Golf Online

Aerifikácia a top dressing stratégie futbalových ihrísk

Aerifikácia a top dressing sú dve z najužitočnejších a najfrekventovanejších úkonov v starostlivosti o trávnik v rámci manažérskeho toolboxu. Rozširovanie sortimentu v oblasti aerifikačných zariadení a materiálov si však vyžaduje omnoho ťažšie rozhodnutia ako kedykoľvek predtým. Na jednej strane máte viac možností na uskutočnenie správnych opatrení pre potreby vášho trávnika. Na strane druhej, prevedením nesprávnych výberov môžete redukovať efektivitu vašej práce.

Aerifikácia

Primárnym cieľom aerifikácie je uvoľniť kompaktnosť, t.j. stlačenie vrchnej časti pôdy, spôsobenú chôdzou alebo prejazdom mechanizmov. Kompaktnosť môže byť špecifický problém na športovom trávniku, nakoľko hracia záťaž je výsledkom jeho vlastného použitia ako hracieho povrchu. Keď sa pôda stane kompaktnou, koreňový systém trávnika nie je schopný prijímať kyslík a pôda vytvorí bariéru pre penetráciu koreňa. Takže pôda sa musí aerifikovať priebežne, aby sa obnovila jej vitalita ako rastového média pre trávnik.

Tu je niekoľko myšlienok, ktoré treba brať v úvahu, ak plánujete aerifikáciu:

Načasovanie

Keď chcete previesť aerifikáciu, uistite sa, že tráva aktívne rastie, a tak sa bude môcť rýchlo zotaviť. Napriek jej dlhotrvajúcim výhodám, aerifikácia dočasne stresuje trávnik. Vo väčšine pôd celkové zotavenie trvá okolo 15 dní.

V teplých oblastiach, najlepší čas na aerifikáciu je obdobie neskorej jari až neskorého leta. Aerifikácia po tomto termíne je riskantná, pretože trávnik nebude mať čas na zotavenie pred studeným počasím, čo by prinieslo riziko jeho poškodenia zimným chladom.

V studených oblastiach, tráva je najviac aktívna v máji a v septembri, takže tieto mesiace sú najlepšie pre prevzdušnenie. Trávy studených oblastí tolerujú chlad lepšie ako južné odrody.

Načasujte prevzdušnenie po najdôležitejších športových udalostiach, pretože do otvorov sa môžu zachytiť kopačky hráčov a celková hrateľnosť trávnika je nižšia. Prevzdušnite viac zaťažované oblasti (ako stredové a rohové miesta, či bránkoviská na futbalových štadiónoch) častejšie ako ostatné plochy. Koordinujte hnojenie resp. výživu trávnika s aerifikáciou, nakoľko po aerifikačnom zásahu trávnik potrebuje viac živín na regeneráciu a podporu aktívneho rastu.

Typ zariadenia

Aerifikácia dutými hrotmi je považovaná mnohými trávnikovými manažérmi za jeden z najvýhodnejších postupov na udržanie vysoko kvalitného hracieho trávnika. Športové plochy, ktoré majú vysoké zaťaženie a nie sú pravidelne aerifikované, majú zvyčajne pomaly rastúci a nie veľmi pekný trávnik.

Prevzdušnenie dutými hrotmi zabezpečí zlepšenie na najdlhšie obdobie, čo sa týka infiltrácie vzduchu a vody, rýchlosti priesaku a zdravšieho koreňového systému.

Napriek tomu, sú tu dva vedľajšie efekty prevzdušnenia, na ktoré sa musí pamätať: povrchové porušenie a zvyšky trávnika - "špunty". Povrchové porušenie stresuje trávnik, ale agresívne prihnojenie a zavlaženie skráti ozdravovací čas trávnika.

Vybrané špunty možno:

  • odstrániť zberom v prípade, ak chceme zlepšiť kvalitu pôdy (napr. pri ílovitých trávnych základoch). Vhodné je následné pieskovanie kremičitým pieskom.
  •  nechať zaschnúť a následne rozbiť zaťahovacou sieťou a použiť ako top dressing, ak máme kvalitnú piesočnato-hlinitú pôdu.

Rozmery dutých hrotov na väčšine strojoch sú od 7 mm do 20 mm a hĺbka je poväčšine 70 mm až 200 mm.

Pri aerifikácii plnými hrotmi sa vytvorí otvor, ale neodstráni sa pôda - špunty sa nevyberajú. Aerifikácia plnými hrotmi minimálne narušuje hrací povrch, niekedy sa nazýva tiež "rozbitie pôdy", pretože plné hroty spôsobujú "trasenie", čo naruší podpovrchové zóny - špeciálne s hĺbokým prevzdušňovačom (do 300 mm). Táto časť zariadenia môže špeciálne pomôcť v prevzdušnení hlboko stlačených sekcií futbalových polí. Hlboký prevzdušňovač môže taktiež zlepšiť drenáž na poliach, ktoré boli nadmerne zhutnené valcovaním pri ich konštrukcii.

Aerifikácia plnými hrotmi samostatne vykonávaná, nie je komplexným aerifikačným programom. Treba mať na pamäti, že opakovaným použitím plných hrotov môžeme skutočne vytvoriť kompaktnú zónu v pôde, hlavne ak použijeme rovnaký priemer a hĺbku hrotov. Aerifikácia plnými hrotmi sa začleňuje do regeneračného programu hlavne ak je potrebné zlepšenie v krátkom čase, čo sa týka infiltrácie vody a priesaku s minimálnym poškodením povrchu (napr. počas sezóny).

Aerifikácia plnými hrotmi je iba ďalší nástroj v celkovom manažment programe: táto samotná nemôže nahradiť aerifikáciu dutými hrotmi!

