Golf Online

Ako prísť na koreň koreňovej zóny? Aké sú skúsenosti greenkeeperov?

Dr. Andy Owen a  Henry Bechelet, Technical Managers spoločnosti Everris Ltd. sa s nami podelili o skúsenosti získané z mnohých rozhovorov s greenkeepermi týkajúcich sa koreňovej zóny:

Počas našej profesionálnej kariéry sme strávili veľa času hovorením, pozorovaním a hodnotením koreňovej zóny a odporúčali sme najvhodnejšie postupy pre jej optimálny vývoj.  Než aby sme urobili rozhovor s jedným greenkeeperom, zosumarizovali sme naše kolektívne skúsenosti, získané rozhovormi s celým radom greenkeeperov počas posledných rokoch.

AO a HB: Ste spokojní so svojimi greenmi?
Greenkeeper: Áno, veľmi. Kvalita povrchu bola v poslednej sezóne dobrá a mali sme aj pozitívne ohlasy od hráčov. OK, objavili sa sem-tam aj nejaké choroby, ale situáciu sme mali pod kontrolou. Sme dobre pripravení na zimu.

AO a HB:  Je niečo s čím nie ste spokojní?

Greenkeeper: Ak by som mal byť úprimný, vždy som trochu sklamaný pokiaľ ide o hĺbku zakorenenia. Neviem prečo, ale prosto ju nevieme zlepšiť a otvorene poviem, že som už vyskúšal všetko!

AO a HB: Prečo ste sklamaní?
Greenkeeper: Keď som menil jamku alebo odoberal vzorky z greenov, hĺbka koreňov bola tak 10cm. Nikdy to nebolo výrazne viac. Prevzdušňujeme, aplikujeme topdressing, na hnojivá aj závlahu si tiež dávam veľký pozor, používam aj kondicionéry, ale žiadne výrazne zlepšenie som nedosiahol.

AO a HB: A v čom vidíte problém, keď sú povrchy kvalitné?
Greenkeeper: Všade sa uvádza a hovorí, že hlboké a husté korene sú základ. Ak ich máte, považuje sa to za znak toho, že to čo robíte, robíte dobre.  Ale niekedy rozmýšľam, či to nie je tak trochu mýtus.

AO a HB: Prečo si myslíte, že všetci kvalitnému zakoreneniu prikladajú až taký význam?
Greenkeeper: No, opravte ma, ak sa mýlim.... Trávnik prijíma väčšinu živín potrebných pre jeho rast z pôdy prostredníctvom koreňov. Korene absorbujú aj vodu, ktorá je pre rastlinu nevyhnutná. Kvalita koreňovej zóny má tiež vplyv na stabilitu povrchu a toleranciu voči záťaži a opotrebovaniu. Čiže z toho mi vychádza, že orientácia na  hlboký, hustý a zdravý koreňový systém musí byť hlavným cieľom môjho programu údržby.

AO a HB: Čiže si myslíte, že dobrý manažment greenov musí byť  v prvom rade zameraný na dosiahnutie hlbokých koreňov?
Greenkeeper: V istom zmysle áno, ale vývoj koreňového systému ako celku  je oveľa zložitejší  a ja si nie som istý, či presne viem čo a ako naň vplýva. Je tam určite viac dôležitých faktorov, ale ja sa ako keby nedokážem upriamiť na tie správne.

AO a HB: A čo si myslíte, ktoré sú tie hlavné faktory,  tie najdôležitejšie?
Greenkeeper: Výška kosenia musí byť na prvom mieste. Plocha listov je rozhodujúca pre fotosyntézu a základný život rastlín. V škole nám hovorili, že nízkym kosením sa príliš znižuje fotosyntetická  plocha a tým pádom je aj množstvo transponovaných cukrov a sacharidov nízky. Myslím, že mám pravdu ak tvrdím, že v takomto prípade sú cukry využité prioritne pre respiráciu a rast výhonkov a nie pre rast koreňov.  Viem že výška kosenia má obrovský vplyv na vývoj koreňov, a to je dôvod, prečo som v tejto veci opatrný.

AO a HB: Takže si myslíte, že nízko pokosené greeny budú mať vždy problémy s hlbokým zakorenením?

Greenkeeper: Povedal by som, že áno, ale to nie je jediný dôvod.  Takisto zhutnenie pôdy, dostupnosť živín a vody, obsah kyslíka v pôde, obsah plsti... toto všetko má svoj vplyv. A to som ešte ani nespomenul biológiu. Myslím, že dokonca aj čas, resp. obdobie, kedy robíte merania môže vplývať na výsledky.

