Golf Online

Biodiverzita a golf?

Nie na všetkých ihriskách sa golfisti cítia rovnako. Niektoré sú doslova oázou pokoja a pohody, kým iné nejakým spôsobom evokujú napätie. Golf v poslednom období čelí mnohým vonkajším vplyvom a tlakom. Všetko je to len o adaptácii a schopnosti prispôsobiť sa. Čaro naturálneho výberu má jednu základnu neotrasiteľnú istotu: Prežijú len najsilnejší.

Ak použijeme príklad z prírody, možno povedať, že golfový klub je ako veľká ryba plávajúca v relatívne malom mori. Prirodzene je tam mnoho iných, podobne veľkých rýb a všetky sa bijú o tú istú potravu a teda rovnaké zdroje. Ak šikovné ryby rastú, logicky sa priestor pre ostatné ryby zmenšuje. Je to jednoduché. Šikovné golfové kluby rýchlo dokážu implementovať inovačné myšlienky, lepšie služby a ucelenú ponuku priamo šitú na daného zákazníka.

Globálna recesia potrápila každé odvetvie, nielen golf. Na druhej strane práve možno „vďaka“ nej sa niektoré kluby zobudili z letargie a uvedomili si, že musia niečo zmeniť. Pretože len zmena umožní adaptáciu na nové, ťažšie podmienky.´Je treba poznať odpoveď na základnú otázku: Prečo niektoré kluby majú pole poloprázdne, zatiaľ čo iné zvyšujú členské príspevky a riešia problémy s preplneným ihriskom?

Čo je to zásadné, aby sa golfista na ihrisko vrátil?  Ak to nie je o luxuse a elite, a to sa práve vďaka kríze ukázalo a dúfajme, že to všetci pochopili, čo to teda je?

Aký musí golfový klub byť, aby golfista povedal kamarátovi: „Tam musíš ísť, tam je to super.“

Po prvé, musíme pochopiť to "niečo", čo odlišuje jeden klub od druhého. Je to história klubu, jeho tradícia, dĺžka ihriska, či kvalita grínov?  Určite je to kombinácia všetkých týchto faktorov. Ale je tam jeden dôležitý prvok, síce veľmi často opomínaný, ale o to zásadnejší.

A to je prírodné prostredie a krajina, do ktorej je ihrisko vsadené. Práve toto môže byť determinujúcim faktorom. Krajina a príroda navôkol môže ihrisko vyzdvihnúť alebo mu naopak zlomiť väz.  Ihrisko musí evokovať pocit pohody, oddychu, musí inšpirovať k príjemným myšlienkam.

Je jasné, že kvalita greenov má svoj nepopierateľný význam, ale ani najkvalitnejšie greeny nie sú zárukou obľúbeného a vyhľadávaného ihriska. Ihrisko nie je samospasiteľné, potrebuje prírodu okolo seba, aby ho dotvorila a pomohla mu žiť.

Skúsme sa zamyslieť, koľko času  trávia golfisti čistou hrou s loptou? Menej ako 10%? Zvyšných 90% strávia prechádzaním sa po ihrisku a vychutnávaním si krás okolia. Práve okolitá príroda môže hráčovi pomôcť oddýchnuť si v krátkej prestávke medzi intenzívnou hrou a dobiť baterky. Preto je naozaj dôležité venovať náležitý čas a energiu aj na management oblasti, ktorá je mimo priamu hru. Dostať spev vtákov na ihrisko, vytvoriť pocit pokoja a vyrovnanosti, ktorý je typický pre šikovné a aktívne golfové ihriská.

Čo ďalšie Vás môže presvedčiť? Vezmime si jednotlivé prvky udržateľnosti. Zvyčajne sa stanovujú ako environmentálne, sociálne a ekonomické. Všetky tieto tri prvky sú dôležité pre dlhodobo udržateľný rozvoj v golfe. Ale miera ich dôležitosti nie je rovnaká. Enviroment, teda životné prostredie je základ, na ktorom sú postavené sociálne a ekonomicky udržateľné zdroje. Rozvoj silnej sociálnej a ekonomickej infraštruktúry je ním veľmi silne determinovaný.

Prečo je biodiverzita v golfe taká dôležitá?

