Golf Online

Aký je rozdiel v tom ako aplikujete výživu?

Pokrok v oblasti postrekovacích zariadení umožnil manažérom ihrísk a ich technikom aplikovať výživu a ďalšie chemikálie s väčšou presnosťou a účinnosťou. David Snowden sa pozrie na rôzne metódy aplikácie výživy.

Športové trávniky a obzvlášť intenzívne využívané a udržiavané trávniky vyžadujú kontinuálny prísun všetkých živín  v správnej forme. Avšak, existujú tri hlavné aspekty , ktoré ovplyvňujú  čo aplikujete, kedy to aplikujete a v akej forme to aplikujete. Sú to fyzikálne, chemické a mikrobiálne vlastnosti pôdy.

Fyzikálne vlastnosti  pôdy sú dané do značnej miery zložením pôdy, čo znamená že pôda ako taká, fyzicky umožňuje pohyb živín, kyslíka (spolu s CO2) a vody po celom jej profile. Väčšina chemických reakcií i aktivít v pôde prebiehajú priamo, alebo v tesnej blízkosti ílových zložiek, takže zmeny fyzikálnych vlastností majú vždy dopad na chemické vlastnosti pôdy. Mikrobiálna aktivita je veľmi dôležitá v pôde,  bez baktérii sa v nej nebude môcť odohrávať proces oxidácie, ktorý je nevyhnutný pre premenu dusíka a transformáciu živín z  hnojív do pôdneho roztoku a do formy prijateľnej pre rastliny -  za predpokladu , že  má rastlina adekvátny koreňový systém.

Zdravá mikrobiálna aktivita je závislá od živín, kyslíka, vody a správnej teploty. Je to nikdy nekončiaci proces, zabezpečujúci ideálny pomer výživy, kyslíka a vody. Zdravý rozum a skúsenosti sú kľúčom  k pochopeniu systému aplikácii živín.

Vo všeobecnosti, rastliny po skončení zimy trpia nedostatkom kyslíka, sú premrznuté, a majú zredukovaný koreňový systém, na jar a jeseň zase nemajú dostatok slnka. Tieto okolnosti znižujú mikrobiálnu činnosť, fotosyntetické procesy a tým aj príjem živín.

Má zmysel aplikovať niečo na pôdu, pokiaľ všetky podmienky naznačujú aby ste to v aktuálnom ročnom období nerobili? Granulované hnojivá s postupným uvoľňovaním živín a  organické hnojivá sú určené pre základné hnojenie a špecifickú výživu .

Technológia v oblasti výroby vysokokvalitných granulovaných produktov výrazne pokročila za  posledné roky. Musíme mať na pamäti, že  potrebujeme korene, prostredie s vhodnou teplotou a dobrými fyzikálnymi a mikrobiálnymi vlastnosťami, aby sa aplikované živiny dostali do pôdneho roztoku  a  mali požadovaný účinok. V opačnom prípade  účinnosť aplikovaných hnojív je nízka a teda ekonomicky nevýhodná . V tomto prípade by bolo možno vhodnejšie aplikovať kvapalné hnojivá či už formou aplikácie na list alebo na pôdu  a vyhnúť sa zníženej účinnosti aplikácie granulovaných hnojív.

Aplikácia tekutých hnojív na pôdu má rýchlejší účinok ako aplikácia granulovaných hnojív , ale je stále do určitej miery závislá od teploty. Je potrebné dosiahnuť rýchlu reakciu hnojenia na rastliny.

Poďme sa pozrieť na aplikačné zariadenia, ktoré sú vyvinuté tak, aby dokázali aplikovať rozpustné živiny  na listnatú ale aj koreňovú časť rastliny.

