Golf Online

Aerácia vody

V minulom čísle sme sa venovali základným aspektom úspešného manažmentu jazier, pomenovali sme kľúčové faktory a procesy, ktoré ovplyvňujú kvalitu vody v jazerách a načrtli sme možné opatrenia. V druhej časti článku si povieme niečo o aerácii vody.

Musíme vnímať zásadný rozdiel medzi prevzdušňovačmi a fontánami. Primárnou funkciou prevzdušňovača, tj. perlátora, je pridať kyslík a stimulovať obeh vody. Oproti tomu primárnou funkciou fontány je vytvoriť estetický efekt. Prevzdušnenie je charakterizované objemom 0,5kg dodaného kyslíka/1 HP/hod. a u čerpadiel 400 GPM alebo 1600 LP/ 1HP. V závislosti od miestnych podmienok odporúčame 1-3 HP na povrch  4.000 m2.

Prevzdušňovanie je podľa definície pridanie kyslíka do vody. Druhým aspektom aerácie je pohyb vody, cirkulácia a destratifikácia vody. Prevzdušňovanie sa ako vedecká disciplína prvýkrát v oblasti odpadových vôd použila už počas priemyselnej revolúcie. Stále je to dôležitá súčasť ošetrovania priemyselných a komunálnych odpadových vôd. Aerácia môže skutočne výrazne vylepšiť kvalitatívne parametre odpadových vôd a umožniť ich použitie na zavlažovanie trávnatých plôch. Prevzdušňovanie môže fungovať ako mini-ošetrenie vôd v jazere. Dá sa teda povedať, že je to komplexný preventívny nástroj, ktorý zachová zdravé parametre jazera a umožní tak jeho dlhšiu životnosť.

Ako môže aerácia zlepšiť kvalitu vody a pomôcť kontrolovať riasy?

Opäť musíme vziať v úvahu tri základné faktory: kyslík, živiny a teplotu. Tým, že aerácia pomôže zvýšiť obsah kyslíka vo vode, podporuje tak silné kolónie aeróbnych baktérií, ktoré výrazne prispievajú k vyčisteniu jazera od organických živín a odpadov. Aerácia taktiež prispeje k vytvoreniu obehu vody, narušeniu teplotného rozvrstvenia a zníženiu povrchovej teploty a taktiež k pridaniu kyslíka do dolnej časti jazera. Kyslík na dne jazera zabráni uvoľňovaniu fosforu zo sedimentov a obmedzí tak tento vnútorný zdroj živín. Treba dodať, že pri uvoľňovaní fosforu zo sedimentov za prítomnosti kyslíka v nižších úrovniach jazera dochádza k chemickým reakciám, kedy sa rozpustná forma fosforu a železa mení na nerozpustnú a teda nevyužiteľnú pre rastliny.

Aerátory sprejového typu sú vhodné do jazier s hĺbkou menšou ako 5m. Prispievajú k cirkulácii vody, vyťahujú spodnú vodu na povrch, tá sa stáva súčasťou povrchových vôd, prevzdušňuje sa a vytvára konvekčné prúdy. Nezávislý výskum ukazuje, že tieto systémy dokážu pridať 2mg kyslíka/liter v 3m hĺbke. Vlna spôsobená postrekom napomáha rozbíjaniu povlakov rias a taktiež odpudzuje komárov a zabraňuje aj množeniu ďalšieho hmyzu na vodnom povrchu. Nehovoriac o tom, že to pekne vyzerá.

Horizontálne aspirátory sú dobrou voľbou pre jazerá do 4m hĺbky a ich hlavným benefitom je vytvorenie silného prietoku v dlhých úzkych kanáloch či jazerách. Takisto prispejú k rozbitiu povlaku rias v stojatých vodách. Sú dobrou voľbou tam, kde aerátory sprejového typu nie sú žiadúce.

Ak má byť aerácia efektívna, musí mať perlátor vysoký výkon, minimálne 1,5m3/min./1HP. Kvalitný prístroj dokáže pridať 1 až 1,3 kg kyslíka za hodinu/ 1HP. Prístroj by mal byť prirodzene otestovaný nezávislou kompetentnou inštitúciou, ktorá má vypracované presné štandardy na vyhodnocovanie množstva rozptýleného kyslíka (S.A.E.)

Nesmieme zabúdať ani na testovanie bezpečnosti. Je to veľmi dôležité, keďže väčšina prevzdušňovačov  sú elektrické spotrebiče prevádzkované vo vode. Vo väčších jazerách alebo jazerách nepravidelného tvaru bude niekoľko menších jednotiek účinnejších ako jedna veľká. Ak má jazero okrúhly alebo oválny tvar, ideálne umiestnenie je v strede v najhlbšej oblasti. Aspirátor by mal byť umiestnený v blízkosti brehu jazera a stimulovať kolobeh vody. V dlhých a úzkych jazerách treba použiť viac jednotiek, ak použijete jednu, treba ju vždy umiestniť tak, aby vytvárala čo najväčší kolobeh vody. Tento princíp platí aj v jazerách nepravidelných tvarov. Pre potoky a kanály sú najlepším riešením horizontálne aspirátory.

