Golf Online

Aerácia vody

V minulom čísle sme sa venovali základným aspektom úspešného manažmentu jazier, pomenovali sme kľúčové faktory a procesy, ktoré ovplyvňujú kvalitu vody v jazerách a načrtli sme možné opatrenia. V druhej časti článku si povieme niečo o aerácii vody.

Musíme vnímať zásadný rozdiel medzi prevzdušňovačmi a fontánami. Primárnou funkciou prevzdušňovača, tj. perlátora, je pridať kyslík a stimulovať obeh vody. Oproti tomu primárnou funkciou fontány je vytvoriť estetický efekt. Prevzdušnenie je charakterizované objemom 0,5kg dodaného kyslíka/1 HP/hod. a u čerpadiel 400 GPM alebo 1600 LP/ 1HP. V závislosti od miestnych podmienok odporúčame 1-3 HP na povrch  4.000 m2.

Prevzdušňovanie je podľa definície pridanie kyslíka do vody. Druhým aspektom aerácie je pohyb vody, cirkulácia a destratifikácia vody. Prevzdušňovanie sa ako vedecká disciplína prvýkrát v oblasti odpadových vôd použila už počas priemyselnej revolúcie. Stále je to dôležitá súčasť ošetrovania priemyselných a komunálnych odpadových vôd. Aerácia môže skutočne výrazne vylepšiť kvalitatívne parametre odpadových vôd a umožniť ich použitie na zavlažovanie trávnatých plôch. Prevzdušňovanie môže fungovať ako mini-ošetrenie vôd v jazere. Dá sa teda povedať, že je to komplexný preventívny nástroj, ktorý zachová zdravé parametre jazera a umožní tak jeho dlhšiu životnosť.

Ako môže aerácia zlepšiť kvalitu vody a pomôcť kontrolovať riasy?

Opäť musíme vziať v úvahu tri základné faktory: kyslík, živiny a teplotu. Tým, že aerácia pomôže zvýšiť obsah kyslíka vo vode, podporuje tak silné kolónie aeróbnych baktérií, ktoré výrazne prispievajú k vyčisteniu jazera od organických živín a odpadov. Aerácia taktiež prispeje k vytvoreniu obehu vody, narušeniu teplotného rozvrstvenia a zníženiu povrchovej teploty a taktiež k pridaniu kyslíka do dolnej časti jazera. Kyslík na dne jazera zabráni uvoľňovaniu fosforu zo sedimentov a obmedzí tak tento vnútorný zdroj živín. Treba dodať, že pri uvoľňovaní fosforu zo sedimentov za prítomnosti kyslíka v nižších úrovniach jazera dochádza k chemickým reakciám, kedy sa rozpustná forma fosforu a železa mení na nerozpustnú a teda nevyužiteľnú pre rastliny.

Aerátory sprejového typu sú vhodné do jazier s hĺbkou menšou ako 5m. Prispievajú k cirkulácii vody, vyťahujú spodnú vodu na povrch, tá sa stáva súčasťou povrchových vôd, prevzdušňuje sa a vytvára konvekčné prúdy. Nezávislý výskum ukazuje, že tieto systémy dokážu pridať 2mg kyslíka/liter v 3m hĺbke. Vlna spôsobená postrekom napomáha rozbíjaniu povlakov rias a taktiež odpudzuje komárov a zabraňuje aj množeniu ďalšieho hmyzu na vodnom povrchu. Nehovoriac o tom, že to pekne vyzerá.

Horizontálne aspirátory sú dobrou voľbou pre jazerá do 4m hĺbky a ich hlavným benefitom je vytvorenie silného prietoku v dlhých úzkych kanáloch či jazerách. Takisto prispejú k rozbitiu povlaku rias v stojatých vodách. Sú dobrou voľbou tam, kde aerátory sprejového typu nie sú žiadúce.

Ak má byť aerácia efektívna, musí mať perlátor vysoký výkon, minimálne 1,5m3/min./1HP. Kvalitný prístroj dokáže pridať 1 až 1,3 kg kyslíka za hodinu/ 1HP. Prístroj by mal byť prirodzene otestovaný nezávislou kompetentnou inštitúciou, ktorá má vypracované presné štandardy na vyhodnocovanie množstva rozptýleného kyslíka (S.A.E.)

Nesmieme zabúdať ani na testovanie bezpečnosti. Je to veľmi dôležité, keďže väčšina prevzdušňovačov  sú elektrické spotrebiče prevádzkované vo vode. Vo väčších jazerách alebo jazerách nepravidelného tvaru bude niekoľko menších jednotiek účinnejších ako jedna veľká. Ak má jazero okrúhly alebo oválny tvar, ideálne umiestnenie je v strede v najhlbšej oblasti. Aspirátor by mal byť umiestnený v blízkosti brehu jazera a stimulovať kolobeh vody. V dlhých a úzkych jazerách treba použiť viac jednotiek, ak použijete jednu, treba ju vždy umiestniť tak, aby vytvárala čo najväčší kolobeh vody. Tento princíp platí aj v jazerách nepravidelných tvarov. Pre potoky a kanály sú najlepším riešením horizontálne aspirátory.