Postrekovacie roztoky sú aplikované pod tlakom, či už vo veľkom alebo malom objeme. Veľké tryskové spreje vytvárajú „kvapkový“ dážď, väčšinou vo veľkých objemoch. Avšak, veľký rozmer ich kvapiek neumožňuje vysokú úroveň pokrytia listov a je praktický nemožné, aby veľké kvapky zotrvali na listoch  rastliny a nasledovné sa aj absorbovali. Oveľa väčšia pravdepodobnosť je, že kvapka stečie do oblasti „srdiečka“, kde sa prirodzenou cestou dostane do koreňového systému rastliny.

S nasledovnými informáciami sa môžete stretnúť na etiketách výrobkoch určených na aplikáciu postrekom:

 • Produkt aplikujte rozpustený v 400 až 00 litroch vody na hektár.
 • Mierne zavlažte po aplikácii.
 • Väčšie množstvá  vody aplikujte vtedy ak chcete aby sa aplikovaný postrek dostal do koreňovej zóny rastliny.
 • V prípade, že etikety obsahujú označenia EDTA, HEDTA atd., obsahujú živiny v chelátovej forme.
 • Chelátová  forma napr. zabraňuje viazaniu živín do foriem neprijateľných pre rastliny v momente kontaktu s pôdou.
 • Väčšina chelátových foriem živín (EDTA, HEDTA, atd.) majú príliš veľké molekulárne rozmery, preto sa nedokážu účinné absorbovať listovými tkanivami.
 • Jedným z ďalších dôvodov, prečo je potrebná závlaha po aplikácii hnojív, je prevencia proti možnému spáleniu porastu z prípadných rezíduí hnojív.
 • Tento typ hnojív dosahuje výborný účinok aj pri pôdnych aplikáciách, ale sú menej efektívny v porovnaní s aplikáciou na list. Nenechajte sa oklamať, pretože existuje veľký rozdiel medzi výživou aplikovanou cez listové časti a výživou aplikovanou cez pôdny systém.
 • Treba presne sledovať na etikete na aký druh výživy je prípravok odporúčaný.  Aplikácia tekutej výživy s príjmom cez koreňový systém sa osvedčila pri aplikácii  dusíka, draslíka, organických  látok, rias, humínových kyselín atd.
 • Pri aplikácii na list sa aplikujú nižšie dávky vody.  Pri korektnom využití hnojív na listovú výživu je na manažérovi aby zabezpečil vysokú úroveň kontroly a tak aj podstatne presnejší spôsob výživy rastlín.
 • Najlepším časom pre postrek v našich klimatických podmienkach je skoré ráno alebo neskorý večer. V tom čase sú prieduchy rastliny sú otvorené a pripravené prijímať rosu.

Treba si pamätať dve hlavné zásady pri aplikácii prípravkov na list:

Podstatné je aj pH kvapaliny, ktorou vykonávame postrek. Treba si pamätať, že ideálna pôda má pH okolo 6,5. Pri tomto pH je dostupných väčšina živín, a preto aj postrekovacia kvapalina by mala mať podobné pH. Vtedy bude  zabezpečený príjem a absorpcia živín cez listy rastliny a bude optimálny aj príjem živín z pôdy.

V priebehu 3-4 hodín po vykonaní postreku by nemalo pršať. V takom prípade by mohlo dôjsť ku zmytiu aplikovaných látok z listov rastlín.

V prípade že Váš zdroj vody má hodnotu pH vyššiu ako 7,0, použite špeciálne doplnky na jeho úpravu, aby sa tak zachovala účinnosť postrekového roztoku.

Pri aplikácii listových hnojív a niektorých ďalších látok  priamo na listy rastlín  trávnika, sa súčasne zvýši aktivita rastliny ako takej, vzrastie produkcia chlorofylu i fotosyntézy- najdôležitejšej funkcii rastliny. Keďže sa v rastline začne odohrávať toľko náročných procesov naraz, je logické, že vzrastie aj spotreba vody. Preto aj list potrebuje väčšie množstvo vody. Na druhej strane sa takto zvyšuje priepustnosť vody cez cievny systém rastliny, čo znamená aj zvýšenie príjmu živín z pôdy. Toto je dôkaz toho, aká je dôležitá aplikácia listových a pôdnych hnojív.

