo väčších jazerách alebo jazerách nepravidelného tvaru bude niekoľko menších jednotiek účinnejších ako jedna veľká. Ak má jazero okrúhly alebo oválny tvar, ideálne umiestnenie je v strede v najhlbšej oblasti. Aspirátor by mal byť umiestnený v blízkosti brehu jazera a stimulovať kolobeh vody. V dlhých a úzkych jazerách treba použiť viac jednotiek, ak použijete jednu, treba ju vždy umiestniť tak, aby vytvárala čo najväčší kolobeh vody. Tento princíp platí aj v jazerách nepravidelných tvarov. Pre potoky a kanály sú najlepším riešením horizontálne aspirátory.

Riadenie kvality vody je veda. Lepšie pochopenie vodného ekosystému, pochopenie príčin a z nich vyplývajúcich dôsledkov je rozhodujúce pre úspešné zvládnutie starostlivosti o akékoľvek jazero či inú vodnú plochu. Každé jazero je unikátny ekosystém, ktorý si vyžaduje riadnu analýzu a pochopenie. Žiadne dve jazerá nie sú rovnaké a žiadny program údržby a ošetrovania neposkytne rovnaké výsledky na dvoch rôznych jazerách. Krehká rovnováha medzi teplotou, obsahom živín a kyslíkom zohráva dôležitú úlohu pri vytváraní programu pre manažment daného jazera.

Ako navrhnúť správny program starostlivosti?

Základy sú pomerne jednoduché. Prvým krokom je identifikovať príčiny, nie príznaky chronických problémov.  Zamyslite sa nad základnými faktormi. Je váš problém svetlo, teplota, živiny, kyslík alebo niečo iné? Väčšina problémov pramení z kombinácie všetkých troch faktorov.

Ďalej je treba analyzovať jazero ako také. Má potrebnú veľkosť, tvar a hĺbku pre udržanie zdravého ekosystému? Je takmer nemožné čokoľvek vyriešiť ak máme zlý dizajn.

Potom, čo ste identifikovali problém a jeho príčinu je treba nájsť riešenie. Minimalizovať slnečné svetlo a teplo za pomoci farbív a zmiešavania. Ak nemáte potrebnú hĺbku, bude treba jazero prehĺbiť. Problémy spojené s nadbytkom živín treba riešiť tým, že minimalizujeme živiny, ktoré do jazera stekajú či presakujú. Čiže vytvoríme zóny bez hnojenia či zavedieme používanie hnojív s postupným uvoľňovaním. Izolačné priekopy či vysadenie rastlín do hraničných oblastí tiež pomôže. Prevzdušňovanie, prirodzené rozmnožovanie vodných živočíchov, nasadenie rýb ako konzumentov vodných rastlín takisto zníži hladinu živín v samotnom jazere.

Uprednostňujte manažment zameraný na prevenciu. Riešenia ako mechanické čistenie, bagrovanie, či použitie chemikálií sú síce účinné, ale žiadne z nich je praktické každodenné riešenie.

Využitie jednoduché riešenia. Pre manažment jazier neexistuje žiadny samostatný nástroj, ktorý by zázračne riešil všetko. Vždy je treba prijať riešenie, ktoré zohľadní  všetky podstatné faktory.

Manažment jazier je kontinuálny proces. Čím dlhšie na ňom aktívne pracujete, tým budú úspechy a pozitívne efekty zreteľnejšie. Biologické riešenia sú vždy postupné a dlhodobé.

Autorom článku je Didier Comte, Imaginieur SAS
Prvú časť článku nájdete TU.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 56 60(komentárov: 406) Pridať komentár
 
BrandonSeize
BrandonSeize
08.06.23 01:24

best non prescription ed pills: buy ed pills online - mens ed pills

cenforcebnrcom
cenforcebnrcom
07.06.23 20:54

Open communication with healthcare professionals about all medications, supplements, or recreational substances being consumed is vital. Some substances can interact with ED treatments or contribute to erectile difficulties. buy cenforce generic www.cenforcebnr.com buy cenforce 100mg pills

Josephsaith
Josephsaith
06.06.23 08:08

http://cytotecpills.pro/# how to get cytotec online

wwigaeax
tndltrsx
05.06.23 21:50

Cytotec 200mcg price Misoprostol 200 mg buy online or п»їcytotec pills online
http://brandlicensingagency.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cytotecpills.pro buy misoprostol over the counter
Cytotec 200mcg price buy cytotec online fast delivery and Abortion pills online buy cytotec over the counter

Jamlrdz
Jamsiuy
02.06.23 03:40

bank loan for used car Купить Аванафил Балашиха laminate pouch