Prerezávače penetrujú pôdu trojrozmernými oceľovými čepeľami, aby umožnili vode a vzduchu dostať sa ku koreňovému systému. Prerezávaním môžeme taktiež podporiť rast bočných odnoží a rizómov u niektorých druhov trávnych druhov a tým zvýšiť hustotu trávnika. Prerezávanie pôdy môže taktiež zrýchliť vysušenie stále mokrej pôdy. Výhodami prerezávania je minimálne porušenie povrchu, takže ho možno prevádzať opakovane počas sezóny.

Prerezávanie pôdy je vhodný úkon pred sejbou do už existujúceho trávnika. Prerezávaním sa vytvoria drážky v pôde, kde môže zapadnúť vysievané osivo.

Top dressing

Top dressing je dodanie pôvodnej alebo upravenej pôdy na povrch trávnika. Ak je urobený správne, táto technika môže vyrovnať nerovné povrchy, zvýšiť drenáž a zakoreňovanie, kontroluje stav plsti, a taktiež sa používa po výsevoch a dosevoch.

Top dressing aplikujeme často v tenkej vrstve (od 1,5 mm do 10 mm). Nerovné vrstvy môžu smerovať k nebezpečnému zhutneniu a môžu spomaliť tok vody a výživy do pôdy. Pokoste trávu na relatívne krátku výšku pred top dressingom, aby sa top dressingový materiál dostal rovnomerne na povrch pôdy.

Zariadenie, ktoré sa používa na top dressing zahŕňa celoplošné pieskovače a samonakladacie pieskovače, všetky sú poháňané traktorom s trávovými pneumatikami.

Top dressing materiál

Materiál, ktorý sa použije na top dressing by mal byť rovnaký ako sa nachádza na ploche, na ktorú sa ide aplikovať. Je dôležité správne naplánovať potrebné množstvo materiálu. Aplikácia top dressingu na výšku 10 mm predstavuje cca. 1,2 m3 pre každých cca. 100 m2.

Top dressing môže byť použitý na zlepšenie pôdy na povrchu. Na zlepšenie ťažkých pôd (pôdy obsahujúce veľké percento ílu) sa použije homogénny hrubozrnný piesok s veľkosťou častíc 0,5 a 1 mm. Pre hlinité pôdy je lepšie použiť stredne hrubé piesky s veľkosťou častíc 0,1 mm a 0,5 mm.

Pre zlepšenie kvality existujúcej ťažkej pôdy, začnite s agresívnou aerifikáciou dutými hrotmi. Po prevzdušnení, odstránené špunty nechajte zaschnúť, následne rozbite a zmiešajte s pieskom počas top dressingu. (Hrubý piesok potrebuje isté množstvo jemnej pôdy, aby bol kompatibilný s existujúcou pôdou).

Niektoré športové povrchové operácie používajú top dressing materiál, ktorý obsahuje kondicionér zeolit v kombinácií s hrubým pieskom na zvýšenie vododržnosti pôdy. Top dressing je ideálnym nástrojom na zapracovanie mykoríznych prípravkov, ktorí zväčšujú koreňový systém a tým podporujú príjem vody a živín z pôdy. Podmienkou ich "fungovania" je kontakt s koreňmi rastlín.

Kontrola plsti

Pri aerifikácií dutými hrotmi sa pôdou odstráni aj plsť. Keď sa pôda navzájom zmieša s vrstvou plsti, mikróby obsiahnuté v pôde začnú rozkladať plsť a dôjde k lepšiemu mixu koreňovej zóny.

Plsť je ako špongia, ktorá ťahá vlhkosť zo spodnej vrstvy pôdy. Taktiež rýchlo vyschne pri horúcom a suchom počasí. Prítomnosť pôdy v plsťovej vrstve bude zlepšovať vododržnosť pôdy.

Sejba

Veľmi často sa top dressing vykonáva v kombinácií s dosievaním alebo novou sejbou, pretože materiál top dressingu je dobrým klíčiacim médiom.

Na zhrnutie, je dobrá myšlienka použiť rôzne typy aerifikačného zariadenia počas rozdielnych častí roka, použiť top dressing v kombinácií s prevzdušnením, aby sa vyrovnal povrch, upravila pôda a kontrolovala výška plsti. Ak vám to rozpočet dovolí, zabezpečte si a používajte rôzne aerifikačné zariadenia. Pomôže vyriešiť veľa problémov a vyprodukovať zdravší športový trávnik.

Autorom článku je Jim Puhalla (prezident Sportscape International of Boardman, Ohio a Dallas. Je spoluautor knihy: A Manual for Design, Construction and Maintence, spolu s profesormi Mississippi State Univerzity Dr. Jeff Krans a Dr. Michael Goatly (ktorý dodal taktiež informácie pre tento článok). Kniha bola vydaná Ann Arbor Press Inc., Chelsea, Michigan.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 11 15(komentárov: 25) Pridať komentár
 
cialis generic
tadalafil cialis
04.04.22 00:37

tadalafil generic where to get tadalafil

tadalafil daily online
buy cialis usa
02.04.22 22:31

tadalafil generic tadalafil online with out prescription

KelestarM
KelestarM
04.07.19 23:57

Viagra Bestellen Empfehlung Viagra Preiswert Online Kaufen Xenical Prix Remboursement generic viagra Cephalexin Keflex Proscar Without A Prescription Cheapest Viagra Professional

HaroSecybize
HaroSecybize
07.11.17 14:33

Generic Bentyl Muscle Spasms Cod Accepted Medication Store buy viagra Keflex For Ear Infection Commander Kamagra 100mg