Golf Online

Ako na čiernu vrstvu

Greenkeeperi golfových ihrísk majú mnoho úloh, ktoré musia splniť a mnoho prekážok, ktoré musia zdolávať, aby zabezpečili perfektné zdravé trávnikové plochy pre hráčov golfu. Jednou z ťažších prekážok je čierna vrstva. Identifikácia i prevencia tohto problému má značný význam.

Mark Hunt, technický riaditeľ spoločnosti Headland Amenity (výrobca chemických prípravkov a pomocných látok pre starostlivosť o trávniky), sa často stretáva s otázkami ohľadne čiernej vrstvy, ktorá je negatívnym faktorom vplývajúcim na kvalitu a zdravie trávnika. Ľudia sa ho zvyknú pýtať, ako sa dá tento problém minimalizovať. Mark hovorí, že najmä silné dažde a pôdy bohaté na organické látky môžu podporovať vznik čiernej vrstvy, jej stav však môže byť pod kontrolou. Primárne je čierna vrstva spôsobená nedostatkom kyslíka, ktorý je zapríčinený nedostatočným pohybom vody v pôde a prítomnosťou anorganického železa a baktérií redukujúcich síru.

Prvý náznak, že sa čierna vrstva začína rozvíjať, je zápach po skazených vajíčkach, ktorý spôsobujú sulfidy prítomné v pôde. Názov čierna vrstva bol odvodený z charakteristickej vrstvy, ktorá sa pri tomto probléme vytvára vo vrchných desiatich centimetroch pôdneho profilu.

Čierna vrstva sa v pôde prejavuje ako čierne, prehnito zapáchajúce koreňové oblasti, ktoré môžu byť malé alebo veľké, hlboké alebo plytké. Je hlavne ložiskom sulfidu železnatého, ktorý vzniká po reakcii rozkladajúceho sa sírovodíka (plyn, ktorý dáva pôde typický zápach) so železom prítomným v pôde. Zatiaľ čo železo je prítomné takmer v každej pôde, sírovodík sa nachádza iba v pôdach s prítomnosťou síru redukujúcich baktérií. Sírovodík sa hromadí v dôsledku anaeróbneho dýchania baktérií redukujúcich síru. Prítomnosť týchto heterotrofných gram-negatívnych baktérií je spôsobená vážnym stavom pôdy po dlhších anaeróbnych pôdnych podmienkach. Síru redukujúce baktérie metabolizujú organickú hmotu v pôde a vo svojom dýchacom procese namiesto kyslíka využívajú síran alebo elementárnu síru, čím produkujú plynný sírovodík. Najdôležitejšie však je, žedokážu žiť v anaeróbnych podmienkach (nedostatok kyslíka) a s nadbytkom síry, pričom potrebujú i dostatok organickej hmoty a prítomnosť vody v pôde. Chemická reakcia sírovodíka a železa vedie k vzniku čiernej zrazeniny, ktorý sa často spája s organickou hmotou a jemnými pórmi v pôdnom systéme. Sírovodík je pre trávy toxický a často bráni vytvoreniu dobrého koreňového systému, podporuje zvyšovanie stresových podmienok, nakoľko sú korene sústredené len v blízkosti povrchu pôdy.

V boji proti čiernej vrstve dokáže pomôcť dobré prevzdušnenie a drenáž, ale existuje ešte jeden alebo dva ďalšie procesy, ktoré môžu prispieť k náprave tohto problému, ak sa použijú vo vzájomnej kombinácii. Sírne baktérie potrebujú síru a sulfáty tak, ako ľudia kyslík. Minimalizácia síry v hnojivách môže napomôcť k zmierneniu problému čiernej vrstvy. Vysoká hladina síry sa tiež vyskytuje v niektorých produktoch, ktoré obsahujú síran amónny, síran draselný, síran železnatý a ďalšie. Pre zníženie obsahu čistej síry v pôde je potrebné uprednostniť použitie hnojív s nízkym obsahom síry. Výskumy tiež dokázali, že síra je veľmi mobilná v koreňovej oblasti pôd so zvýšeným obsahom piesku, z čoho vyplýva, že ak sú vstupy síry do pôdy hnojením minimalizované a zároveň sú pôdy cielene prevzdušňované, dochádza k zvýšeniu hladiny kyslíka v pôde, čím sa čierna vrstva eliminuje.

Výskum ukázal, že hnojivá na báze dusičnanov sú tiež prospešné, pretože produkujú kyslík (žiadnu síru), čím dochádza k zvyšovaniu jeho hladiny v koreňovej oblasti. Účinok je však len dočasný, nakoľko sa dusičnany z anaeróbnej pôdy postupne strácajú procesom denitrifikácie, počas ktorej sa menia na plynný dusík. Preto táto metóda minimalizácie čiernej vrstvy vyžaduje prístup „prikrmovania“, pri ktorom sa odporúča aplikovať dusičnany v menšom množstve, ale častejšie.

článok prevzatý z časopisu Pitchcare, Január 2010

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 28) Pridať komentár
1 2 3 4 5 6 Next
 
pharmacy bachelor degree online
pharmacy bachelor degree
22.11.23 11:40

pharmacy app store pharmacy bachelor degree online pharmacy canada

토토사이트추천
토토사이트추천
21.09.23 05:48

While looking for articles on these topics, I came across this article on the site here. 토토사이트추천

안전놀이터
안전놀이터
21.09.23 05:47

I am impressed that there is so much information about this subject that has been uncovered and you’ve defeated yourself this time 안전놀이터

klj
sam
12.09.23 03:59

greatpost.
padel game

nice
sam
12.09.23 03:58
1 2 3 4 5 6 Next