AO a HB: Ok, poďme si to trochu rozobrať  a zamerajme sa najprv na koreňovú zónu. Ako budeme uvažovať?
Greenkeeper: No, korene logicky potrebujú priestor pre rast, čiže ako prvé musíme vylúčiť fyzické obmedzenia typu kompaktných pôd či pôd s jemnou textúrou a nevhodnou štruktúrou. Už  Jim Arthur hovorieval : „Korene nerastú v pôde, ale vo vzduchových  štrbinách medzi pôdnymi časticami."

AO a HB: Čo ste ešte okrem toho spomínali? Prevzdušňovanie?
Greenkeeper: Samozrejme, korene tiež potrebujú kyslík, pretože dýchanie koreňmi je pre rastlinu dôležité. Prostredie s dostatkom kyslíka a s dobrou výmenu vzduchu je pre rozvoj koreňov nevyhnutné. Nedostatok vzduchu bude mať za následok úhyn koreňov.

AO a HB: Áno a ďalej treba povedať, že obsah kyslíka v pôde je ovplyvnený vlhkosťou pôdy a obsahom plsti.
Greenkeeper: Presne tak! Pôdna vlhkosť je ďalší dôležitý faktor - a to nielen preto, že korene vyhľadávajú vlhkosť a  rastú zo suchého prostredia smerom k vode, ale vlhkosť koreňovej zóny bude mať  zásadný vplyv na jej zdravie. Zvýšená vlhkosť pôdy bude znamenať menej porézny priestor, čiže menší obsah kyslíka a práve sme spomínali aký je kyslík dôležitý. Objem plsti má takisto svoj vplyv, vrstva plsti drží vodu na určitej úrovni a znižuje obsah vzduchu čo bude mať takisto za následok obmedzenie rastu koreňov.

AO a HB: A čo výživa, resp. hnojenie? To ste ešte nespomenuli...
Greenkeeper:  O rastlinu sa musíte takým spôsobom aby si dokázala vytvoriť silný a zdravý koreňový systém. Treba sa dobre orientovať v makro aj v mikro výžive. Je to niekedy mätúce, pretože napr. fosfor je často spomínaný ako rozhodujúci pre dobré zakorenenie, ale zdravá rastlina potrebuje od všetkého trochu... nič by nemalo byť príliš limitované.

AO a HB: Čo je ešte dôležité? Pôdna biológia?
Greenkeeper: Rastliny nerastú v sterilnom prostredí a vytvárajú komplexné vzťahy s pôdnymi mikroorganizmami. Tie by sa mali podporovať, ale takisto mám zmätok. Je veľmi veľa rôznych príbehov a veľmi málo dôkazov. Opäť platí, že moje vnímanie spočíva v princípe, že ak je v pôde dostatok vzduch a optimálne množstvo vlhkosti, mikroorganizmy sa môžu rozvíjať prirodzene. Aplikácia výťažkov z morských rias či sacharidov môže pomôcť.

AO a HB: Tak to je celkom komplexné pochopenie situácie - čo teraz?
Greenkeeper: Teraz by som chcel počuť vaše názory a váš pohľad na vec.

AO a HB: Samozrejme. Na začiatok stojí za to  povedať, že zakorenenie je najkvalitnejšie ak sú podmienky pre rast koreňov optimálne – jednak prostredie a jednak manažment.  Čiže predpokladom je zdravá rastlina a kvalitná pôda.
Keď hodnotíte koreňovú zónu, jemné korene nemusia byť ľahko viditeľné a môžeme povedať, že 100mm zdravých koreňov s dobre vyvinutými koreňovými vláskami môže byť oveľa účinnejších pri absorbovaní vody a živín, než vizuálne hlbší, široko rozvetvený koreňový systém. Korene sa nedajú porovnávať z kvantitatívneho hľadiska, každá plocha je iná. A to je to, čo si treba uvedomiť.
Ak sa máme vyjadriť k vašim úvahám,  treba sa dotknúť výšky kosenia. Je vôbec reálne upriamiť sa na to, aby sme rastline poskytli maximálnu plochu pre fotosyntézu a to s tým rizikom že pre to budeme musieť obetovať kvalitu hracej plochy?  Po druhé,  dobre si prezrite koreňovú zónu. Ako vyzerá, či zdravo a normálne vonia, či je viditeľné nejaké vrstvenie alebo zhutnenie...? A za tretie si nechajte objektívne zmerať obsah organickej hmoty – pošlite viacero vzoriek a potom vyhodnoťte ako táto hodnota vplýva na koreňový systém.