Všetci máme osobnú skúsenosť s podprahovým vnímaním a s podvedomím. Krásne okolie urobí dojem na každého golfistu, ktorý odíde očarený aj bez toho aby si uvedomil  prítomnosť a obrovskú rozmanitosť všetkých živočíšnych a rastlinných  druhov. Vnímal všetky tie vážky a motýle, spev škovránkov, či nádherné rastliny a ani ich nepotreboval pomenovať. Všetko to prispelo k nezabudnuteľnému golfovému zážitku, za ktorý stojí vrátiť sa späť.

Rozvoj, udržovanie a ošetrovanie lesa a výsadba nízko rastúcich stromov pomôže optimalizovať prostredie pre vtáky a ponechanie oblastí  s vyššou trávou zabezpečí pre nich zdroj potravy. Všetky oblasti, nielen golf, môžu profitovať z biodiverzity. Veď biologická rozmanitosť je kľúčová pre akékoľvek formy života, na ktorých sme všetci závislí.

STRI nedávno prezentovala nový program, ktorý umožní klubom stanoviť a určiť kvalitu hracej plochy a na jej základe navrhne riešenia na objektívne zlepšenie.  Používa špeciálnu techniku analýzy na identifikáciu a kvantifikáciu nevhodných stromov.  Táto technologická úroveň nielen potvrdzuje predné postavenie STRI v tomto čoraz viac konkurenčnom svete, ale čo je dôležitejšie, navrhuje golfovým klubom riešenia  na zlepšenie kvality greenov a hraciíh plôch s minimálnou stratou stromov. A práve strata stromov býva pre kluby ťažký oriešok.

Ako môže pochopenie podstaty biodiverzity prispieť k dosiahnutiu konkurenčnej výhody?

Je zbytočné opakovať, že golfové kluby s dobrou sociálnou a ekologickou filozofiou efektívnejšie prilákajú návštevníkov a udržia členov. Ak pochopíme benefity vyplývajúce z biodiverzity, môžeme lepšie odprezentovať klub, jeho angažovanosť v ekológii a zachovaní zdravého životného prostredia. Prispenie k zachovaniu, či dokonca rozšíreniu voľne žijúcich živočíchov v danej lokalite, či príspevok na likvidáciu uhlíkových emisií, toto všetko pomôže k pozitívnemu vnímaniu klubu ako prvku, ktorý pomáha k zdravému, dlhodobo udržateľnému životnému prostrediu.

Sociálna zodpovednosť

Golfové ihriská musia zohľadňovať miestne sociálne pomery. Zachovanie biodiverzity nie je len o vláde, alebo iných veľkých organizáciách, je to o každom jednom subjekte, či človeku z danej lokality.

Myslieť dopredu

Manažment biodiverzity vás naučí plánovať.  A to sa môže ukázať ako konkurenčná výhoda. Dobré výsledky však musia byť náležitým spôsobom aj odprezentované. Golfový klub s dobrým imidžom iste získa  lepšiu pozíciu vo vyjednávaní s miestnymi orgánmi.

A na záver, čo je teda najdôležitejšia správa?

Golfové kluby musia pochopiť svoje miesto na trhu, očakávania, ktoré posúvajú golf dopredu a pridanú hodnotu, ktorú môžu ponúknuť svojmu zákazníkovi. Jej potenciál a podstatu.

Starostlivosť o životné prostredie ako „extra bonus“ už  nie je  prijateľné. Golfové kluby si musia pripustiť, že tento faktor sa musí stať neoodeliteľnou súčasťou ich manažmentu.

Článok čerpá z časopisu Pitchcare, č.32, August/September 2010. autor Bob Taylor

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 25) Pridať komentár
1 2 3 4 5 Next
 
Unioncoth
Unioncoth
07.01.22 05:11

furosemide use buy lasix cheap legitimate furosemide and alcohol

HenryTow
HenryTow
15.09.21 07:11

gay asian dating lonely
gay thugs dating site
gay dating leave

buy cialis and viagra online
best place to buy cialis
06.09.21 14:49

donde comprar viagra sin receta en barcelona

Patrickdam
Patrickdam
05.09.21 14:02

middle eastern gay men dating
gay dating norfolk va
black discrimination gay dating

propecia germany ???
Propecia
31.08.21 00:01

Cialis 10 E 20 Mg Opinione

1 2 3 4 5 Next