Riadenie kvality vody je veda. Lepšie pochopenie vodného ekosystému, pochopenie príčin a z nich vyplývajúcich dôsledkov je rozhodujúce pre úspešné zvládnutie starostlivosti o akékoľvek jazero či inú vodnú plochu. Každé jazero je unikátny ekosystém, ktorý si vyžaduje riadnu analýzu a pochopenie. Žiadne dve jazerá nie sú rovnaké a žiadny program údržby a ošetrovania neposkytne rovnaké výsledky na dvoch rôznych jazerách. Krehká rovnováha medzi teplotou, obsahom živín a kyslíkom zohráva dôležitú úlohu pri vytváraní programu pre manažment daného jazera.

Ako navrhnúť správny program starostlivosti?

Základy sú pomerne jednoduché. Prvým krokom je identifikovať príčiny, nie príznaky chronických problémov.  Zamyslite sa nad základnými faktormi. Je váš problém svetlo, teplota, živiny, kyslík alebo niečo iné? Väčšina problémov pramení z kombinácie všetkých troch faktorov.

Ďalej je treba analyzovať jazero ako také. Má potrebnú veľkosť, tvar a hĺbku pre udržanie zdravého ekosystému? Je takmer nemožné čokoľvek vyriešiť ak máme zlý dizajn.

Potom, čo ste identifikovali problém a jeho príčinu je treba nájsť riešenie. Minimalizovať slnečné svetlo a teplo za pomoci farbív a zmiešavania. Ak nemáte potrebnú hĺbku, bude treba jazero prehĺbiť. Problémy spojené s nadbytkom živín treba riešiť tým, že minimalizujeme živiny, ktoré do jazera stekajú či presakujú. Čiže vytvoríme zóny bez hnojenia či zavedieme používanie hnojív s postupným uvoľňovaním. Izolačné priekopy či vysadenie rastlín do hraničných oblastí tiež pomôže. Prevzdušňovanie, prirodzené rozmnožovanie vodných živočíchov, nasadenie rýb ako konzumentov vodných rastlín takisto zníži hladinu živín v samotnom jazere.

Uprednostňujte manažment zameraný na prevenciu. Riešenia ako mechanické čistenie, bagrovanie, či použitie chemikálií sú síce účinné, ale žiadne z nich je praktické každodenné riešenie.

Využitie jednoduché riešenia. Pre manažment jazier neexistuje žiadny samostatný nástroj, ktorý by zázračne riešil všetko. Vždy je treba prijať riešenie, ktoré zohľadní  všetky podstatné faktory.

Manažment jazier je kontinuálny proces. Čím dlhšie na ňom aktívne pracujete, tým budú úspechy a pozitívne efekty zreteľnejšie. Biologické riešenia sú vždy postupné a dlhodobé.

Autorom článku je Didier Comte, Imaginieur SAS
Prvú časť článku nájdete TU.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 111 115(komentárov: 244) Pridať komentár
 
Linktralits
Linktralits
17.08.21 12:56

Encoce cette fois-ci et ce matin, avoir perdu plus de la moitié de son chiffre d'affaires depuis le début de l'année. Ze pakte haar oude werk als interieurarchitect weer op. Een nieuwe liefde met meubelmaker Dennis van Bussel maakte het mogelijk dat ze zelf ook meubelen kon gaan ontwerpen.Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou technologies similaires pour stocker et accéder à vos informations personnelles, comme votre visite sur ce site [B][url=https://linktr.ee/linktre002]hablaar[/url][/B]. ADP qui revoit à la baisse ses hypothèses de trafic pour Paris, avec une chute pouvant aller jusqu'à 70%. Soient pleins d’une grande variété de manèges ou d’animations permettant de regarder et rencontrer vos charactères préférés, des foires aquatiques qui abritent des toboggans géants pour faire des glissades à couper le souffle dans l’eau, ou des parcs plus éducatifs qui sont très rigolos et où vous apprenez

La mesure d'audience et web analyse, la personnalisation, la publicité et le ciblage, les publicités et contenus personnalisés, la mesure de performance des publicités et du contenu, le développement de produit, l'activation des fonctionnalités des réseaux sociauxes ou d'autres concédants de. Ik pakte het hovenierswerk op, zij was het creatieve brein. We vormden een perfect team. Ze deed niet alleen het interieur. Als ik met de tuin bezig was, reikte ze mij [B][url=https://linktr.ee/akvpbjk]pleasodro[/url][/B] via WhatsApp ideeën aan. permettant de regarder et rencontrer vos charactères préférés, des parcs aquatiques qui abritent des toboggans géants pour faire des glissades à couper le souffle dans l’eau, ou des parcs plus éducatifs qui sont très rigolos et où vous enfants apprendront des choses récent. Vous avez compris, vous trouverez beaucoup de choix concernant les parcs d’attractions en France.