Je nevyhnutné, aby sa zachoval pôvodný pomer živín v pôde, lebo aplikácia listových hnojív ho môže zmeniť a rastlina sa potom správa nehospodárne pri ich využívaní.

Ako vlastne funguje takýto listový postrek, keď je všeobecne známe, že výživa v rastline sa presúva len smerom od koreňov k listom? Cievová sieť prechádza listami, zásobuje bunkové steny vodou a odnáša produkty fotosyntézy. Rovnako dobre šíri živiny aj do ostatných časti rastliny. Zjednodušené povedané, cievny systém funguje na princípe od koreňov nahor k listom a naopak, čím sa zaisťujú dva spôsoby ako sa živiny môžu šíriť celou rastlinou.

Pevné verím, že najlepšou možnosťou riadenia prísunu živín, je zabezpečiť aplikáciu zásobu živín v pôde a doplniť výživu pravidelným a strategickým postrekom listových častí. Takýto prístup k zásobovaniu živín vytvára lineárny systém dostupnosti všetkých živín a umožňuje presné nastavenia pre jednotlivé nutričné úrovne výživných látok v rastline. Zabráni to prudkému rastu rastliny,  a rozvojom chorôb v dôsledku prehnojenia a nesprávneho hnojenia.

Aplikácia živín na list je výbornou metódou na odstránenie deficitu niektorých živín  a dodania malého množstva dusíka a ďalších látok, na jar a v lete, keď pôda trpí nedostatkom výživných látok a ich príjem je sťažený.

Testy ukázali, že až 90 % dodávaných živín foliárnou aplikáciou bolo nájdených v koreňových vláskoch do 60 minút po aplikácii. Projekt bol uskutočnený na Michiganskej štátnej Univerzite, a spočíval v testovaní pohybu dodávaných rádioaktívnych živín . Cieľom bolo potvrdiť skutočnosť, že listová aplikácia môže byť 8 až 10 krát účinnejšia ako dodávanie živín cez pôdny systém, zvlášť ak pôdne podmienky nie sú ideálne na príjem živín - studená pôda, nízka mikrobiálna činnosť, málo vyvinutý koreňový systém. Ideálna je kombinácia výživy na list s aplikáciou granulovaných hnojív do pôdy.

V závislosti od kvality produktu, ak rozpustené živiny vytvoria pravý roztok a nie suspenziu, živiny sú rastline okamžite prístupné. Preto tento spôsob výživy je ideálny na elimináciu nedostatku špecifických živín v pôde a rastline.

Je dobre si pripomenúť, že foliárna výživa stimuluje výskyt koreňových vlásočníc na koreňoch rastliny čo stimuluje  činnosť mikroorganizmov a následne zvyšuje príjem živín z pôdy.

Pri nákupe hnojív na foliárnu výživu sa uistite, že tie Vami zvolené, sú kvalitné, bezpečné a netoxické s vysokou účinnosťou využitia živín. Množstvo firiem predáva hnojivá  obsahujúce lacné komponenty, s nízkym obsahom živín, ktoré nie je sú vôbec určené na príjem živín listami.

Foliárnu výživu môžete aplikovať v ktoromkoľvek období počas roka, na podporu špecifických vlastností rastliny, elimináciu náhleho stresu, doplnenie chýbajúcich živín. Je to totiž jedná z najúčinnejších a najefektívnejších metód ako zabezpečiť potrebné živiny pre rastliny .

V žiadnom prípade nenahradí systém hnojenia granulovanými hnojivami , skôr je  jeho doplnok a mala by zabezpečovať stabilný rast rastliny počas záťažových období, ako jar, jeseň, zima a v stresových podmienkach - výskyt chorôb, vysoké teploty...