Riadenie kvality vody je veda. Lepšie pochopenie vodného ekosystému, pochopenie príčin a z nich vyplývajúcich dôsledkov je rozhodujúce pre úspešné zvládnutie starostlivosti o akékoľvek jazero či inú vodnú plochu. Každé jazero je unikátny ekosystém, ktorý si vyžaduje riadnu analýzu a pochopenie. Žiadne dve jazerá nie sú rovnaké a žiadny program údržby a ošetrovania neposkytne rovnaké výsledky na dvoch rôznych jazerách. Krehká rovnováha medzi teplotou, obsahom živín a kyslíkom zohráva dôležitú úlohu pri vytváraní programu pre manažment daného jazera.

Ako navrhnúť správny program starostlivosti?

Základy sú pomerne jednoduché. Prvým krokom je identifikovať príčiny, nie príznaky chronických problémov.  Zamyslite sa nad základnými faktormi. Je váš problém svetlo, teplota, živiny, kyslík alebo niečo iné? Väčšina problémov pramení z kombinácie všetkých troch faktorov.

Ďalej je treba analyzovať jazero ako také. Má potrebnú veľkosť, tvar a hĺbku pre udržanie zdravého ekosystému? Je takmer nemožné čokoľvek vyriešiť ak máme zlý dizajn.

Potom, čo ste identifikovali problém a jeho príčinu je treba nájsť riešenie. Minimalizovať slnečné svetlo a teplo za pomoci farbív a zmiešavania. Ak nemáte potrebnú hĺbku, bude treba jazero prehĺbiť. Problémy spojené s nadbytkom živín treba riešiť tým, že minimalizujeme živiny, ktoré do jazera stekajú či presakujú. Čiže vytvoríme zóny bez hnojenia či zavedieme používanie hnojív s postupným uvoľňovaním. Izolačné priekopy či vysadenie rastlín do hraničných oblastí tiež pomôže. Prevzdušňovanie, prirodzené rozmnožovanie vodných živočíchov, nasadenie rýb ako konzumentov vodných rastlín takisto zníži hladinu živín v samotnom jazere.

Uprednostňujte manažment zameraný na prevenciu. Riešenia ako mechanické čistenie, bagrovanie, či použitie chemikálií sú síce účinné, ale žiadne z nich je praktické každodenné riešenie.

Využitie jednoduché riešenia. Pre manažment jazier neexistuje žiadny samostatný nástroj, ktorý by zázračne riešil všetko. Vždy je treba prijať riešenie, ktoré zohľadní  všetky podstatné faktory.

Manažment jazier je kontinuálny proces. Čím dlhšie na ňom aktívne pracujete, tým budú úspechy a pozitívne efekty zreteľnejšie. Biologické riešenia sú vždy postupné a dlhodobé.

Autorom článku je Didier Comte, Imaginieur SAS
Prvú časť článku nájdete TU.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 81 85(komentárov: 186) Pridať komentár
 
Mixzex
Mixzex
01.01.21 17:28

https://booksfactorypdf.weebly.com/about.html

KW:
ROBLOX How To Verify Gift Cards 2021
How Does ROBLOX Gift Cards Work 2021
ROBLOX How To Redeem Gift Cards 2021
Free Gift Cards App For ROBLOX 2021

TimBroucegpy
TimBroucezlz
24.12.20 19:21

oriental martial art championship

: PKF pins case on the Saadi, Baaz

KARACHI: Pakistan martial arts Federation (PKF) has pinned hopes on it's master mma fighters Saadi Abbas in addition to the Baaz Mohammad with regard to , which is to be kept in nike jordans from July 10 to allow them to 15. Saadi, who has delivered to make sure you Pakistan immediately featuring known to man karate 1 top-quality category in poultry, would sign up with the nation's camp the actual cookware gaming programs as well as,while championship in Chinese brides Islamabad on June 20. will, no doubt become a member some of the stay forward June 20, Saadi notified media on the get away 15 male and in addition 12 woman mixed martial artists should teach. own asked for the very enter to give to us an excursion having to do with turkey. we want to stay there to enjoy a month with most plan's to move to indonesia in which asiatische gaming applications after that, Jehangir defined. have formerly made floral arrangements in order to expedition yet,yet somehow need an environmentally friendly symbol inside PSB, which is why he added an additional. Saadi, owning arrived back to assist you Pakistan quickly highlighting in the arena martial art 1 top little league in bulgaria, could very well link with the nation's team for your asian betting games also title in Islamabad on June 20,in order to link with a person's go camping using June 20, Saadi divulged 'The News'. inside your campy 15 male in addition,yet 12 women practitioners is likely to get trained. we want to be stay there for just about any month and then some of our plan is to move to philippines for that fernrrstliche free games following that, Jehangir told me,We formerly fabricated necessary arrangements to be able to journey nevertheless,having said that need an eco-friendly show from the PSB, the doctor used.

Ooeqa94
Ivoqu95
21.12.20 12:29

Aslchif wyzgau propecia. healthcare cost health department guidelines.

DavidHed
DavidHed
08.12.20 09:56

In the beginning of all, it is necessary to find out cold the problems that the filter will have to negotiation with. To do this, you have need of to submit the unstintingly to an inspection that thinks fitting mark which substances exceed the allowable limit. Then, if it turns loose that in your not be sensible, repayment for example, only iron exceeds the mean, it will be reasonably to initiate a de-ironer, but it is likely to be above the chlorine, hardness salts, organized and other impurities, in this case you can not do without a complex stationary cleaning set (roll type or underside osmosis).
More http://bestwa[..]