Greenkeeper: OK, rozumiem, je to logické. Väčšinu z toho už aj tak robím.

AO a HB: V nadväznosti na to, porozmýšľajte o aerifikačných postupoch, ktoré aplikujete.  Snažte sa čo najlepšie vybalansovať kvalitu povrchu a hlboké prevzdušňovanie, ktoré podporí účinnú výmenu kyslíka medzi koreňovou zónou a atmosférou a poskytne tak dôležitý priestor na to, aby korene mohli rásť.  AK máte pod kontrolou obsah plsti, aerifikácia nemusí byť príliš hlboká ale nezabúdajte na to, že by ste určite mali každých pár týždňov v tomto smere niečo podniknúť. Skombinujte prevzdušňovanie s pravidelným topdressingom, zmiernite tak obsah plsti, zlepšíte pevnosť povrchu  a jeho „otvorenosť“ pre výmenu kyslíka.

Greenkeeper: OK, všetko jasné. Čo mi poviete k výžive?
AO a HB: Čo sa týka výživy, základným kľúčom je zabrániť nerovnováhe živín, resp. ich nedostatku.  Sám ste spomenul, že rastlina dokáže fotosyntézou produkovať sacharidy využiteľné pre rast koreňov až potom ako budú uspokojené jej iné potreby. Existujú jasné dôkazy o tom, že dlhodobé uvoľňovanie živín počas celého vegetačného vytvorí najlepšie prostredie pre rast rastliny a tvorbu silného koreňového systému. Hnojivá s pomalým uvoľňovaním živín určite stoja za zváženie.

Určite sa chcete vyhnúť  nadmernému bujnému rastu, ktorý je výsledkom buď nadbytku dusíka, alebo príliš rýchlo sa uvoľňujúceho dusíka.  V takýchto podmienkach rastlina reaguje rýchlejším rastom výhonkov, nadbytočné sacharidy tak nie sú využité k vývoju koreňov. A to nie je dobrý prístup.

Greenkeeper: Takže, program hnojenia by mal byť založený na hnojivách so stabilným postupným uvoľňovaním živín. Máte ešte nejaké iné taktiky na zváženie?
AO a HB: Voda – tá je zďaleka tou najväčšou výzvou. Ak je vody príliš veľa, pôdu môže „zadusiť“. Ak je jej naopak príliš málo, trávnik sa dostane do stresu. Obe možnosti nepriaznivo ovplyvňujú zakorenenie. V podstate sa musíme snažiť dosiahnuť takú úroveň vlhkosti, aby rastliny dokázali rásť a tým pádom aj rozvíjať svoj koreňový systém ale zároveň vlhkosti nesmie byť príliš. To by viedlo k zahnívaniu  a odumieraniu koreňov.

A to znamená fungujúcu drenáž, aerifikáciu a dobrý manažment pôdneho profilu najmä počas vlhkých období a adekvátne zavlažovanie počas suchých období. Podľa nás je veľmi dôležité pravidelne merať vlhkosť pôdy a na základe výsledkov presne cieliť závlahu na oblasti, ktoré ju potrebujú. Nadmerné zavlažovanie je najčastejší problém v greenkeepingu a má devastujúci účinok na zdravie rastlín a pôdy. Jediným spôsobom ako sa mu vyhnúť je pravidelne merať vlhkosť pôdy špeciálnymi sondami.

Na maximalizáciu účinnosti zavlažovania odporúčame použitie vlhčiacich činidiel, resp. zmáčadiel. Navyše pomáhajú aj šetriť vodu. Takisto sa ukázalo,  že určité technológie zmáčadiel prispievajú k stimulácii produkcii koreňových vláskov a výrazne tak zvyšujú efektívnosť koreňového systému.

Greenkeeper: Skvelé, rozumiem. Môžete mi ešte odpovedať na poslednú otázku? Je prekorenenie nad 100mm naozaj nutné?

AO a HB: Keď sme sa rozprávali s našich špecialistami výskumu, čudovali sa aké veľké prekorenenie máme k dispozícii u trávnikov – v porovnaní s inými plodinami.  Nechápali, prečo sme až „posadnutí“ úsilím mať jej viac ako primerané množstvo. Iste, kvalitný koreňový systém je dôležitý a je vždy potrebné sa o neho starať, pretože ak ho nemáte, stav trávnika sa bude len zhoršovať. Ale ak sú vaše korene zdravé a hlboké 100 mm a hráči sú spokojní s kvalitou hracích plôch, potom by ste sa ním nemali príliš trápiť.

Zdroj: www.bigga.org.uk, November 2014