Vijf jaar later omgedoopt in Robs Grote Tuinverbouwing – werd Jorna Spapens mede-presentator. Verlinden: ‘We overvielen mensen met de transformatie van hun tuin. télécharger des parties du matériel des différentes zones du site uniquement pour votre usage personnel et non commercial, à condition que vous vous engagez à ne pas modifier ni supprimer les avis de droit d'auteur ou de propriété du matériel. Nous ne surveillons pas, ne filtrons ni ne passons en revue le média téléchargé sur nos serveurs par les utilisateurs du site web. Nous fournissons aux titulaires [B][url=https://linktr.ee/xrwvpssklz]bribta[/url][/B] de droits d'auteur légaux la possibilité de s'auto-publier sur Internet en téléchargeant, en stockant et en affichant divers supports utilisant nos services. Alors que les combats se poursuivent dans l'enclave arménienne du Haut-Karabakh, des soldats russes auraient été repérés près de certaines frontières de l'Arménie. Site web streaming des film streaming et series en streaming.

Mol dat een verjonging noodzakelijk was en moest ze weg. ‘Dat vond ze heel jammer. Het was haar lust en leven’, zo zegt haar broer Kees Jan Spapens. Vous pouvez retirer votre consentement ou vous opposer aux traitements fondés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "Gérer mes choix" ou dans notre politique de confidentialité présente sur ce site, et dans ce cas vous n'aurez plus accès à du contenu personnalisé basé sur votre navigation, aux contenus et fonctionnalités provenant des réseaux sociaux ou des plateformes de vidéos et nous ne tiendrons pas compte de votre usage pour améliorer notre site. Avec nos partenaires, nous traitons vos [B][url=https://linktr.ee/zw0at6ldu]pardado[/url][/B] données pour les finalités suivantes. Telles que des tableaux d'affichage, des forums et des groupes de discussion) ou par courrier électronique à par tous les moyens et sur tous les supports connus ou à développer par la suite. Vous accordez également à le droit d'utiliser votre nom en relation avec les documents et autres informations soumis, ainsi qu'en relation avec tout matériel de publicité, de marketing et de promotion associé.

capype
capype
08.08.21 22:59

generic zithromax azithromycin 500 mg azithromycin zithromax

lymnloks
lymnloks
02.08.21 16:32
Jamesfaini
Jamesfaini
26.07.21 22:33

Lựa Chọn Giày Bóng Rổ Chi Phí Chất Lượnglịch phát sóng cúp c1Lần đầu tiên ra mắt thì giày Jordan 1 có màu sắc đỏ, white và đen phối cùng với nhau. Với upper mỏng nhẹ và đế bền rộng cùng cỗ đệm lấy thẳng kể từ Crazylight Boost năm 2016, trong thời điểm tạm thời Rose 8 cũng vô cùng đáng nhằm test.

Steveynfueft
Steveynfueft
22.07.21 12:54

Строительная вышка тура оптимально подходит и для ремонтных и отделочных работ, и для сбора урожая. В конструкции каждой модели предусмотрены колеса, благодаря которым вышку легко перемещать с места на место при необходимости.
Мы предлагаем: купить вышка 2

Особенности вышек тур
• Прочность. Для того чтобы обеспечить жесткость рам, многие производители снабжают алюминиевую вышку-туру диагональными металлическими стяжками. Благодаря им лестница не сдвинется с места при резком порыве ветра и не погнется при хранении в разобранном виде.

• Устойчивость. Вышка тура, оснащенная колесами, может начать произвольное движение. Чтобы избежать этого, в конструкции предусмотрены опорные стойки. Закрепив их на земле или другой поверхности, можно придать конструкции нужное положение на весь период работ.

• Широкие возможности. В комплекте с некоторыми моделями идут сразу 4 настила, которые позволяют стоять сразу нескольким рабочим. Строительная вышка тура способна выдержать до 250 кг веса и не выйти из строя.

• Удобство при использовании. Передвижные вышки туры можно разобрать за несколько минут, в этом виде они без труда помещаются в подсобном помещении, не занимая много места. Все детали окрашены в яркие цвета, благодаря чему их трудно потерять и легко заметить среди другого садового инвентаря.

Леса для строительства – это временные вспомогательные конструкции, предназначенные для размещения материалов, инструментов и работников на заданной высоте. Широкий ассортимент у нас вы можете ознакомится и

Отрасль применения:
строительная фирма лес

• Строительство малоэтажных зданий и строений.
• Проведение фасадных работ.
• Покраска стен – внутри и снаружи здания.
• Установка декораций, сцен и осветительного оборудования.
• Возведение арок и сложных архитектурных объектов.
• Проведение ремонтных работ в частных домах.
• Реставрационные работы.
• Добыча газа и нефти.
• Кораблестроительная отрасль.
• Возведение мостов.

Наши ресурсы: https://vk.com/ramnyelesa, https://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=24520180,