Aplikácia tekutej výživy na pôdu. Je to účinný spôsob ako dodať jednak po pôdy základné živiny (NPK) a jednak doplnky výživy ako morské riasy, huminové kyseliny... Príjem týchto živín je závislý na  veľkosti a zdravotnom stave koreňového systému  rastliny a  teplote okolitého systému.

Granulované hnojivá. Granulované hnojivá sú hlavným zdrojom NPK a ďalších živín a vytvárajú v pôde zásobu živín.  Za účelom maximálnej efektivity aplikácie granulovaných  hnojív, budete potrebovať zaistiť niektoré predpoklady: adekvátnu teplotu pôdy, správny pomer kyslíka, CO2, vody, adekvátny obsah mikroorganizmov a zdravý koreňový systém.  Ak niečo z tohto komplexu nie je v optime, potom efektívnosť aplikácie granulovaných hnojív  je obmedzená.

Takže, výberom správnej metódy aplikácie hnojív v kombinácii so správnymi hnojivami a vhodným ročným obdobím, sa výrazne ovplyvní percentuálny príjem živín  rastlinou, čím je možné kontrolovať efektivitu dodávaných živín.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 46 50(komentárov: 13854) Pridať komentár
 
Hosting_wqKa
Hosting_swKa
21.06.24 08:31

Почему стоит выбрать хостинг в Беларуси бесплатно?, преимущества и особенности.
Сравниваем лучшие предложения хостинга в Беларуси, инструкции и рекомендации.
Выбор профессионалов: топ-3 хостинга в Беларуси бесплатно, оценка и обзор.
Простой гайд: как перенести свой сайт на бесплатный хостинг в Беларуси, техническая документация.
Бесплатный SSL для хостинга в Беларуси: зачем он нужен?, характеристики и обзор.
Простая инструкция: создание сайта на бесплатном хостинге в Беларуси, инструкция и рекомендации.
Где можно купить хостинг в Беларуси дешево и качественно?, характеристики и отзывы.
Битрикс хостинг бесплатно Битрикс хостинг бесплатно .

Hosting_klKa
Hosting_ayKa
21.06.24 07:01

Хостинг в Беларуси бесплатно: лучший выбор для вашего сайта, преимущества и особенности.
Бесплатные хостинги в Беларуси: что выбрать?, гайд по выбору.
Выбор профессионалов: топ-3 хостинга в Беларуси бесплатно, оценка и обзор.
Шаг за шагом: переезд на хостинг в Беларуси бесплатно, шаги и рекомендации.
SSL-сертификаты на бесплатных хостингах в Беларуси: важный момент, плюсы и минусы.
DIY: с нуля до готового сайта на хостинге в Беларуси бесплатно, гайд для начинающих.
Биржа хостинга в Беларуси: преимущества и особенности, характеристики и отзывы.
Ssd хостинг Ssd хостинг .

EdwardDalse
EdwardDalse
20.06.24 23:38

cialis canadian pharmacy viagra canada no prescription

Hosting_vzKa
Hosting_wyKa
20.06.24 21:59

Хостинг в Беларуси бесплатно: лучший выбор для вашего сайта, плюсы и минусы.
Сравниваем лучшие предложения хостинга в Беларуси, инструкции и рекомендации.
Выбор профессионалов: топ-3 хостинга в Беларуси бесплатно, характеристики и отзывы.
Шаг за шагом: переезд на хостинг в Беларуси бесплатно, шаги и рекомендации.
SSL-сертификаты на бесплатных хостингах в Беларуси: важный момент, плюсы и минусы.
Как создать сайт на бесплатном хостинге в Беларуси?, шаги и советы.
Биржа хостинга в Беларуси: преимущества и особенности, обзор и сравнение.
Хостинг серверов Хостинг серверов .

EdwardDalse
EdwardDalse
19.06.24 22:29