Golf Online

Ako eliminovať stres trávnika spôsobený vysokými teplotami a suchom?

Nové postupy a metódy  v agronómii trávnika by mohli prispieť k zmierneniu či eliminácii príčin, ktoré spôsobujú stres a zlepšiť tak kvalitu trávnika a dosiahnuť  konzistentne lepší  hrací povrch počas celého roka.

Syngenta výskum identifikoval pozitívne vlastnosti niektorých kľúčových produktov, ktoré k zlepšeniu zdravia rastlín prispievajú individuálne. Dokázalo sa však, že aj ich kumulatívny synergický efekt je veľmi  významný.

Niektoré z agronomických metód používané na dosiahnutie kvalitného hracieho povrchu sú pre trávnik veľmi stresujúce. Nehovoriac o strese z prílišného tepla,  sucha, zamokrenia či kvality ovzdušia. 

Aplikácia nových technológií spolu s modernými agronomickými postupmi určite prispeje k zlepšeniu stavu trávnika a kvality povrchu – tak aby hráči boli spokojní.

Ako eliminovať stres trávnika?

Skúsenosti z O'Gaunt Golf Club v blízkosti Sandy v Bedfordshire ukazujú, že agresívne metódy údržby trávnika počas leta prinášajú ovocie v podobe kvalitnejších greenov a zdravšieho trávnika na oboch 18 jamkových ihriskách. Manažér ihriska Nigel Broadwith však varuje, že dopady nemusia byť len pozitívne.
„Je to ako Hlava 22. Na jednej strane je nutné vykonávať operácie na elimináciu tvorby plsti, ktorá je mnohokrát kľúčovou príčinou ochorení, zároveň sú však tieto operácie nesmierne stresujúce a môžu fungovať ako spúšťač chorôb. Aby sme predišli takémuto obrovskému stresu,  pred samotnou údržbovou operáciou sme aplikovali  Heritage Maxx (pesticídy s úč.látkou azoxystrobín, napr. Amistar, Amistar Extra)
Dosiahli sme to, že sa okamžite eliminoval vznik plesňových ochorení  a trávnik zostal vo výbornom stave bez infekcií až do obdobia ďalšej rekonvalescencie. "


Nigel tiež plánuje integrovať údržbové procesy aj do plánovaného programu aplikácie Primo Maxx, ktorý prispieva k lepšej odolnosti rastlín voči stresovým podmienkam..
"Výsledky boli neuveriteľné, nielen pokiaľ ide o zdravotný stav trávnika, ale aj o jeho hrateľnosť. Aplikácia Primo Maxxu a tekutých hnojív na fervejách sa osvedčila najmä počas suchých letných mesiacov."

Skúsenosti zo Škótska

Greenkeeperi  pôsobiaci  pozdĺž východného pobrežia Škótska mali minulý rok možnosť vyskúšať účinky prípravku Qualibra (ekvivalent Tournament Ready), mnohí vo vlhkých a mokrých podmienkach na začiatku sezóny, nasledovaných suchým letom.  

Manažér ihriska Royal Dornoch Golf Club Scott Aitchison uviedol, že niektoré z jeho nových  greenov boli hydrofobické a náchylné na vysychanie. Intenzívna aerifikácia bola jedinou možnosťou ako umožniť prienik vody.  Po aplikácii prípravku Qualibra sa stav  výrazne zlepšil a niektoré z greenov boli dokonca v najlepšom stave v akom kedy  doteraz boli.  Greeny samozrejme prechádzajú vývojom, zrejú a niektoré neduhy sa časom vyriešia aj samé. Nie však v takom rozsahu a takým výrazným spôsobom. Povrch bol pevný a porast vyzeral presne tak ako by vyzerať mal. A čo je  ešte lepšie –  spodné vrstvy neboli ani vyprahnuté, ani  prachové a tak sme mohli vynechať aerifikáciu uprostred sezóny. Ďalším bonusom bola intenzívnejšia farba greenov.

V Cruden Bay Golf Club, 150 míľ smerom na juh pozdĺž východného pobrežia, Alister Matheson uskutočnil iný pokus. Išlo o porovnanie dvoch lokalít, jednej s aplikáciou Qualibry a druhej, ktorá zostala neošetrená a to v období od začiatku mája až do septembra.
Výsledky ukázali, že zatiaľ čo objem hydrofóbnej plsti  na neošetrenej lokalite vzrástol  počas leta na 15%, na ploche ošetrenej prípravkom Qualibra sa plsť vôbec nevytvorila. V dôsledku toho bola potreba závlahy neošetrenej lokality na úrovni 50mm, zatiaľ čo na druhej ošetrenej len 20mm.  Navyše farba trávnika  bola intenzívna a jeho hustota konzistentne vyššia a prakticky bezo zmien v priebehu celej sezóny.

Podobne pozitívne skúsenosti mal aj George Pendry zo Scotscraig Golf Club, ďalších 100 míľ na juh, v blízkosti St Andrews počas celého roku a rozličných poveternostných podmienok. Výskyt suchých oblastí bol minimálny, na povrchu trávnika nezostávala žiadna voda, a to ani po výdatných dažďoch. Goerge taktiež dodal, že nenastali vôbec žiadne problémy či komplikácie pri aplikácii – miešaní s inými produktami.

Zdroj: Turf Talk Spring/Summer 2014, Syngenta